Tłumaczenia dokumentów | ATT@ATT.PL | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenie dokumentów założycielskich

Biuro Tłumaczeń ATT wykonuje tłumaczenia dokumentów założycielskich. Nasza firma zdobyła zaufanie klientów dzięki profesjonalizmowi i skrupulatności w obszarze przekładu dokumentacji biznesowej. Oferta naszego biura obejmuje tłumaczenia dokumentów założycielskich takich jak umowy spółek wraz z aneksami, koncesje, wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji firmy. Tłumaczymy także zaświadczenie o numerze NIP i REGON oraz wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Biuro Tłumaczeń ATT zatrudnia wysoko wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w terminologii prawnej i biznesowej. Każde tłumaczenie jest dokładnie weryfikowane pod kątem poprawności merytorycznej i zgodności z przepisami prawa. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami, aby dostarczyć naszym klientom kompleksową i rzetelną usługę. Dokładność, terminowość i poufność są dla nas priorytetem. Gwarantujemy, że dokumenty przekazywane nam do tłumaczenia są traktowane z najwyższą troską, a wszelkie informacje pozostają poufne. Z wszystkimi tłumaczami mamy podpisane umowy o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych w czasie wykonywania tłumaczenia.

 

Naszą ofertę kierujemy do:

  • firm zagranicznych działających w Polsce
  • polskich firm działających na rynkach zagranicznych

 

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy gotowi sprostać różnorodnym wymaganiom naszych klientów. Zaufaj nam w kwestii tłumaczeń dokumentów założycielskich i innych dokumentów firmowych, abyś mógł skupić się na rozwoju swojego biznesu.

 

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów rejestrowych

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów rejestrowych firmy to usługa, która realizowana jest w następujących krokach:

 

  • Przed przystąpieniem do tłumaczenia konieczne jest zebranie wszystkich dokumentów rejestrowych firmy, które mają być przetłumaczone. W przypadku spółki osobowej będą to: umowa spółki, a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – jej statut. Niezbędne są także: oświadczenie o wniesieniu kapitału i lista wspólników oraz dokumenty rejestracyjne w urzędzie skarbowym czy Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  • Skontaktuj się z nami: zadzwoń; tel.: (42) 678 79 38 lub napisz do nas na e-mail: att@att.pl w celu ustalenia szczegółów, takich jak terminy, koszty oraz ewentualne dodatkowe wymagania dotyczące tłumaczenia przysięgłego dokumentów rejestrowych.
  • Prześlij komplet materiałów na wskazany przez nas adres mailowy att@att.pl lub dostarcz je osobiście do naszego biura tłumaczeń. Gwarantujemy poufność wszystkich informacji.
  • Wybrany przez nas tłumacz przysięgły tłumaczy, a następnie podpisuje i opieczętowuje przetłumaczone dokumenty, poświadczając autentyczność tłumaczenia. Jego pieczęć i podpis, także elektroniczny są gwarancją, że treści zostały prawidłowo przetłumaczone.
  • Po otrzymaniu przetłumaczonych dokumentów, przedsiębiorstwo może złożyć je w odpowiednich instytucjach, takich jak urząd skarbowy czy Krajowy Rejestr Sądowy.
  • Po złożeniu przetłumaczonych dokumentów firma otrzymuje potwierdzenie, że dokumenty są zgodne z wymaganiami dotyczącymi prawidłowego procesu rejestrowania firmy.

Różne kraje – różne wymogi formalne

Proces tłumaczenia przysięgłego dokumentów rejestracyjnych firmy może różnić się w zależności od kraju i rodzaju dokumentów. Ogólnie powyższe kroki odzwierciedlają typowy proces tego rodzaju usługi. Warto pamiętać, że w niektórych krajach mogą obowiązywać dodatkowe wymogi i formalności.