Uwierzytelnienie tłumaczenia

Co to jest uwierzytelnienie tłumaczenia?

Uwierzytelnienie tłumaczenia to zestaw czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego na tekście już wcześniej przetłumaczonym przez kogoś innego. Efektem tych czynności jest dokument zwany tłumaczeniem przysięgłym. Uwierzytelniając tłumaczenie zwykłe, tłumacz przysięgły sprawdza i układa w sposób zgodny z wymogami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego dokument przetłumaczony przez innego tłumacza – najczęściej tłumacza technicznego – i wpisuje wykonanie uwierzytelnienia do repertorium, czyli własnej księgi rejestrowej, w której odnotowywane są wszystkie wykonane przez danego tłumacza przysięgłego tłumaczenia i uwierzytelnienia.

Biuro Tłumaczeń ATT uwierzytelnia wyłącznie własne tłumaczenia techniczne i prawne, a więc wykonane wcześniej przez sprawdzonych i współpracujących na stałe tłumaczy specjalistów z konkretnych dziedzin techniki. Uwierzytelnianie, na wyraźną prośbę Klienta, wykonują we współpracy z weryfikatorami wiarygodni tłumacze przysięgli.