Tłumaczenia energetyka | Dla firm energetycznych | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia energetyka

Biuro Tłumaczeń ATT – energetyka

Tłumaczenia tekstów dotyczących energetyki to nasza flagowa usługa. Biuro Tłumaczeń ATT posiada bogate doświadczenie w zakresie usług tłumaczenia z dziedziny energetyki i elektryki. Dlatego najważniejsze miejsce na liście wykonanych przez nas usług zajmują tłumaczenia dla elektrociepłowni, elektrowni, zakładów energetycznych i spółek dystrybucyjnych. Właśnie te przedsiębiorstwa wprowadzają nowoczesne rozwiązania związane z pozyskiwaniem energii, oczyszczaniem spalin i ekologią. Biuro Tłumaczeń ATT dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, kompetencjom językowym oraz umiejętnościom organizacyjnym stworzyło konieczne warunki ramowe do realizacji tłumaczeń technicznych z zakresu energetyki i elektryki na najwyższym poziomie.

Wykonujemy tłumaczenia techniczne z dziedziny energetyki i elektryki dokumentów takich, jak:

 • specyfikacje techniczne
 • umowy i oferty przetargowe wraz z załącznikami technicznymi, z których korzystają producenci i dystrybutorzy energii
 • teksty dotyczące eksploatacji i diagnostyki transformatorów
 • instrukcje instalacji
 • dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze energetyki i elektryki

Tłumaczymy z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.

Zaufaj profesjonalistom z branży tłumaczeń technicznych

Prawidłowe wykonanie tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego oraz zasad poprawnej polszczyzny. Do wykonywania rzetelnego przekładu technicznego konieczna jest także znajomości branży, której dotyczy tłumaczony dokument. Niezbędne są również precyzja, dokładność i skrupulatność. Te cechy są niezbędne, gdyż treści o charakterze technicznym nacechowane są hermetycznym słownictwem.  Występuje w nich więc fachowa terminologia, skróty, a często nomenklatura używana jedynie w konkretnej firmie. Tłumaczenie techniczne – z dziedziny energetyki – musi przede wszystkim wiernie oddawać treść oryginału. Poza tym powinno być także być dostosowane do wymogów języka i kraju, w którym będzie wykorzystywane.

Poniżej przedstawiamy przykłady tłumaczeń z dziedziny energetyki i elektryki:

  • Katalog transformatorów mocy
  • Raport z oględzin transformatora
  • Opis redukcji nastawni kolejowych
  • Protokół oceny stanu technicznego transformatora
  • Opis modernizacji systemu CO zasilającego miasto – tłumaczenie techniczne na język francuski
  • Koncepcja przebudowy członu ciepłowniczego elektrociepłowni
  • Dokumentacja techniczno-ruchowa silnika indukcyjnego trójfazowego
  • Dokumentacja modernizacji kotłów ze złożem fluidalnym
  • Projekt przystosowania turbiny do pracy ciepłowniczo-kondensacyjnej
  • Instrukcja obsługi testera wytrzymałości dielektrycznej oleju izolacyjnego
  • Protokół z analizy chromatograficznej gazów rozpuszczonych w oleju transformatora
  • Oferta na dostawę transformatorów rozdzielczych do instalacji odsiarczania spalin
  • Projekt konwersji kotła pyłowego opalanego węglem na kocioł fluidalny ze złożem stacjonarnym
  • Projekt budowy nowego kotła biomasowego w celu zwiększenia produkcji odnawialnej energii elektrycznej
  • Dokumentacja przetargowa dla elektrowni pływowej
  • Opis parametrów technicznych transformatora zapasowego do awaryjnego zasilania elektrociepłowni w przypadku zaniku zasilania
  • Opis projektu budowlanego oraz robót budowlano-montażowych gospodarki biomasy dla kotła BFB (fluidalnego, opalanego biomasą)
  • Instrukcja obsługi konserwatora z separatorem w transformatorach hermetycznych