Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia – budownictwo

Tłumaczenia – budownictwo i architektura

Biuro Tłumaczeń ATT dokonuje kompleksowych tłumaczeń dokumentacji związanych z przedsięwzięciami budowlanymi. Teksty tego rodzaju związane są z inwestycjami typu green field, a więc z inwestycjami w nowoczesną infrastrukturę przemysłową powstającą od podstaw.

Dlatego w ramach tej specjalizacji najczęściej tłumaczymy tego typu teksty techniczne:

 • projekty ukształtowania terenu
 • opisy uzbrojenia i zagospodarowania
 • projekty instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania
 • opisy instalacji elektrycznych, gazowniczych, przeciwpożarowych czy klimatyzacyjnych
 • projekty przyłączy elektrycznych i elektroenergetycznych
 • opisy technologii
 • oferty na budowę instalacji telekomunikacyjnych.

Rekomendacje za tłumaczenia z dziedziny budownictwo

Sprawdź rekomendacje, które Biuro Tłumaczeń ATT otrzymało od firm z branży budowlanej:

Znane łódzkie i warszawskie biura architektoniczne korzystają z naszych usług. Posługują się one dostarczonymi przez nas przetłumaczonymi tekstami w codziennej komunikacji ze swymi obcojęzycznymi partnerami z wielu krajów Europy. Teksty techniczne tłumaczone w naszej agencji włączane były do dokumentacji budowlanych najnowocześniejszych obiektów przemysłowych i mieszkalnych. Tłumaczenia techniczne z dziedziny budownictwa wykorzystywane są także przez inwestorów w dokumentacjach rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów.

Jako profesjonalne biuro tłumaczeń zajmujemy się także tłumaczeniem tekstów na rysunkach i projektach budowlanych oraz tekstów z kosztorysów. Dzięki nowoczesnym programom graficznym do obróbki plików CAD gwarantujemy klientowi zgodny z oryginałem wygląd przetłumaczonego materiału. Nasi doświadczeni tłumacze i wewnętrzny dział DTP zapewniają, że otrzymane od nas tłumaczenia budowlane są gotowe do przedłożenia w dowolnej instytucji lub firmie. W obecnej sytuacji dynamicznego rozwoju na rynku budowlanym taka kompleksowa usługa tłumaczenia jest doskonałym wsparciem działań naszych klientów.

Inne przykłady naszych tłumaczeń technicznych dokumentów z dziedziny budownictwa i architektury:

 • tłumaczenie raportu z rynku materiałów budowlanych w Rosji, w Ukrainie i w Kazachstanie
 • przekład oferty cenowej na prace projektowe lokalu
 • tłumaczenie techniczne opisu stanu zagospodarowania działki
 • przekład wykazu zrealizowanych inwestycji budowlanych
 • tłumaczenie projektu wykonawczego dla budynku centrum handlowo-usługowego
 • przekład tekstu z projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji hali produkcyjnej
 • tłumaczenie projektu wykonawczego próbnych obciążeń statycznych podłoża fundamentowego
 • przekład wyceny wartości kosztorysowej inwestycji
 • tłumaczenie techniczne z francuskiego: projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla lokalu w centrum handlowo-usługowym
 • przekład tekstu techniczne projektu architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i podziemnym garażem
 • tłumaczenie projektu przetargowego remontu, adaptacji i rozbudowy zabytkowej kamienicy na zespół mieszkaniowo-usługowy
 • przekład oferty na wykonanie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej osiedla domów jednorodzinnych
 • tłumaczenie techniczne z niemieckiego dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn budowlanych, specjalistycznych pojazdów budowy
 • tłumaczenie planu kontroli do Europejskiej Aprobaty Technicznej dla szalunków traconych
 • przekłady wraz z opracowaniem graficznych tekstów z rysunków i całych projektów architektonicznych
 • tłumaczenia techniczne z angielskiego projektów konstrukcji, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania