Usługi tłumaczeniowe dla firm od 1998 r. | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Usługi tłumaczeniowe dla firm

Usługi tłumaczeniowe dla firm

Biuro Tłumaczeń ATT świadczy usługi tłumaczeniowe dla firm i instytucji. Towarzyszymy zatem klientom w tworzeniu nowych wersji językowych dokumentów o strategicznym znaczeniu dla przyszłości ich przedsiębiorstw. Dzięki profesjonalnemu zespołowi tłumaczy i weryfikatorów realizujemy zamówienia na pisemne tłumaczenia w różnych konfiguracjach językowych.

Jakie dokumenty tłumaczymy?

Tłumaczymy teksty o charakterze technicznym, prawnym, finansowym, medycznym i marketingowym. Realizujemy przekłady bez żadnego trybu, a wyłączenie w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie Klienta i analizę możliwości wykonania konkretnej usługi tłumaczeniowej.

Gdzie znajdują się Biura Tłumaczeń ATT

Zadzwoń i zamów tłumaczenia – strona kontaktu

Biuro Tłumaczeń ATT w Łodzi

Biuro Tłumaczeń ATT w Warszawie

Biuro Tłumaczeń ATT we Wrocławiu

 

Świadczymy usługi tłumaczeniowe na 24 języki europejskie i 3 azjatyckie. Podejmujemy się także tłumaczeń przysięgłych.  Wszystkie usługi wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje językowe oraz zawodowe.

Usługi tłumaczeń pisemnych

Większość tłumaczonych tekstów to tłumaczenia pisemne. Wśród nich wyróżnić można kilka podstawowych rodzajów, tj.:

Usługi tłumaczeń technicznych

Przekłady tekstów technicznych wymagają nie tylko biegłej znajomości języka, na jaki wykonywany jest przekład, ale również odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia kierunkowego, wiedzy z zakresu techniki i zrozumienia tekstu poddawanego przekładowi. Niebagatelne znaczenie ma tu również doświadczenie tłumacza. Każda dziedzina tłumaczeń technicznych wymaga stosowania określonej terminologii, specyficznej dla konkretnej branży. Techniczne tłumaczenia pisemne obejmują przekład tekstów m.in. z zakresu energetyki, mechaniki, telekomunikacji, budownictwa, chemii, motoryzacji, automatyki przemysłowej, IT czy rolnictwa.
W zakresie przekładów tekstów technicznych zawsze postępujemy zgodnie z przyjętym schematem realizacji zamówienia. Dokumenty o charakterze technicznym tłumaczą doświadczeni i wielokrotnie przez nas sprawdzeni tłumacze specjaliści. Następnie tłumaczenie jest dokładnie sprawdzane pod kątem poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej przez stały zespół weryfikatorów językowych. W procesie tłumaczenia tekstów technicznych używamy narzędzi wspomagających tłumaczenie (CAT). Dzięki temu budujemy bazy przypisane do konkretnego klienta: dbamy o spójność terminologiczną we wszystkich tłumaczonych dokumentach oraz oferujemy atrakcyjne rabaty wraz z powiększaniem się zasobów słownikowych.

Usługi tłumaczeń prawniczych

Nasze doświadczenie w przekładach dokumentów o charakterze prawnym jest wyjątkowo bogate. Język przekładów prawnych wymaga zachowania wysokiego stopnia sformalizowania oraz precyzji znaczeniowej. Dokumenty te wyróżnia wielostopniowa składnia oraz specjalistyczna terminologia. Prawie codziennie podejmujemy się tłumaczenia dokumentów takich, jak: umowy handlowe, kredytowe, kupna i sprzedaży, uchwały, zarządzenia, decyzje, upoważnienia, pełnomocnictwa, dokumentacje przetargowe, akty założycielskie, gwarancje bankowe, wyciągi z rejestru handlowego, akty notarialne i dokumenty ubezpieczeniowe. Nasza wiedza merytoryczna, profesjonalny zespół tłumaczy oraz nowoczesne narzędzia wspomagające proces tłumaczenia pozwalają nam realizować duże projekty w krótkim czasie, zachowując jednocześnie najwyższe standardy jakości. Z uwagi na fakt, iż jest to niezwykle wymagający rodzaj przekładów, ich realizacji nie należy powierzać niedoświadczonym podwykonawcom, gdyż może to skutkować ogromnymi konsekwencjami prawnymi. Zawsze zapewniamy poufność tłumaczonych dokumentów.

 

Usługi tłumaczeń specjalistycznych

Ten rodzaj tłumaczeń pisemnych dotyczy tekstów nietechnicznych i wymaga posiadania przez naszych pracowników odpowiednich kompetencji językowych. W procesie przekładu konieczne jest uwzględnienie kontekstu społecznego, aspektów kulturowych oraz historycznych dotyczących kraju, w którym opracowano tekst oryginału, jak również kraju języka docelowego. Do tekstów specjalistycznych zaliczyć można choćby kontent stron internetowych czy teksty marketingowe prezentowane w folderach, broszurach bądź na ulotkach reklamowych.

Usługi tłumaczeń przysięgłych i uwierzytelnionych

Specyfika przekładów przysięgłych polega na tym, że dokonuje ich osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Do poświadczania dokumentów używa się pieczęci zawierającej imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego dana osoba ma uprawnienia. Tłumacz przysięgły jest zobligowany do przetłumaczenia wszystkich elementów dokumentu, także takich jak: stemple urzędowe, podpisy, adnotacje, objaśnienia oraz dodatkowe oznaczenia. Najczęściej są to dokumenty o charakterze urzędowym bądź prawnym, takie jak pełnomocnictwa, akty notarialne, gwarancje bankowe, potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, faktury, które są potrzebne klientowi w celu okazania w sądzie bądź w organie administracji publicznej. Przetłumaczone dokumenty przekazywane są klientowi za pośrednictwem zaufanej firmy kurierskiej.

Niezwłocznie odpowiemy na Twoje zapytanie i przygotujemy szybką i bezpłatną wycenę.

Bez względu na to, który rodzaj usługi tłumaczeniowej jest Klientowi potrzebny w danym momencie, Biuro Tłumaczeń ATT dołoży wszelkich starań, by sprostać jego oczekiwaniom i wykonać przekład najwyższej jakości, zgodnie ze standardami obowiązującymi w konkretnej dziedzinie.