Tłumaczenia prawne | Usługi tłumaczeniowe dla firm | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia prawne

Tłumaczenia prawne / tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawne i prawnicze odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu zestawu dokumentów przed każdą międzynarodową inwestycją. W związku z tym Biuro Tłumaczeń ATT od 1998 roku specjalizuje się w tego typu tłumaczeniach. Dostarczamy klientom najwyższej jakości przekłady tekstów prawnych i prawniczych. Tym samym umożliwiamy komunikację pomiędzy różnymi firmami międzynarodowymi. Zaś w szerszym ujęciu – pomiędzy różnymi kulturami prawnymi. Zapewniamy w ten sposób zrozumienie tekstów prawnych i prawniczych na poziomie, który jest niezbędny do podejmowania ważnych decyzji biznesowych.

Tłumaczenia prawne i prawnicze – kluczowa rola w globalnym świecie biznesu

W przypadku tłumaczeń umów, czy też innych biznesowych tekstów prawniczych bardzo dobra znajomość języka obcego okazuje się niewystarczająca. Tego rodzaju tłumaczenia wymagają bowiem doskonałej znajomości terminologii prawniczej. W dodatku niezbędne jest dogłębne zrozumienia zagadnień z zakresu prawa obu krajów. Zasadnicza trudność polega więc na tym, że umowy przygotowywane są w oparciu o normy prawne obowiązujące lokalnie. Tymczasem prawo różnych krajów różni się. Wynika to często z różnic w systemach prawnych. W dodatku samo prawo każdego kraju cały czas się zmienia. Ponadto poszczególne zwroty i sformułowania mogą mieć odmienne znaczenie w różnych systemach prawnych. A żeby było jeszcze ciekawiej, zakresy znaczeniowe słów, zwrotów i terminów też ulegają ciągłym zmianom nie tylko w języku potocznym, ale też w terminologii prawniczej. Dlatego tłumacz umów musi wykazać się umiejętnością wiernego odwzorowania postanowień, a nie tylko słów zawartych w umowie. Powinien również dostosować wybór słów i zwrotów tłumaczenia do lokalnie obowiązujących przepisów prawa.

Negatywne konsekwencje błędów w maszynowych tłumaczeniach prawniczych

Nieodpowiednie tłumaczenie dokumentu prawnego może prowadzić do poważnych konsekwencji. Na przykład, błędy w tłumaczeniach tego typu mogą skutkować nie tylko utratą czasu pracowników i środków firmy, ale również narażeniem na ryzyko reputacji przedsiębiorstwa. Co więcej, nieścisłości w tłumaczeniu kluczowych klauzul umownych, przepisów czy umów mogą prowadzić do nielegalnych działań, co z kolei może wpłynąć na poważne konsekwencje prawne. Dodatkowo, w kontekście umów międzynarodowych, nieprawidłowe tłumaczenia mogą doprowadzić do utraty szansy na ważne transakcje biznesowe. Dlatego też korzystanie z usług profesjonalnych biur tłumaczeń specjalizujących się w tłumaczeniach prawnych staje się niezbędne dla przedsiębiorstw. Dzięki takiej współpracy klient może być pewien, że każdy aspekt tłumaczenia jest dokładnie przemyślany, a przekład jest zgodny z obowiązującymi normami prawnymi. To podejście eliminuje ryzyko błędów i zapewnia, że tłumaczenia są nie tylko poprawne językowo, ale także zgodne z prawem danego kraju.

Postedycja prawniczych tłumaczeń maszynowych

Tłumaczenia prawnicze to kluczowy element sukcesu międzynarodowych przedsięwzięć biznesowych i prawnych. Ich profesjonalne wykonanie stanowi fundament skutecznej komunikacji między kulturami prawnymi, eliminując zagrożenia i umożliwiając bezpieczne działanie na globalnym rynku. Dlatego dbając o korzyści finansowe naszych Klientów, Biuro Tłumaczeń ATT stosuje niskie ceny za tłumaczenia prawnicze wykonywane maszynowo z postedycją.

 

Rodzaje tłumaczonych dokumentów prawnych i prawniczych:

 • ustawy i uchwały
 • zarządzenia i rozporządzenia
 • decyzje, upoważnienia, pełnomocnictwa
 • tłumaczenia umów – handlowe, kredytowe, kupna, leasingu, sprzedaży
 • dokumentacje przetargowe
 • akty założycielskie, prospekty emisyjne, gwarancje bankowe
 • wyciągi z rejestru handlowego
 • orzeczenia sądowe, odpisy z KRS
 • akty notarialne
 • dokumenty ubezpieczeniowe
 • ogólne warunki handlowe
 • sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • wnioski o wszczęcie postępowania upadłościowego
 • protokoły z walnego zgromadzenia
 • raporty prawne, regulaminy i postanowienia

Jakość przekładu

Towarzyszymy więc naszym klientom w tworzeniu nowych wersji językowych dokumentów prawnych o strategicznym znaczeniu dla przyszłości ich przedsiębiorstw. Gwarantujemy w ten sposób najwyższą jakość tłumaczeń prawnych i prawniczych dzięki zastosowaniu systemu podwójnej weryfikacji:

 • standardowa korekta – Dział Weryfikacji Językowej Biura Tłumaczeń ATT
 • dodatkowa korekta – współpracująca z nami kancelaria radców prawnych.

 

Biuro Tłumaczeń ATT przykłada dużą wagę do rozumienia systemów prawa przez tłumaczy i weryfikatorów. W związku z tym regularnie prowadzone szkolenia dla wewnętrznego Działu Weryfikacji Językowej z zakresu aktów prawnych i tłumaczeń prawniczych przynoszą efekty w postaci właściwego rozumienia systemu prawnego Unii Europejskiej, w tym polskiego systemu prawnego.

Oferta usług tłumaczeń prawniczych na języki obce

Biuro Tłumaczeń ATT oferuje tłumaczenia tekstów prawnych na następujące języki:

Gdzie Biuro Tłumaczeń ATT świadczy usługi tłumaczeń prawniczych:

 1. Biuro Tłumaczeń ATT w Warszawie, tel.: +48 22 633 07 55
 2. Biuro Tłumaczeń ATT w Łodzi, tel.: +48 42 678 79 38
 3. Biuro Tłumaczeń ATT we Wrocławiu, tel.: +48 607 456 240