Tłumaczenia - telekomunikacja | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia – telekomunikacja

Biuro Tłumaczeń ATT – telekomunikacja

Rozwijający się sektor nowych technologii stanowi szczególny obszar zainteresowań naszego biura tłumaczeń technicznych. Czołowe miejsce zajmuje w tym sektorze gospodarki telekomunikacja i elektronika. Tłumaczeniami z tych dziedzin zajmujemy się w Biurze Tłumaczeń ATT od ponad 24 lat.

Tłumaczenia dla firm telekomunikacyjnych

Na stałe współpracujemy z dwiema najbardziej liczącymi się firmami telekomunikacyjnymi w naszym kraju. Od ponad 10 lat wykonujemy tłumaczenia dla największej firmy telefonii komórkowej w Polsce, a od roku 2002 tłumaczenia dla największego niezależnego operatora telefonii stacjonarnej. Dzięki nieustannemu doskonaleniu naszych kwalifikacji, jesteśmy w stanie nadążać za dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii elektronicznych.

Nasi Klienci z pełnym zaufaniem powierzają nam:

 • tłumaczenia techniczne specyfikacji zaawansowanych systemów łączności,
 • tłumaczenia umów świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • oraz procedur systemów zarządzania jakością,
 • a także dokumentacje z przeprowadzanych audytów.

Ponadto:

 • wykonujemy tłumaczenia opisów sieci teleinformatycznych wraz z projektami budowlanymi,
 • dokonujemy przekładów opisów pakietów usług telefonii komórkowej, telefonów i ich funkcjonalności,
 • tłumaczymy także cenniki usług telekomunikacyjnych i materiały szkoleniowe dla pracowników firm telekomunikacyjnych,
 • do naszych zadań należą także tłumaczenia protokołów z posiedzeń międzynarodowych zarządów.

We wszystkich powyższych przypadkach, podobnie zresztą jak w przypadku tłumaczeń z sektora IT, językiem branżowym jest angielski. Tłumaczenia z innych języków w tej branży należą natomiast do rzadkości.

Przykładowe tłumaczenia techniczne wykonane dla firm z sektora telekomunikacji i elektroniki:

 • Opis infrastruktury światłowodowej
 • Cenniki usług telekomunikacyjnych
 • Procedura obsługi awarii łącza
 • Umowy dzierżawy łączy
 • Testy jakości usługi SMS
 • Opis taryf telekomunikacyjnych
 • Szczegółowa specyfikacja techniczna do SLA
 • Protokół odbioru traktów telekomunikacyjnych
 • Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • Wyniki prób światłowodu przeprowadzone reflektometrem optycznym
 • Opis sytemu monitoringu sygnalizacji alarmowej na bazie technologii GSM
 • Postanowienia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Analiza wpływu stawek MTR na rynek sprzedaży pre-paid
 • Oferta na stworzenie sieci VPN
 • Analiza polskiego rynku zakańczania połączeń głosowych w sieciach ruchomych
 • Ocena krajowego rynku świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych
 • Analiza możliwości zestawienia stałego łącza dostępowego o określonej przepływności zapewniającej połączenie abonenta z siecią Internet