Konkordancja w memoQ | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Konkordancja w memoQ

Konkordancja w programie memoQ

Biuro Tłumaczeń ATT INTERWERS wyjaśnia, czym jest konkordancja w programie memoQ i jak to narzędzie może wspomagać pracę tłumacza poszukującego konkretnego wyrazu w pamięci TM.
Konkordancja to narzędzie, które pozwala na wyszukanie konkretnych wyrazów lub sekwencji wyrazów bezpośrednio w aktywnych pamięciach TM. Wszystkie wyniki zawierające daną frazę są wyświetlane w taki sposób, aby można było zobaczyć kontekst, w jakim występują. Oprócz sekwencji wyrazów można również wyszukać części wyrazów lub segmentów, które zawierają wszystkie wymagane słowa. Korzystając z funkcji konkordancji można jedynie wyszukiwać wyrazy i frazy wśród wpisów w języku źródłowym. Aby przeszukać wpisy w bazie TM w języku docelowym, można skorzystać z widoku edycji pamięci TM.

Panel z wynikami wyświetla wpisy w pamięci TM, w których znajdują się wyszukiwane wyrazy. Pierwszy z wyszukiwanych wyrazów zawsze znajduje się pośrodku, a kontekst po jego lewej i prawej stronie, natomiast pozostałe wyszukiwane wyrazy są podświetlone. Jeśli wśród wyników znajduje się wyraz, którego chcesz użyć w tekście docelowym, kliknij Insert selected (wstaw wybrany), dzięki czemu zostanie on wstawiony automatycznie. Po wstawieniu danego wyrazu, okno dialogowe zostanie zamknięte.

Okno konkordancji pozwala na wyszukanie w bazie TM oraz w korpusie LiveDocs tych wpisów, które zawierają poszczególne wyrazy lub sekwencje wyrazów. Dzięki tej funkcji można w łatwy sposób znaleźć wymagane wyrazy lub frazy i zobaczyć, w jakim występują kontekście.