Tłumaczenia

Tłumaczenia tekstów

Biuro Tłumaczeń ATT specjalizuje się w pisemnych tłumaczeniach dla firm i instytucji. Towarzyszymy zatem naszym klientom w tworzeniu nowych wersji językowych dokumentów o strategicznym znaczeniu dla przyszłości ich przedsiębiorstw. Dzięki profesjonalnemu zespołowi tłumaczy i weryfikatorów realizujemy zamówienia na pisemne tłumaczenia w różnych konfiguracjach językowych.

Jakie dokumenty tłumaczymy?

Tłumaczymy teksty o charakterze technicznym, prawnym, finansowym, medycznym i marketingowym. Realizujemy przekłady w trybach zwykłych i przyśpieszonych. Podejmujemy się także tłumaczeń przysięgłych. Tłumaczenia 24 języków. Wszystkie usługi wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje językowe oraz zawodowe.

Tłumaczenia pisemne

Większość tłumaczonych tekstów to tłumaczenia pisemne. Wśród nich wyróżnić można kilka podstawowych rodzajów, tj.:

Tłumaczenia techniczne

Przekłady tekstów technicznych wymagają nie tylko biegłej znajomości języka, na jaki wykonywany jest przekład, ale również odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia kierunkowego, wiedzy z zakresu techniki i zrozumienia tekstu poddawanego przekładowi. Niebagatelne znaczenie ma tu również doświadczenie tłumacza. Każda dziedzina tłumaczeń technicznych wymaga stosowania określonej terminologii, specyficznej dla konkretnej branży. Techniczne tłumaczenia pisemne obejmują przekład tekstów m.in. z zakresu energetyki, mechaniki, telekomunikacji, budownictwa, chemii, motoryzacji, automatyki przemysłowej, IT czy rolnictwa.

W zakresie przekładów tekstów technicznych zawsze postępujemy zgodnie z przyjętym schematem realizacji zamówienia. Dokumenty o charakterze technicznym tłumaczą doświadczeni i wielokrotnie przez nas sprawdzeni tłumacze specjaliści. Następnie tłumaczenie jest dokładnie sprawdzane pod kątem poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej przez stały zespół weryfikatorów językowych. W procesie tłumaczenia tekstów technicznych używamy narzędzi wspomagających tłumaczenie (CAT). Dzięki temu budujemy bazy przypisane do konkretnego klienta: dbamy o spójność terminologiczną we wszystkich tłumaczonych dokumentach oraz oferujemy atrakcyjne rabaty wraz z powiększaniem się zasobów słownikowych.

Tłumaczenia prawnicze

Nasze doświadczenie w przekładach dokumentów o charakterze prawnym jest wyjątkowo bogate. Język przekładów prawnych wymaga zachowania wysokiego stopnia sformalizowania oraz precyzji znaczeniowej. Dokumenty te wyróżnia wielostopniowa składnia oraz specjalistyczna terminologia. Prawie codziennie podejmujemy się tłumaczenia dokumentów takich, jak: umowy handlowe, kredytowe, kupna i sprzedaży, uchwały, zarządzenia, decyzje, upoważnienia, pełnomocnictwa, dokumentacje przetargowe, akty założycielskie, gwarancje bankowe, wyciągi z rejestru handlowego, akty notarialne i dokumenty ubezpieczeniowe. Nasza wiedza merytoryczna, profesjonalny zespół tłumaczy oraz nowoczesne narzędzia wspomagające proces tłumaczenia pozwalają nam realizować duże projekty w krótkim czasie, zachowując jednocześnie najwyższe standardy jakości. Z uwagi na fakt, iż jest to niezwykle wymagający rodzaj przekładów, ich realizacji nie należy powierzać niedoświadczonym podwykonawcom, gdyż może to skutkować ogromnymi konsekwencjami prawnymi. Zawsze zapewniamy poufność tłumaczonych dokumentów.

Tłumaczenia specjalistyczne

Ten rodzaj tłumaczeń pisemnych dotyczy tekstów nietechnicznych i wymaga posiadania przez naszych pracowników odpowiednich kompetencji językowych. W procesie przekładu konieczne jest uwzględnienie kontekstu społecznego, aspektów kulturowych oraz historycznych dotyczących kraju, w którym opracowano tekst oryginału, jak również kraju języka docelowego. Do tekstów specjalistycznych zaliczyć można choćby kontent stron internetowych czy teksty marketingowe prezentowane w folderach, broszurach bądź na ulotkach reklamowych.

Tłumaczenia przysięgłe

Specyfika przekładów przysięgłych polega na tym, że dokonuje ich osoba wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Do poświadczania dokumentów używa się pieczęci zawierającej imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego dana osoba ma uprawnienia. Tłumacz przysięgły jest zobligowany do przetłumaczenia wszystkich elementów dokumentu, także takich jak: stemple urzędowe, podpisy, adnotacje, objaśnienia oraz dodatkowe oznaczenia. Najczęściej są to dokumenty o charakterze urzędowym bądź prawnym, takie jak pełnomocnictwa, akty notarialne, gwarancje bankowe, potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, faktury, które są potrzebne klientowi  w celu okazania w sądzie bądź w organie administracji publicznej. Przetłumaczone dokumenty przekazywane są klientowi za pośrednictwem zaufanej firmy kurierskiej.

Bez względu na to, który rodzaj tłumaczenia pisemnego jest klientowi potrzebny w danym momencie, Biuro Tłumaczeń ATT dołoży wszelkich starań, by sprostać jego oczekiwaniom i wykonać przekład najwyższej jakości, zgodnie ze standardami obowiązującymi w konkretnej dziedzinie.


Rodzaje usług

 Mocne strony

 • sprawdzeni tłumacze techniczni
 • a także doświadczeni korektorzy językowi
 • jasne i precyzyjne zasady ofertowania oraz rozliczeń
 • tłumaczenia na wszystkie języki europejskie
 • najnowocześniejsze rozwiązania wspomagające proces tłumaczenia (CAT)
 • a także profesjonalne programy do składu przetłumaczonego tekstu i grafiki

Korzyści

 • długoterminowa pewność współpracy
 • poczucie bezpieczeństwa zapewniane przez stały zespół pracowników
 • najwyższa jakość dzięki weryfikacji każdego tekstu
 • terminowość dostarczanych usług
 • spójność terminologiczna tłumaczonych dokumentów
 • atrakcyjne rabaty za teksty powtarzalne
 • tłumaczenie i opracowanie graficzne u jednego dostawcy

 

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Potrzebujesz tłumaczeń pisemnych? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty? Wypełnij formularz wyceny lub wyślij zapytanie na adres att@att.pl


Co nas wyróżnia:

 • doświadczenie: dziesiątki tysięcy przetłumaczonych dokumentów
 • odpowiedzialność: setki zakończonych sukcesem projektów
 • kompetencje zawodowe naszych współpracowników i zagranicznych firm podwykonawczych
 • kompetencje językowe: wewnętrzny zespół weryfikatorów językowych ATT
 • innowacyjność: sztuczna inteligencja wspomagająca proces przekładu
 • nowoczesne technologie: narzędzia informatyczne umożliwiające zachowanie spójności terminologicznej
 • wiarygodność: rekomendacje od zadowolonych klientów.

W jaki sposób gwarantujemy najwyższą jakość tłumaczeń pisemnych?

Kluczowe znaczenie dla jakości przyszłego tekstu ma właściwy dobór tłumacza i weryfikatora. Właśnie tych dwoje pracowników naszej agencji pracuje nad każdym dokumentem.

Gwarancja jakości tłumaczenia

Przekazane przez klientów materiały są więc analizowane przez Dział Obsługi Klienta ATT i przydzielane wybranemu pracownikowi – weryfikatorowi. Jego wiedza techniczna, doświadczenie oraz umiejętności językowe gwarantują wysoką jakość nowej wersji językowej. Nowo powstały dokument charakteryzuje się dzięki temu spójną i właściwą zawartością merytoryczną. Cechuje go także odpowiedni techniczny styl i terminowość wykonania.

Gwarancja jakości weryfikacji tłumaczenia

Każdy przygotowany tekst w nowej wersji językowej jest poddawany starannej weryfikacji. Kontrola wszystkich przekładów z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na polski bądź z polskiego na angielski, niemiecki, francuski i rosyjski dokonywana jest przez wewnętrzny Dział Weryfikacji Językowej naszej agencji. Tłumaczenia pozostałych języków europejskich weryfikowane są przez współpracujące z nami zagraniczne podmioty zewnętrzne. Opisane powyżej procedury wynikają z przyjętych przez nas standardów jakości. Nie są one czynnościami opcjonalnymi lub dodatkowymi, należą do składowych procesu przekładu i są zawsze wliczone w cenę.

Ponieważ doskonale znamy i na co dzień korzystamy z oprogramowania wspomagającego tłumaczenie, zapewniamy klientom pełną konsekwencję i spójność stosowanej terminologii. W ten sposób każdy zlecony nam dokument powiększa bazę terminologiczną i zbiór przetłumaczonych tekstów. To pozwala przygotowywać bardzo atrakcyjne wyceny dla stałych klientów, którzy nie muszą ponosić kosztów przekładu powtarzających się fragmentów. Kolejną zaletą stosowania takich rozwiązań jest usprawnienie koordynacji dużych projektów i przyspieszenie ich realizacji.

Z biegiem lat wypracowaliśmy swój własny, indywidualny tryb pracy, działając w oparciu o zbiór konkretnych procedur i standardów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować doskonałej jakości usługi.

Jeśli chcesz poznać dokładny koszt, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Kto rekomenduje nasze tłumaczenia pisemne?

Dowodem na wysoką jakość usług świadczonych przez Biuro Tłumaczeń ATT są listy rekomendacyjne otrzymane od zadowolonych klientów. Jesteśmy w nich doceniani za wszechstronną, merytoryczną wiedzę, dogłębne zrozumienie tekstu, wierność i dokładność przekładu, wysokie kompetencje językowe tłumaczy i weryfikatorów oraz terminowość. Dzieje się tak dlatego, że według naszych zasad i regulaminu pracy, spójność terminologiczna ma kluczowe znaczenie w naszej pracy.

Czy korzystamy z nowoczesnego oprogramowania?

Korzystamy m.in. ze specjalnych programów wspomagających i usprawniających proces tłumaczenia. W naszych bazach przechowujemy więc wcześniej przetłumaczone teksty wyjściowe i ich ekwiwalentne teksty docelowe. Pamięć (TM) jest po prostu bazą danych zawierającą segmenty, czyli fragment tekstu w języku źródłowym oraz drugi fragment w języku docelowym. Ten system pozwala zbudować bazę terminologiczną przypisaną do danego klienta, zachować spójność terminologiczną we wszystkich dokumentach oraz oferować coraz atrakcyjniejsze rabaty na kolejne zamówienia.

Czy mamy wewnętrzny dział weryfikacji tłumaczeń?

Kolejną mocną stroną naszej firmy jest wewnętrzny dział korekty językowej. Uważamy, że oferowanie tekstów niesczytanych przez weryfikatora, czyli przesyłanie dokumentów klientowi bezpośrednio od tłumacza, jest brakiem jakościowym, który nie stanowi oszczędności, bo zawsze obniża jakość dokumentów. Za usługę weryfikacji często dokonywanej przez dwóch korektorów nie pobieramy dodatkowych opłat. Wszystko wliczone jest w cenę. Nasze podejście do obowiązku weryfikacji wszystkich tekstów odróżnia dobrą agencję od indywidualnego tłumacza, czy biura niezatrudniającego korektorów językowych.

Dla kogo tłumaczymy?

Co zyskujesz wybierając Biuro Tłumaczeń ATT? Przede wszystkim dostęp do szerokiego zakresu nowoczesnych usług tłumaczeniowych. Specjalizujemy się w pisemnych tłumaczeniach technicznych i prawnych we wszystkich językach europejskich.

Na bieżąco dostosowujemy nasze działania do zmieniających się wymogów rzeczywistości gospodarczej i biznesowej, wprowadzając coraz nowocześniejsze technologie i systemy zarządzania projektami tłumaczeniowymi. Dzięki podpisywanym umowom o współpracy gwarantujemy klientowi poczucie bezpieczeństwa w kwestii gwarancji cen, a także stałości stosowanej terminologii fachowej. Z drugiej strony jesteśmy na tyle elastyczni, że z łatwością potrafimy dostosować nasze usługi do zmieniających się oczekiwań klientów korporacyjnych.

Dzięki wdrożonym i sprawdzonym procedurom klient może uzyskać przejrzyste i pełne informacje na każdym etapie realizacji zamówienia za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji biznesowej. Podejmując współpracę z nami, klienci mogą mieć gwarancję, że w sferze obsługi tłumaczeniowej ich firmy będą działać lepiej, sprawniej i szybciej.

Czy podajemy cenę gwarantowaną za tłumaczenie?

Przyjętą powszechnie w Polsce jednostką rozliczeniową tłumaczenia pisemnego jest jedna strona przeliczeniowa tekstu przetłumaczonego. Jest to przyjęta umownie liczba tak zwanych „uderzeń”, czyli znaków ze spacjami.

Od pewnego czasu na popularności zyskały programy wspomagające tłumaczenie, służące do pracy nad przekładem, ale również do szacowania ilości tekstu. Ponieważ są one oparte na algorytmach matematycznych, konieczne okazało się wprowadzenie nowej jednostki przeliczeniowej. W dość naturalny sposób stała się nią najmniejsza jednostka tekstu, jaką jest słowo w dokumencie oryginalnym.

Czy przyznajemy rabaty na tłumaczenia?

Biuro Tłumaczeń ATT dokonuje wyceny w oparciu o jedną z dwóch opisanych powyżej jednostek, uwzględniając rabaty wynikające z powtarzalności tekstów tłumaczonych. Coraz częściej staramy się także na etapie sporządzania oferty cenowej podać gwarantowaną kwotę za całość tłumaczenia. Już w tym momencie klient otrzymuje od nas pełną, kompletną informację na temat gwarantowanych kosztów usługi.

 

Masz pytania odnośnie tłumaczeń? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu