Dla tłumaczy

Porady Biura Tłumaczeń ATT dla tłumaczy

Nasi pracownicy oprócz nienagannej znajomości języka obcego posiadają wiedzę specjalistyczną z danej branży z racji ukończonych studiów bądź też wykonywanej pracy. Dlatego warto przeczytać Porady Biura Tłumaczeń ATT, które zredagowaliśmy tutaj oraz na stronach Publikacje ATT. Do ich grona należą zatem świetnie władający językiem obcym informatycy, automatycy, specjaliści z branży motoryzacyjnej, prawnicy, elektrotechnicy, lekarze, fizycy, farmaceuci, specjaliści budowy maszyn, chemicy, finansiści, pracownicy banków i kancelarii prawnych, technolodzy, nauczyciele akademiccy i naukowcy o różnych stopniach naukowych.

Zlecenia dla tłumaczy

Proces rekrutacji tłumaczy w Biurze Tłumaczeń ATT składa się z kilku etapów. Po przesłaniu zgłoszenia przez potencjalnego tłumacza zapoznajemy się z jego kandydaturą, oceniając możliwości wykorzystania jego umiejętności pod kątem naszego zapotrzebowania. Następnym krokiem jest wypełnienie przez tłumacza naszego standardowego formularza rekrutacyjnego. Kolejny etap to wykonanie tłumaczenia tekstów próbnych, dobranych dla tłumacza z uwzględnieniem jego umiejętności i specjalizacji zadeklarowanych w kwestionariuszu tłumacza. Teksty próbne są następnie sprawdzane i oceniane pod względem poprawności merytorycznej, stylistycznej i językowej. Tłumaczom, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, proponujemy podpisanie umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej warunek konieczny rozpoczęcia współpracy.

Jak zostać tłumaczem