Jak wybrać biuro tłumaczeń

Jak wybrać biuro tłumaczeń?

Biuro Tłumaczeń ATT działa w Warszawie i w Łodzi od roku 1998. Od początku działalności bliska nam była idea „wchodzenia w buty Klienta biznesowego” i oceny oferowanych przez nas produktów i usług z jego punktu widzenia. Jednak aby takie spojrzenie było możliwe, trzeba mieć te „buty”, a więc warunki pozwalające widzieć sprawy w odpowiednich proporcjach i zależnościach. Oczywiście wyobraźnia jest niezbędna, ale bardzo przydaje się także doświadczenie. Dziś, w 2017 roku, możemy powiedzieć, że jako biuro tłumaczeń już takie doświadczenie mamy. W ciągu 18 lat działalności w branży pisemnych tłumaczeń technicznych poznaliśmy wielu ludzi, kilkaset firm, tysiące spraw i przetłumaczyliśmy kilkaset tysięcy stron tekstów specjalistycznych na różne języki europejskie. Postawione przed nami cele biznesowe zrealizowaliśmy za pomocą wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. I wcale nie chodzi tu wyłącznie o tłumaczy, choć to przecież oni są kojarzeni z tłumaczeniami w pierwszej kolejności. Jednak Klient biznesowy zainteresowany jest przede wszystkim wynikami, a nie zapleczem. Wie doskonale z własnych doświadczeń, że za każdym produktem, czy usługą świadczoną w sposób sprawny i pewny kryje się zawsze doskonała struktura organizacyjna oraz wysokiej jakości zasoby ludzkie i sprzętowe. Tak samo jak w innych branżach, pełny profesjonalizm, a więc dobry produkt, jest w stanie zaoferować tylko organizacja, która spełnia wszystkie wymogi, posiada kadry, zaplecze lokalowo-sprzętowe i stosuje procedury konieczne do stałego zagwarantowania jakości, terminowości i szerokiego asortymentu za rozsądną cenę. Biuro Tłumaczeń ATT jest w stanie dać Klientowi to, co rzeczywiście jest mu potrzebne – wysokiej jakości tłumaczenia specjalistyczne realizowane w elastycznych trybach.

Dysponujemy:

 • sprawdzoną kadrą zarządzającą, która decyduje o kształcie oferty i wyborze współpracowników
 • sprawdzoną kadrą weryfikatorów pracujących na miejscu, będących kluczowym elementem w zarządzaniu jakością i terminowością świadczonych usług
 • szerokim wachlarzem sprawdzonych podwykonawców – tłumaczy, grafików, informatyków i drukarzy
 • sprzętem i oprogramowaniem wspomagającym tłumaczenie i zarządzanie dużymi projektami tłumaczeniowymi
 • doświadczeniem w biznesie i rozumieniem potrzeb Klientów
 • dobrymi relacjami z doświadczonymi biurami tłumaczeń w całej Europie

Te wypracowane przez 22 lata działalności osiągnięcia organizacyjne mogły zostać urzeczywistnione, gdyż  zawsze były konsekwentnie kształtowane przez świadomie formułowaną etykę biznesu, w ramach której najważniejsze były i są dla Biura Tłumaczeń Technicznych ATT następujące zasady:

 • szacunek dla pracy i osiągnięć Klienta
 • precyzyjna odpowiedź biznesowa na konkretne potrzeby Klienta
 • szacunek dla pracy wszystkich współpracowników i uznanie szczególnej istotności czynnika ludzkiego w branży tłumaczeniowej
 • przejrzyste procedury ofertowania
 • jasne zasady rozliczeń
 • specjalizacja w tłumaczeniach technicznych i biznesowych
 • specjalizacja w tłumaczeniach pisemnych
 • elastyczność organizacyjna.