memoQ server

memoQ server

Jeżeli dwóch lub więcej tłumaczy pracuje nad tym samym tekstem lub nad różnymi tekstami dla tego samego Klienta, przetłumaczony dokument natychmiast świadczy o tym, czy pracowali razem, czy osobno. Jeżeli tłumacze mogą rozmawiać lub podglądać nawzajem wyniki swojej pracy, przetłumaczony tekst będzie miał o wiele wyższą jakość. Jeżeli kontakt między nimi jest niemożliwy, prawdopodobnie tekst będzie tłumaczony niekonsekwentnie, a więc jakość będzie nieporównanie gorsza.

Narzędzie memoQ server umożliwia tłumaczom i weryfikatorom z agencji tłumaczeń wspólną pracę, wzajemne udostępnianie każdego przetłumaczonego zdania, podpowiadanie terminów – a to wszystko w tym samym czasie. Tradycyjne technologie takie jak edytory tekstu działają na poziomie dokumentu, utrudniając tłumaczom wymianę wyników pracy. Technologia memoQ server działa na poziomie zdania/segmentu i każde przetłumaczone zdanie jest natychmiast widoczne oraz możliwe do odszukania i wykorzystania przez innych tłumaczy.

memoQ od samego początku był technologią opartą na współpracy i w znacznym stopniu wykorzystującą wiedzę założycieli Kilgraya. Już w pierwszej wersji programu przewidziany był komponent serwerowy, umożliwiający tworzenie projektów serwerowych – centralnie zakładanych projektów, w których nie ma konieczności dokonywania żadnych konfiguracji przez tłumaczy. W wersji 2.0 wprowadzony został komunikator i funkcja wysyłania wiadomości natychmiastowych, synchronizacja zasobów w trybie offline oraz moderacja terminologii w ramach środowiska tłumaczeniowego. Było to w roku 2006 – i do tej pory nadal nikt z naszych konkurentów na rynku nie oferuje tych funkcji.

Wersja 3.0 była pierwszym dostępnym narzędziem wprowadzającym system zapisywania dokumentów online jako sposób na wspólne ich edytowanie. Funkcja ta umożliwia tłumaczom i weryfikatorom jednoczesną pracę na tym samym dokumencie, natomiast kierownikom projektu – dostęp do raportów z postępu prac w czasie rzeczywistym. W wersji 4.0 wprowadzona została koncepcję Post Translation Analysis™, pierwsze narzędzie umożliwiające rozwiązanie kwestii rozliczenia finansowego w przypadku tłumaczeń wykonywanych wspólnie przez dwóch lub więcej tłumaczy i oferujące ich wynagrodzenie na uczciwych zasadach. Wersja 4.0 była również pierwszym narzędziem, w którym wprowadzono koncepcję Translation Resource Server™, która umożliwia nie tylko przechowywanie online pamięci tłumaczeniowych, baz terminologicznych i dokumentów, ale nawet 12 typów zasobów, i oferuje najbardziej zaawansowany system zdalnej konfiguracji dostępny w jakimkolwiek narzędziu tłumaczeniowym. Nowością w wersji 4.2 były wielorakie powiadomienia mailowe, a w wersji 4.5 – nowy typ zasobu: korpusy, które umożliwiają alignment „w locie” zarówno w projektach offline, jak i online. W tej samej wersji wprowadzono możliwość wspólnego edytowania dokumentów bez konieczności stałego dostępu online. W zakresie udogodnień ułatwiających współpracę kilku tłumaczy memoQ server nie ma sobie równych pod względem funkcjonalności i wyników, a także oferuje najlepszy stosunek ceny do wartości. Korzystanie i zarządzanie narzędziem memoQ server jest tak proste, że nie potrzebujesz pomocy informatyka. Dlatego jest to najczęściej wybierane środowisko tłumaczeniowe ze zintegrowanym narzędziem serwerowym spośród wszystkich programów wspomagających tłumaczenie. Działa ono nawet w systemie operacyjnym Windows XP, bez konieczności zakupu żadnych dodatkowych licencji.

Dzięki funkcji zarządzania projektem, zestawy memoQ server tworzą również wartość dodaną w przypadku procedur roboczych prowadzonych offline. memoQ server może też funkcjonować jako serwer nadzorujący zarządzanie licencjami w ramach przedsiębiorstwa. Właściciel programu może przyznawać określoną liczbę (mobilnych) licencji ELM określonym użytkownikom, a także w dowolnym momencie je odbierać. Licencje nie muszą być przyznawane w sposób bezpośredni: możliwe jest również nadawanie użytkownikom uprawnień do pobierania i zwracania licencji. memoQ server nie narzuca żadnych ograniczeń co do maksymalnej liczby tłumaczonych jednostek ani liczby użytkowników jednocześnie korzystających z programu. Użytkownicy mogą łączyć się z serwerem jeżeli mają licencję „translator pro” albo jeżeli mają licencję „4free”, a właściciel programu, na przykład biuro tłumaczeń, przyznaje im jedną ze swoich licencji mobilnych na określony czas. Korzystanie z memoQ server nie wymaga więc żadnej inwestycji ze strony tłumaczy.

Narzędzie memoQ server dostępne jest w dwóch edycjach: „serverFive” oraz „enterprise”.

Edycja „serverFive” obejmuje jedną wersję memoQ server oraz pięć licencji mobilnych (domyślnie są to dwie licencje dla kierowników projektu i trzy dla tłumaczy). Możliwe jest dokupienie dodatkowych zestawów obejmujących po pięć licencji.

W skład edycji „enterprise”, obok elementów edycji „serverFive”, wchodzi zestaw do tworzenia oprogramowania z pełną dokumentacją (Web Service API). Zestaw ten pozwala na integrację programu memoQ z narzędziami do zarządzania projektem, zarządzania kontentem i innymi narzędziami, zarówno tworzonymi na indywidualne zamówienie, jak i powszechnie dostępnymi na rynku.