Tłumaczenia specjalistyczne | Usługi tłumaczeniowe dla firm | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne

W przeciwieństwie do tłumaczeń technicznych, termin „tłumaczenia specjalistyczne” nie odnosi się do nauk technicznych. Dotyczy kompetencji poznawczych, społecznych i osobistych. Chodzi o specjalistyczną wiedzę niezbędną do przetłumaczenia danego dokumentu. W trakcie tłumaczenia tekstów specjalistycznych, tłumacz powinien wziąć też pod uwagę kontekst historyczny, kulturowy i społeczny, w którym powstał tekst oryginału, a także ten, w którym będzie on funkcjonował po przekładzie. Ponadto uznaje się, że najłatwiej tłumaczy się na język, który zna się najlepiej, czyli na język ojczysty. Są oczywiście wyjątki. Sama znajomość języka nie jest wystarczającą kompetencją do tłumaczenia. Niezbędna jest dogłębna wiedza na temat języka docelowego, jego gramatyki, semantyki, składni, idiomów, dodatkowo wiedza merytoryczna, dotycząca tłumaczonego tekstu. Potrzebny jest także kontekst kulturowy i społeczny, a także osobiste predyspozycje tłumacza. Dobrego tłumacza podejmującego się przekładów tekstów specjalistycznych powinna cechować cierpliwość, dokładność, umiejętność szybkiego uczenia się i chęć ciągłego pogłębiania wiedzy.

Wszystkie powyżej wymienione czynniki składają się na efekt końcowy w postaci przekładu tekstu specjalistycznego na najwyższym możliwym poziomie.

Dziedziny tłumaczeń specjalistycznych:

Tłumaczenia specjalistyczne – proces realizacji

Tłumaczenie to proces łatwy i mechaniczny, wymagający ze strony tłumacza jedynie znajomości dwóch języków. Czy aby na pewno? Zdecydowanie nie. W tym błędnym sądzie zakłada się, że tłumacz to dość bezmyślny i niezbyt rozumiejący świat wyrobnik, coś w rodzaju żywego translatora, który jedynie koduje i dekoduje pomiędzy dwoma językami, używając słownika jako przewodnika. Okazuje się być wprost przeciwnie. Tłumaczenie specjalistyczne to trudny, wieloetapowy i wymagający proces. Nie da się w nim założyć, że korzystając ze sprawdzonych i znanych form i „wzorów językowych” można stworzyć przekład doskonały. Takie podejście jest niesłuszne w przypadku tłumaczeń specjalistycznych:

W przypadku tego typu tłumaczeń ogromnego znaczenia nabierają wieloznaczności, synonimy, idiomy, wyrazy zapomniane, neologizmy, a czasem nawet błędy językowe, które na trwałe wchodzą w skład żywego języka. I właśnie o ten efekt naturalności, świeżości, energii, znajomości kontekstu kulturowego, elastyczności i otwartości na zmiany chodzi w tłumaczeniach specjalistycznych.

Zaufaj specjalistom

Jeśli zatem zgodzimy się z opinią, że tłumaczenie specjalistyczne jest procesem twórczym i wielowątkowym, warto powierzyć jego wykonanie tłumaczom specjalistom – lekarzom, copywriterom i specjalistom SEO. Jako Biuro Tłumaczeń ATT podejmujemy się realizacji tego typu zamówień, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką na siebie przyjmujemy. Tłumaczone przez nas teksty cechuje dbałość o każdy szczegół, zrozumienie istoty i sensu przekazu, kreatywne podejście do tworzonych treści oraz dogłębna znajomość potrzeb klienta.

 

tłumaczenia specjalistyczne