Język Ukrainy | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Język Ukrainy

Na rosyjski, czy na ukraiński

Artykuł stał się w większości nieaktualny w roku napaści Rosji na Ukrainę. Zdecydowaliśmy się jednak go pozostawić ze względu na kilka informacji przedstawionych zwięźle w latach poprzednich, a ukazujących jeszcze jeden punkt widzenia na przyczyny, czy też podłoże wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Rok 2022 – język ukraiński bije rekordy popularności

Biuro Tłumaczeń ATT jednoznacznie stoi po stronie Ukrainy w konflikcie z Rosją. Pomagamy uchodźcom, tłumaczymy dokumenty, wysyłamy pomoc dla Sił Zbrojnych Ukrainy.
Nie staramy się w ogóle być politycznie poprawni. Angażujemy się jednoznacznie po stronie Ukrainy.
Dla polskich firm tłumaczymy mnóstwo różnych dokumentów na język ukraiński. Widzimy po tych dokumentach, że Nasi Klienci także pomagają Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy tak jak mogą, często po prostu dając uchodźcom pracę w Polsce.

Lata przed rokiem 2022

Tłumaczenia polsko-ukraińskie do niedawna stanowiły bardzo niewielki procent w obrocie każdego polskiego i ukraińskiego biura tłumaczeń. Działo się tak dlatego, że większość przedsiębiorstw ukraińskich posługiwała się językiem rosyjskim, a nie ukraińskim.
Przyczyny tego stanu rzeczy były najogólniej dwie:

  • wielowiekowa systematyczna rusyfikacja wschodniej Ukrainy
  • zlokalizowanie przemysłu w większości we wschodniej, rosyjskojęzycznej Ukrainie.

Jeszcze kilka lat temu język rosyjski był językiem oficjalnym w Ukrainie

3 lipca 2012 r., poza porządkiem obrad, Rada Najwyższa Ukrainy zdominowana przez posłów prorosyjskich, wprowadziła zmianę w Ustawie o językach. W wyniku tej poprawki, język rosyjski zyskał status języka regionalnego w tych obwodach, w których 10% mieszkańców wyrażało takie życzenie. Z kulturowego i filologicznego punktu widzenia i z powodu historycznych uwarunkowań politycznych – świadomie i konsekwentnie prowadzonej od XVIII wieku przez Rosję, a potem przez ZSRR rusyfikacji –  uchwalona poprawka była kolejnym ogniwem w łańcuchu działań rusyfikacyjnych, czyli była zagrożeniem dla różnorodności językowej i kulturowej oraz stanowiła przyczynek do zaniku języka ukraińskiego. Nowy status języka rosyjskiego w Ukrainie oznaczał w praktyce, że miał to być co najmniej drugi (jeśli nie pierwszy) język państwowy Ukrainy. Wszystkie dokumenty mogły być zatem przekazywane do partnerów ukraińskich w języku rosyjskim.

Język ukraiński jedynym językiem oficjalnym w Ukrainie

Sytuacja uległa całkowitej zmianie 23 lutego 2014 r., kiedy to Rada Najwyższa Ukrainy anulowała zmianę w Ustawie o językach.
Język ukraiński stał się odtąd jedynym oficjalnym językiem państwowym w Ukrainie.

Tłumaczenia polsko – ukraińskie w Biurze Tłumaczeń ATT

Biuro Tłumaczeń ATT śledzi na bieżąco kwestie prawne i językowe w Ukrainie. Nasza agencja dysponuje doświadczonym zespołem tłumaczy i weryfikatorów języka ukraińskiego. Z pełną odpowiedzialnością podejmujemy się wykonywania tłumaczeń polsko-ukraińskich – technicznych i prawniczych, potrzebnych naszym Klientom.

Rosyjski w Ukrainie, a potrzeba tłumaczeń z polskiego na ukraiński

Więcej o realizowanych przez Biuro Tłumaczeń ATT przekładach z ukraińskiego na polski na naszej stronie Tłumaczenia z ukraińskiego na polski.
Zapytania w sprawie wycen tłumaczeń z języka polskiego na ukraiński i odwrotnie prosimy kierować ze strony Wycena tłumaczenia.

Słownik techniczny polsko-niemiecko-angielski

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia umów

Tłumaczenia artykułów naukowych

Język mówiony a język pisany

Tłumaczenia ukraiński Łódź