memoQ dla szkół wyższych
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

memoQ dla szkół wyższych

Program memoQ dla szkół wyższych

Biuro Tłumaczeń ATT rekomenduje program memoQ dla szkół wyższych. W szczególności polecamy go wydziałom filologicznym i uczelniom technicznym. Narzędzie to jest obecnie niezbędne w branży tłumaczeniowej. Docenią je zatem osoby prowadzące zajęcia w językach obcych. MemoQ węgierskiej firmy Kilgray to nowoczesne rozwiązanie informatyczne przeznaczone do nauki tłumaczeń i zarządzania tłumaczeniem dokumentacji technicznej.
Jesteśmy przekonani, że osoby studiujące w Polsce lingwistykę stosowaną czy translatorykę powinny mieć dostęp do najnowocześniejszych programów komputerowych wspomagających tłumaczenie. Dzięki Programowi Akademickiemu prowadzonemu przez firmę Kilgray, każdy student może mieć najnowszą wersję memoQ.

 

Program Akademicki – akcja dotycząca programu memoQ dla szkół wyższych

Głównym celem Programu Akademickiego jest bezpłatne udostępnienie szkołom wyższym nieograniczonej ilości licencji na program memoQ do celów edukacyjnych. Oferta ta dotyczy zatem licencji memoQ Server oraz licencji ELM (Enterprise License Management). Program zaś nie jest skierowany wyłącznie do osób szkolących się w zawodzie tłumacza. Może być więc wykorzystany w trakcie dowolnego kursu poświęconego translacji, naukom ścisłym bądź sztukom pięknym. Instytucja może przypisywać licencje nauczycielom i studentom do użytku domowego w celach edukacyjnych na okres do jednego roku.

Główne założenia Programu Akademickiego

Uniwersytety i instytucje edukacyjne mogą bezpłatnie korzystać z nieograniczonej ilości licencji memoQ do celów edukacyjnych. W skład pakietu wchodzi memoQ server oraz licencje mobilne, tak więc instytucja może kontrolować wewnętrzne przyznawanie licencji na oprogramowanie. „Cele edukacyjne” to nie tylko szkolenie tłumaczy; pod pojęciem tym rozumiemy także wykorzystanie programu na dowolnych kursach z dziedziny tłumaczenia, nauk technicznych bądź sztuk pięknych. Instytucja musi ze swej strony jedynie wymienić firmę Kilgray jako sponsora na swojej stronie internetowej. Instytucja może przypisywać dodatkowe licencje nauczycielom i studentom do użytku domowego w celach edukacyjnych na okres do jednego roku.

Instytucje mogą kupić do 10 licencji programu memoQ w wersji translator pro (lub w pełnej wersji przewidzianej na poszczególne stanowiska) do celów związanych z prowadzoną działalnością.W przypadku zakupu większej ilości licencji konieczne jest zawarcie umowy kupna. Usługi wsparcia są płatne.

Jak przystąpić do programu

Pierwszym krokiem poprzedzającym przystąpienie do programu jest podjęcie decyzji, czy program ten przyniesie korzyści prowadzonej przez Państwa instytucji. Jeśli tak, zapraszamy do kontaktu, prześlemy dodatkowe informacje o programie. Warto również pobrać i zainstalować wersję próbną memoQ i ocenić użyteczność tego oprogramowania dla Państwa celów. Program można pobrać ze stron internetowych firmy Kilgray. Jeżeli po tej wstępnej analizie podejmą Państwo decyzję o przystąpieniu do programu, należy wysłać do nas mail ze zgłoszeniem. Potrzebne są następujące dane: nazwa uczelni, nazwy zajęć, w czasie których wykorzystywany będzie memoQ oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za współpracę w sprawie programu memoQ. Potrzebny też będzie adres strony internetowej uczelni. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Kilgray wyśle Państwu umowę licencyjną dla użytkowników akademickich, którą należy podpisać i odesłać. Po otrzymaniu podpisanej umowy, Kilgray podpisze ją i odeśle do Państwa wraz z licencjami. Wykaz uczelni uczestniczących w Programie Akademickim Kilgray znajduje się na stronach internetowych firmy Kilgray.

Często zadawane pytania dotyczące Programu Akademickiego

Co można uzyskać w ramach programu?

Głównym celem Programu Akademickiego Kilgray jest bezpłatne udostępnienie instytucjom nieograniczonej ilości licencji memoQ do celów edukacyjnych, w tym licencji na program memoQ server oraz system zarządzania licencjami ELM (Enterprise License Management). Program może być wykorzystywany nie tylko do szkolenia tłumaczy – można go stosować w trakcie dowolnych kursów z dziedziny translatoryki, nauk ścisłych i sztuk pięknych. Instytucja może przyznawać licencje nauczycielom i studentom do użytku domowego (w celach edukacyjnych) jednorazowo na maksymalny okres jednego roku.

Jak mogę przystąpić do programu?

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie należy skontaktować się z firmą Kligray. Jeżeli uznają Państwo propozycję za pożyteczną dla Waszej instytucji, kolejnym krokiem do uzyskania statusu uczestnika programu będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, Kilgray poprosi Państwa o podpisanie Umowy licencyjnej dla użytkowników akademickich (AULA). Po odesłaniu podpisanej umowy do Kilgraya, otrzymają Państwo umowę podpisaną przez Kilgray oraz kody służące do aktywacji licencji.

Czy do programu mogą przystąpić instytucje edukacyjne dowolnego typu?

Do programu może przystąpić większość organizacji prowadzących działalność edukacyjną, ale wymaga to pomyślnego przejścia procedury związanej ze złożeniem i zatwierdzeniem wniosku. Program jest adresowany do instytucji oferujących kursy zakończone uzyskaniem dyplomu uczelni wyższej bądź prowadzących studia podyplomowe. W Programie nie są natomiast uwzględniane szkoły językowe i inne instytucje prowadzące krótkie kursy komercyjne.

Czy mogę korzystać z programu memoQ do celów innych niż edukacja?

Nie. Licencja nie obejmuje użytkowania programu do celów innych niż edukacja. Kilgray rozumie jednak, że instytucja może chcieć wykorzystać memoQ do tłumaczenia swojej strony internetowej lub innych celów – dlatego też uczelnie mogą kupić to oprogramowanie z dużymi rabatami. Oferujemy pakiet maksymalne 10 licencji Translator Pro do celów własnych związanych z prowadzeniem działalności. Oprócz tego wymagane jest podpisanie indywidualnej umowy kupna.

Czy i jakie koszty muszę ponieść w związku z uczestnictwem w programie?

Licencja jest bezpłatna, ale jeżeli instytucji zależy na pozyskaniu wsparcia, należy zamówić dodatkową usługę płatną.

Jakie wymogi musi spełnić uczelnia?

Pierwszym obowiązkiem po stronie uczelni jest ogłoszenie na własnej stronie internetowej, że Kilgray / memoQ są sponsorami uczelni.  Z kolei drugie zobowiązanie to wyrażenie zgody na wykorzystanie nazwy uczelni na stronie Kilgraya i w materiałach związanych z programem. Firma Kilgray będzie wdzięczna za promowanie programu wśród Państwa kolegów na innych uczelniach, jest również otwarta na inne formy udziału instytucji w popularyzowaniu opracowanych przez Kilgray technologii, a także na wszelkie informacje zwrotne, które mogą przyczynić się do udoskonalenia technologii CAT bądź samego Programu Akademickiego. Producent oprogramowania memoQ prosi o wyznaczenie pracownika Państwa uczelni, który będzie osobą odpowiedzialną za kontakt z firmą Kilgray. Wszelkie wnioski o przyznanie licencji powinny być składane za pośrednictwem tej osoby.

Czy liczba licencji w ramach programu memoQ dla szkół wyższych, jaką może uzyskać uczelnia, jest ograniczona?

Liczba licencji jest nieograniczona.

Czy korzystanie z płatnych usług wsparcia jest obowiązkowe?

Korzystanie z płatnych usług wsparcia nie jest obowiązkowe. Jeżeli wybiorą Państwo opcję ze wparciem, opłata jest naliczana wyłącznie za te miesiące, w których faktycznie korzystają Państwo z usług wsparcia.

Czy student może korzystać z programu memoQ dla szkół wyższych w domu?

Tak. Instytucja może podjąć decyzję o przypisaniu licencji studentom do celów naukowych w domu.