Tłumaczenie dokumentów XML | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenie dokumentów XML

Tłumaczenie dokumentów XML w programie memoQ

Program memoQ jest najlepszym obecnie dostępnym narzędziem do przetwarzania plików XML.

Rozpoczynając pracę nad dokumentem XML, musisz utworzyć konfigurację importu. Konfiguracja ta określa, które elementy kontentu należy tłumaczyć, a których nie, pozwala zdefiniować kontekst, zakres oczekiwań w stosunku do tłumacza oraz sposób traktowania encji. Możesz utworzyć tę konfigurację korzystając z pliku DTD lub, jeżeli nie masz DTD, możesz wskazać jeden lub więcej plików referencyjnych do analizy przez program.

DTD lub pliki referencyjne są automatycznie analizowane przez memoQ. Program podaje wykaz wszystkich elementów i atrybutów znalezionych w dokumencie i podpowiada konfigurację roboczą do importu całego kontentu. Możesz oznaczyć niektóre elementy kontentu jako niepodlegające tłumaczeniu w zależności od nazwy elementu lub wartości atrybutu; może to dotyczyć również tagów strukturalnych rozpoczynających nowe segmenty w widoku tłumaczenia, a także tagów inline występujących wewnątrz segmentów – takich jak obrazy inline lub informacje wstawiane automatycznie. Dla każdej wartości opisanej atrybutem możesz określić, czy podlega ona tłumaczeniu, i czy jest ona wymagana w tekście docelowym. Możesz dostosować do swoich potrzeb sposób traktowania każdego przypadku wystąpienia wielokrotnych spacji, a także powiązać kontekst z nazwami elementów lub wartościami atrybutów. Pamięć tłumaczeniowa zależna od kontekstu może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów, ponieważ w razie dwuznaczności narzędzie to na pewno wstawi prawidłowe tłumaczenie. Wartości atrybutów mogą być również importowane jako komentarze. Jeżeli importujesz wartość atrybutu jako komentarz i wartość ta zawiera tylko dane liczbowe, możesz również sprawdzać długość segmentu w tekście docelowym – jeżeli segment ten ma więcej znaków niż wartość podana w atrybucie, program wygeneruje ostrzeżenie.

memoQ radzi sobie również bardzo dobrze z encjami. Encje własne (custom entities) mogą być mapowane do postaci tagów memoQ lub określonych znaków, po czym memoQ może konwertować te ostatnie z powrotem na encje podczas eksportu dokumentu do formatu XML.

memoQ może również jednocześnie importować większą ilość dokumentów XML ze struktury katalogów.

Co zyskujesz dzięki memoQ?

  • możesz zająć się wyłącznie pracą nad elementami dokumentów XML oznaczonymi jako przeznaczone do tłumaczenia,
  • minimalizujesz możliwość błędnego przyporządkowania znaczników, ponieważ są one po prostu niewidoczne,
  • tłumacze techniczni mogą pracować nad dokumentami XML bez znajomości tego standardu,
  • możesz powiązać kontekst z wartościami atrybutów bądź określonymi elementami i wykorzystywać wcześniejsze tłumaczenia bez ryzyka popełnienia błędu, nawet jeżeli opracowujesz pliki wygenerowane komputerowo ze źle przyporządkowanymi elementami zawartości,
  • zyskujesz możliwość łatwego rozbijania dużych lub scalania małych plików XML bez wpływu na treść dokumentów.