Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Jedna licencja na memoQ na komputerze stacjonarnym i na laptopie

Ta sama licencja programu memoQ na komputerze stacjonarnym i na laptopie

W Biurze Tłumaczeń ATT INTERWERS często wykorzystujemy te same licencje oprogramowania memoQ na wielu komputerach stacjonarnych oraz na laptopach. W przypadku aktywacji oprogramowania memoQ numer seryjny umożliwia przypisanie licencji do konkretnego komputera. Oznacza to, że jeśli wpiszesz ten sam numer seryjny po zainstalowaniu oprogramowania memoQ na innym komputerze, serwer aktywacyjny (activation server) odpowie: „Brak ważnych  licencji” w przypadku aktualizowania licencji online.

Co się zatem stanie, jeśli kupisz nowy komputer?

Możesz wpisać istniejący numer seryjny i aktualizować swoją licencję, pod warunkiem że upłynęła określona ilość czasu od ostatniej aktualizacji licencji na komputerze, na którym pierwotnie zainstalowano program. Jeśli zakupiłeś licencję na program wspomagający tłumaczenie techniczne – będziesz mógł zainstalować memoQ na więcej niż jednym komputerze i aktywować na nich tę samą licencję (będziesz mógł zatem korzystać z niego w biurze na komputerze stacjonarnym, jak i na laptopie). Instalując oprogramowanie na drugim komputerze upewnij się, czy zmieniłeś ostatnią cyfrę numeru seryjnego. Domyślnie ostatnią cyfrą jest „1”; na drugim komputerze wpisz „2”.