Uwierzytelnienie tłumaczenia | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Uwierzytelnienie tłumaczenia

Uwierzytelnienie tłumaczenia

Poświadczenie tłumaczenia to zestaw czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego na tekście już wcześniej przetłumaczonym przez kogoś innego. Efektem tych czynności jest dokument zwany tłumaczeniem przysięgłym. Uwierzytelniając tłumaczenie zwykłe, tłumacz przysięgły sprawdza i układa w sposób zgodny z wymogami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego dokument przetłumaczony przez innego tłumacza – najczęściej tłumacza technicznego – i wpisuje wykonanie uwierzytelnienia do repertorium, czyli własnej księgi rejestrowej, w której odnotowywane są wszystkie wykonane przez danego tłumacza przysięgłego tłumaczenia i uwierzytelnienia.

Biuro Tłumaczeń ATT uwierzytelnia wyłącznie własne tłumaczenia techniczne i prawne, a więc wykonane wcześniej przez sprawdzonych i współpracujących na stałe tłumaczy specjalistów z konkretnych dziedzin techniki. Uwierzytelnianie, na wyraźną prośbę Klienta, wykonują we współpracy z weryfikatorami wiarygodni tłumacze przysięgli.

Poświadczenie tłumaczenia

Wielu klientów biur tłumaczeń, przesyłając tekst do wyceny, zadaje sobie następujące pytanie:

Czym się różni tłumaczenie poświadczone od tłumaczenia zwykłego?

Oczywiście nie wszystkie teksty wymagają zaangażowania tłumacza przysięgłego. Wręcz przeciwnie, niektóre dokumenty – jak na przykład wzory umów nieopatrzone podpisami stron zawierających porozumienie – nie mogą być tłumaczone przez tłumaczy przysięgłych.

Jakie dokumenty wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego; może mieć ono formę pisemną lub ustną. W przypadku pisemnych tłumaczeń poświadczonych, przetłumaczone dokumenty mają moc prawną i mogą zostać przedłożone w urzędach, instytucjach lub sądach. Do dokumentów, które wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego zaliczyć można:

  • akty urodzenia,
  • małżeństwa i zgonu,
  • pełnomocnictwa,
  • akty sporządzane przez notariuszy,
  • dokumentację medyczną,
  • dyplomy i świadectwa wymagane przy rekrutacji na zagraniczne uczelnie.

W przypadku przedsiębiorstw są to zazwyczaj umowy i statuty spółek (tu uwaga: wyłącznie dokumenty opatrzone podpisami) oraz odpisy z krajowego rejestru sądowego.

  • Stawka za jedną stronę rozliczeniową czyli 1125 znaków ze spacjami tłumaczenia pisemnego ustalana jest zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Jak wygląda tłumaczenie poświadczone

Poświadczone tłumaczenia pisemne zawierają opisy wszystkich elementów dokumentu niebędących tekstem, czyli: podpisów, znaków wodnych, pieczęci, stempli i znaczków skarbowych. Wszelkie nieczytelne fragmenty oraz fragmenty w innym języku są jasno wskazane. Ponadto, każda strona gotowego tłumaczenia opatrzona jest tak zwaną „formułka poświadczającą”. Zawiera więc informację, czy tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału lub kopii dokumentu, oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Po wykonaniu przekładu tłumacz przysięgły dokonuje odpowiedniej adnotacji w swoim repertorium, stanowiącym swego rodzaju rejestr przetłumaczonych tekstów. Natomiast pod terminem „uwierzytelnione tłumaczenie ustne” kryje się najczęściej pełnienie przez tłumacza przysięgłego funkcji tłumacza symultanicznego na ślubach, w trakcie rozpraw sądowych, podczas zawierania umów w kancelarii notarialnej i tym podobnych. Warto też wspomnieć, że tłumacz przysięgły, jako osoba zaufania publicznego, ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę. Poświadcza za zgodność tłumaczonego tekstu z oryginałem oraz poprawność tłumaczenia swoją pieczęcią i podpisem.

Tłumaczenie techniczne poświadczone przez tłumacza przysięgłego

Jeżeli Twoja firma potrzebuje tłumaczenia poświadczonego, warto skorzystać z pośrednictwa Biura Tłumaczeń ATT. Gwarantujemy, że tłumaczenie zostanie  wykonane przez sprawdzonego i doświadczonego tłumacza przysięgłego wpisanego także na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Dokument zostanie przetłumaczony z najwyższą starannością i z zachowaniem standardów pracy obowiązujących tłumaczy przysięgłych.