TM Repository | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

TM Repository

TM Repository

System zarządzania zasobami przetłumaczonych tekstów TM Repository jest szczegónie przydatny dla tłumaczy pracujących w więcej niż jednym języku obcym. Biuro Tłumaczeń ATT poleca TM Repository, który stanowi zwarty i skuteczny system zarządzania pamięciami tłumaczeniowymi. Agencje tłumaczeń, dostawcy usług tłumaczeniowych, instytucje i firmy kontrolują w ten sposób materiały przetłumaczone na przestrzeni lat. Zapewniają sobie także kontrolę nad materiałami, które będą tłumaczyć w przyszłości. TM Repository pozwala tym organizacjom uzyskać w dowolnym czasie dostęp do całej istotnej zawartości pamięci tłumaczeniowej. Zapewnia też możliwość rejestracji zmian i wprowadzania aktualizacji. Zawiera też przykłady wykorzystania każdego wpisu w bazie danych.

TM Repository tworzy wspólną dużą bazę danych obejmującą wszystkie pamięci TM i stanowi jedno narzędzie, które gromadzi i umożliwia dostęp do danych tłumaczeniowych z całego Biura Tłumaczeń ATT.

Możliwe jest również rozpoznawanie i pobieranie poszczególnych części i fragmentów bazy, ponieważ TM Repository wzbogaca zawartość pamięci tłumaczeniowej o różne atrybuty takie jak nazwa klienta, projektu lub dokumentu. Można również wprowadzać wskaźniki jakościowe, takie jak poziom zaufania lub status zatwierdzenia.

Dzięki TM Repository twoja agencja tłumaczeń zyskuje maksymalną kontrolę nad zasobami tłumaczeniowymi. Jest to zarazem najbardziej wydajne narzędzie służące do ponownego wykorzystania przetłumaczonego materiału, zarówno pod względem liczby, jak i dokładności dopasowań: w zależności od właściwości projektu, otrzymujesz cały potrzebny Ci kontent, a ilość niepotrzebnych wpisów jest ograniczona do minimum. Zastosowanie TM Repository umożliwia agencjom tłumaczeń uzyskanie maksymalnych oszczędności dzięki posiadanym pamięciom tłumaczeniowym.

Potrzebujesz TM Repository, jeżeli:

 1. dysponujesz dużą ilością wpisów w pamięciach tłumaczeniowych i trudno Ci podjąć decyzję, czy chcesz je przechowywać w jednej dużej pamięci (co umożliwi skuteczniejsze wykorzystanie przetłumaczonego materiału), czy też w wielu mniejszych pamięciach (co z kolei ułatwi ich obsługę),
 2. chcesz przeszkolić system statystycznego tłumaczenia maszynowego,
 3. chcesz stworzyć nowy kontent przez wykorzystanie języka pośredniego (np. tłumaczenia EN-JP i EN-DE -> kontent DE-JP),
 4. Twoi dostawcy tłumaczeń wykorzystują w swej pracy różne narzędzia tłumaczeniowe, co wiąże się z zagrożeniem, że ktoś niechcący uszkodzi krytyczne metadane w Twoich pamięciach tłumaczeniowych,
 5. chcesz przeanalizować wykorzystanie pamięci tłumaczeniowych, poznać historię poszczególnych wpisów, zobaczyć, w jakich projektach były one używane,
 6. chcesz zwiększyć stopień wykorzystania pamięci tłumaczeniowych poprzez utworzenie dodatkowych połączeń między ich kontentem.

TM Repository nie jest serwerem pamięci tłumaczeniowych. Znaczy to, że nie umożliwia sprawdzania zawartości pamięci z poziomu tłumaczonego dokumentu w czasie rzeczywistym. Posiada funkcję tworzenia konkordancji, ale nie podaje dopasowań typu „fuzzy”. TM Repository jest jedną wielką bazą danych, która może pomieścić miliony wpisów i podawać odpowiednie wpisy dla dowolnego zlecenia.

TM Repository oferuje w pełni udokumentowany i nieskomplikowany w obsłudze pakiet wspomagający tworzenie oprogramowania (Web Service API).
Prawdopodobnie nie potrzebujesz TM Repository, jeżeli nie pracowałeś z technologią TM od co najmniej roku.

Możesz przetestować rozwiązanie TM Repository. Nie musisz być użytkownikiem memoQ, by korzystać z TM Repository. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, skontaktuj się z  firmą Kilgray.

Jak pozostać przy obecnym systemie zarządzania tłumaczeniami, ale jednocześnie ułatwić proces zarządzania tłumaczeniami dzięki oprogramowaniu memoQ?

Znaczenie zarządzania pamięciami tłumaczeniowymi – jedna duża pamięć czy kilka mniejszych?

Analiza przypadku

Wybrałeś już system zarządzania tłumaczeniami i jesteś z niego zadowolony. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: w pewnym momencie wychodzi na jaw, że przed rokiem w jednym ze zleceń pewien tłumacz popełnił sporo błędów, które nie zostały wychwycone na etapie korekty. Minął jakiś czas, niektóre z segmentów zostały wykorzystane ponownie – a ponieważ nie były one uwzględniane w rozliczeniu, nikt do tej pory nie wykrył błędów. Jak znaleźć segmenty, które wymagają zmiany?

Masz rację – narzędzia do budowania pamięci tłumaczeniowych, niezależnie od tego czy w danym programie nazywają się one TMS czy też po prostu TM, czy są przechowywane na serwerze, czy lokalnie – nie oferują narzędzia umożliwiającego wykonanie tego zadania. Dlatego też nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, czy lepiej gromadzić wszystkie tłumaczenia w jednej dużej pamięci, czy w kilku mniejszych. Mniejsze pamięci ograniczają możliwość ponownego wykorzystania przetłumaczonego materiału, a jeżeli korzystasz z dużej pamięci, jej obsługa staje się uciążliwa. Nie będziesz przecież analizować wszystkich segmentów, żeby wyłuskać 300 z nich, które wymagają zmiany.

Jak efektywnie korzystać z zasobów tłumaczeniowych

Z punktu widzenia kosztów, można dojść do wniosku, że tracisz pieniądze przez ograniczoną możliwość ponownego wykorzystania materiału, ale także wykonując czynności związane z obsługą TM. Starasz się więc osiągnąć równowagę pomiędzy jednym a drugim rodzajem kosztów. Jest to jeden z problemów, które można rozwiązać korzystając z opracowanej przez Kilgray technologii o nazwie TM Repository.

Rozwiązanie to daje Ci pełną kontrolę nad wpisami, które znajdują się w Twoich pamięciach tłumaczeniowych – nie tylko nad całymi pamięciami. Jest to wspólna baza danych, dysponująca udoskonalonymi funkcjami związanymi z zarządzaniem tłumaczeniami. TM Repository nie jest pamięcią tłumaczeniową online. Jest to narzędzie umożliwiające znaczne oszczędności, które sprawdza się najlepiej, gdy masz miliony wpisów w swoich pamięciach. Pozwala ono na bardziej skuteczne wykorzystanie materiału i obniżenie kosztów związanych z obsługą TM. Może ono zostać włączone do dowolnego systemu zarządzania tłumaczeniami, a także być wykorzystywane przez interfejs webowy. TM Repository nie stanowi części składowej programu memoQ i jest jedynym tego typu rozwiązaniem dostępnym na rynku. To całkowicie nowa koncepcja zarządzania pamięciami tłumaczeniowymi.

TM Repository oferuje następujące funkcje:

Możesz ustanowić strukturę metadanych odzwierciedlającą Twój system przepływu pracy, strukturę produktów i dokumentacji.
TM Repository wymusza zastosowanie tej struktury metadanych w odniesieniu do każdej tłumaczonej jednostki oraz chroni metadane.
Narzędzie umożliwia ponadto tworzenie doraźnych pamięci tłumaczeniowych dla każdego zlecenia przez filtrowanie wpisów w TM Repository. Te doraźne pamięci tłumaczeniowe oznaczone są specjalnym identyfikatorem.
Po przetłumaczeniu zlecenia, możesz wrzucić zaktualizowane pamięci tłumaczeniowe z powrotem do TM Repository. Jeżeli metadane uległy uszkodzeniu w programie tłumaczeniowym używanym przez Twojego dostawcę, TM Repository naprawia je i archiwizuje zarówno stare, jak i nowe wpisy. Ponadto umożliwia ono wersjonowanie wpisów w pamięci tłumaczeniowej.

Co zyskujesz dzięki TM Repository?

 1. Minimalizujesz koszty związane z obsługą TM i maksymalizujesz wydajność dzięki ponownemu wykorzystaniu przetłumaczonego materiału.
 2. Możesz oflagować wpisy wszystkimi istotnymi informacjami i tworzyć pamięci tłumaczeniowe idealnie dopasowane do wymogów każdego zlecenia.
 3. Zabezpieczasz wpisy przez wprowadzeniem niepożądanych zmian.
 4. Możesz wykonywać czynności związane z obsługą TM i w dowolny sposób wracać do wpisów historycznych.
 5. Możesz wersjonować wpisy w pamięci tłumaczeniowej.
 6. Zyskujesz możliwość analizowania TM pod kątem dowolnego zlecenia wykonanego w przeszłości.
 7. Identyfikujesz wpisy dodane w ramach danego zlecenia, a także wpisy, które uległy już modyfikacji. Szybko poprawiasz i eliminujesz błędy.
 8. Masz gwarancję, że Twoje pamięci tłumaczeniowe są wysokiej jakości.
 9. Tworzysz nowe informacje na podstawie istniejących wpisów. Jeżeli na przykład masz w pamięci segment przetłumaczony z angielskiego na polski i z angielskiego na japoński, tworzysz tłumaczenie z polskiego na japoński. Otrzymujesz w ten sposób nowy kontent i możesz tworzyć nowe bazy tłumaczeniowe. Ten typ wykorzystania Biuro Tłumaczeń ATT poleca szczególnie tym tłumaczom, którzy posługują się w swojej pracy więcej niż jednym językiem obcym.