Dla tłumaczy

Kwalifikacje naszych tłumaczy

Biuro Tłumaczeń ATT to zespół wysoko wykwalifikowanych tłumaczy. Nasi współpracownicy oprócz nienagannej znajomości języka obcego posiadają wiedzę specjalistyczną z danej branży z racji ukończonych studiów bądź też wykonywanej pracy. Do ich grona należą zatem świetnie władający językiem obcym informatycy, automatycy, specjaliści z branży motoryzacyjnej, prawnicy, elektrotechnicy, lekarze, fizycy, farmaceuci, specjaliści budowy maszyn, chemicy, finansiści, pracownicy banków i kancelarii prawnych, technolodzy, nauczyciele akademiccy i naukowcy o różnych stopniach naukowych.

Proces rekrutacyjny

Proces rekrutacji tłumaczy w Biurze Tłumaczeń ATT INTERWERS składa się z kilku etapów. Po przesłaniu zgłoszenia przez potencjalnego tłumacza zapoznajemy się z jego kandydaturą, oceniając możliwości wykorzystania jego umiejętności pod kątem naszego zapotrzebowania. Następnym krokiem jest wypełnienie przez tłumacza naszego standardowego formularza rekrutacyjnego. Kolejny etap to manualne, bez użycia komputera, wykonanie tłumaczenia tekstów próbnych, dobranych dla tłumacza z uwzględnieniem umiejętności i specjalizacji zadeklarowanych przez niego w kwestionariuszu tłumacza. Teksty próbne są następnie sprawdzane i oceniane pod względem poprawności merytorycznej, stylistycznej i językowej. Tłumaczom, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, proponujemy podpisanie umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej warunek konieczny rozpoczęcia współpracy.

 

Jak zostać tłumaczem