Publikacje

Publikacje

Poniższe publikacje to zbiór naszych przemyśleń na temat procesu tłumaczenia, zawodu tłumacza, rynku tłumaczeniowego, zjawisk językowych występujących w tłumaczonych dokumentach i otaczającym świecie. Artykuły te przybliżą Państwu także proces realizacji tłumaczenia oraz proponowane zasady współpracy z naszą firmą. Pozwolą poznać bliżej nas i nasze opinie w różnych kwestiach dotyczących sfery języka, posługiwania się nim, komunikacji międzyludzkiej i jej rozwoju.

Jako osoby na co dzień pracujące ze słowem wiemy, jak ważna jest analiza języka, jego struktury, funkcji, a także wpływu na postawy jednostkowe i całe zjawiska społeczne. To bardzo dynamiczna i wieloaspektowa dziedzina naszego życia. Zjawiskiem, które nas jako jako filologów i bacznych obserwatorów rzeczywistości intryguje, jest ścisły związek języka z całym życiem społecznym, kulturą i sposobem myślenia. Stąd także nasze zainteresowania innymi naukami o społeczeństwie, jego kulturze i ideologii, czemu wyraz dajemy w naszych publikacjach.