Tłumaczenia przemysł rafineryjny

Tłumaczenia przemysł paliwowy

Pisemne tłumaczenia techniczne dla przedsiębiorstw z sektora rafineryjnego stanowią ważną część naszych doświadczeń w dziedzinie tłumaczeń. Duże nakłady finansowe i wielokierunkowe działanie na rynkach międzynarodowych są naturalną cechą firm z branży petrochemicznej. Sprawia ona, że korzystanie z usług biur tłumaczeń technicznych jest dla firm z sektora rafineryjnego oczywistą potrzebą. Biuro Tłumaczeń ATT zdaje sobie sprawę z tych okoliczności i realizując swoją misję, dokłada najwyższych starań w celu zaspokojenia potrzeb naszych Klientów w tym zakresie. Potwierdzeniem skutecznej realizacji naszej misji są rekomendacje otrzymane od firm z sektora rafineryjnego.

 

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Przykłady przetłumaczonych dokumentów:

  • Dokumenty dotyczące udzielenia koncesji na wydobycie ropy naftowej, jej przetworzenie i dystrybucję w postaci benzyn i paliw pochodnych
  • Opis instalacji krakingu katalitycznego
  • Opis techniczny estakad rurociągowych w instalacji opóźnionego koksowania i odsiarczania benzyny