Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenie instrukcji obsługi

Tłumaczenie instrukcji obsługi

Instrukcje obsługi to dokumenty numer jeden pod względem ilości tłumaczeń w Biurze Tłumaczeń ATT INTERWERS. Aby wykonać profesjonalnie tłumaczenie instrukcji obsługi, należy doskonale znać język obcy oraz mieć wiedzę naukową z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki, elektryki, materiałoznawstwa lub innych dziedzin właściwych dla danego tekstu. Wiemy, że instrukcje obsługi stanowią podstawę właściwego i bezpiecznego użytkowania wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. Właśnie dlatego staramy się, żeby przekład treści dokumentów był najwyższej jakości. Wszystkie informacje techniczne muszą być przekazane w sposób zrozumiały, jasny, precyzyjny, spójny, niebudzący wątpliwości u ewentualnego użytkownika. Tłumaczenia instrukcji obsługi powierzamy tylko najbardziej doświadczonym i sprawdzonym tłumaczom technicznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy pewni, że jakość tłumaczenia spełnia najwyższe wymagania stawiane nam przez Klienta. Każdy przetłumaczony dokument jest dodatkowo weryfikowany przez profesjonalnych korektorów pod kątem poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Chętnie podejmujemy się także opracowania graficznego instrukcji. W efekcie Klient otrzymuje przetłumaczony dokument, w którym układ tekstu i grafiki jest zgodny z oryginałem. Mamy wtedy pewność, że przekazany przez nas efekt końcowy pracy kilku osób może w pełni zadowolić Zamawiającego i spełnić jego oczekiwania.

Słownik techniczny

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Pułapki w tłumaczeniu umów

Tłumaczenia artykułów naukowych

Język mówiony a język pisany