Regulamin | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Regulamin

Biuro Tłumaczeń ATT

ul. Andrzeja Struga 55 lok. 44
90-640 Łódź
NIP: 526 108 48 66

Łódź: +48 42 678 79 38

Wrocław: +48 607 456 240

Warszawa: +48 22 633 07 55

Regulamin świadczenia usług Biura Tłumaczeń ATT

 

Biuro Tłumaczeń ATT przedstawia regulamin świadczenia usług. Akceptacja niniejszego regulaminu odbywa się poprzez akceptację oferty.

Definicje pojęć:

 1. Biuro Tłumaczeń ATT lub w skrócie ATT – Biuro Tłumaczeń ATT Grzegorz Norman z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 55 lok. 44, 90-640 Łódź; NIP: 526 108 48 66, REGON: 471664465.
 2. Osoba prywatna – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która przesyła do ATT dokumenty do tłumaczenia przysięgłego z podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego w celu zlecenia usługi tłumaczenia przysięgłego.
 3. Firma – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna
 4. Tłumaczenie zwykłe – usługa tłumaczenia biznesowego, czyli realizowanego wyłącznie dla firm.
 5. Tłumaczenie przysięgłe dla osoby prywatnej – usługa tłumaczenia przysięgłego z podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.
 6. Tłumaczenie przysięgłe dla firmy – tłumaczenie przysięgłe w wersji tradycyjnej, czyli papierowej lub tłumaczenie przysięgłe w wersji z podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.
 7. Umowa – umowa o wykonanie usługi tłumaczenia przysięgłego z podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego przez ATT na rzecz osoby prywatnej.
 8. Płatność – płatność dokonana przez osobę prywatną na rzecz ATT za usługę tłumaczenia przysięgłego wykonana na podstawie zaakceptowanej wyceny oraz linku do płatności wygenerowanego za pośrednictwem firmy eService sp. z o.o..
 9. Wycena – podana przez ATT cena brutto tłumaczenia przysięgłego, które ma zostać wykonane na rzecz osoby prywatnej. Wyceny mogą być podawane w PLN, EUR lub w USD.
 10. Link – link do płatności zawierający kwotę wyceny, wygenerowany przez ATT i przesłany osobie prywatnej zwrotnym mailem na jej adres poczty elektronicznej podany w jej zapytaniu ofertowym.
 11. Tekst oryginalny – materiał językowy przekazany do ATT przez osobę prywatną w celu realizacji usługi tłumaczenia przysięgłego z podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.
 12. Para językowa – dwa języki, z których pierwszy jest językiem źródłowym tłumaczenia przysięgłego, a drugi jest językiem, na który tłumaczony jest tekst oryginalny.

Usługi tłumaczeń przysięgłych dla osób prywatnych

 1. Biuro Tłumaczeń ATT świadczy dla osób prywatnych wyłącznie usługi tłumaczeń przysięgłych z podpisem elektronicznym. Uwaga! Biuro Tłumaczeń ATT nie świadczy, dla osób prywatnych, usług tłumaczeń przysięgłych w formie tradycyjnej, czyli nie przekazuje tłumaczeń przysięgłych w formie dokumentów papierowych z odręcznym podpisem tłumacza przysięgłego.
 2. ATT nie świadczy też żadnych innych usług dla osób prywatnych poza tłumaczeniami przysięgłymi z podpisem elektronicznym.
 3. ATT przyjmuje do wyceny tłumaczenia przysięgłego teksty oryginalne przesłane mailem. Biuro Tłumaczeń ATT zastrzega sobie możliwość oceny i ewentualnej odmowy przyjęcia do tłumaczenia przysięgłego skanów dokumentów nieposiadających znamion autentyczności, niepełnych, nieczytelnych, niewiarygodnych z punktu widzenia Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
 4. ATT dokonuje wyceny tłumaczenia przysięgłego według żądanej pary językowej i przesyła tę wycenę do akceptacji osobie prywatnej.
 5. Osoba prywatna przesyła swoją akceptację mailem zwrotnym.
 6. Biuro Tłumaczeń ATT generuje wówczas link do płatności zawierający ustaloną w wycenie kwotę za usługę tłumaczenia przysięgłego.
 7. Osoba prywatna dokonuje płatności na rzecz ATT poprzez link generowany przez ATT za pomocą generatora dostarczonego przez firmę eService Sp. z o.o.. Osoba prywatna zawiera w ten sposób z ATT umowę o wykonanie usługi tłumaczenia przysięgłego, czyli poprzez dokonanie płatności na podstawie linku do płatności wygenerowanego przez ATT i przesłanego z adresu att@att.pl na mail osoby prywatnej.
 8. Po otrzymaniu płatności od osoby prywatnej ATT dokonuje tłumaczenia przysięgłego tekstu źródłowego według danych z wyceny.
 9. ATT następnie przesyła wykonane tłumaczenie przysięgłe z podpisem elektronicznym osobie prywatnej, która zawarła z ATT umowę na dane tłumaczenie. Ta czynność kończy proces świadczenia usługi tłumaczenia przysięgłego.
 10. Walutą sprzedaży jest polski złoty (PLN) lub euro (EUR) lub dolar USA (USD) a przelewy kierowane są na konto Biura Tłumaczeń ATT m Banku:
  Rachunek bankowy w PLN (bank data in PLN):  72 1140 2017 0000 4102 0569 9220
  Rachunek bankowy w EUR (bank data in EUR): 83 1140 2004 0000 3112 0416 6617
  Rachunek bankowy w USD (bank data in USD): 70 1140 2004 0000 3112 1649 2253
 11. Czas realizacji tłumaczenia zależy od objętości tekstu, rodzaju tekstu i dostępności tłumaczy przysięgłych będących podwykonawcami. Jest każdorazowo komunikowany klientowi w ofercie przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Realizacja usługi następuje dopiero po zaakceptowaniu takiej oferty i dokonaniu płatności za pomocą dostarczonego linka.
 12. Odstąpienie od umowy: Osoba prywatna ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usługi tłumaczenia przysięgłego z podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego do momentu dokonania płatności, co jest równoznaczne z momentem rozpoczęcia wykonywania Umowy.
 13. Anulowanie umowy przez ATT może nastąpić tylko w przypadkach uzasadnionych niemożnością wykonania Umowy przez tłumaczy przysięgłych (podwykonawców ATT) i wiąże się zawsze ze zwrotem zapłaty na konto klienta (osoby prywatnej lub firmy).
 14. Reklamacje są przyjmowane w formie pisemnej i rozpatrywane są według zasad opisanych szczegółowo na stronie
  https://www.att.pl/o-nas/reklamacje/.

Usługi tłumaczeń dla firm

 1. Usługi tłumaczeń dla firm realizowane są przez Biuro Tłumaczeń Technicznych na zasadach komercyjnych.
 2. Biuro Tłumaczeń ATT zbiera dane osobowe pracowników firm zamawiających tłumaczenia w ATT jedynie do własnych celów komercyjnych, czyli do celów marketingowych oraz do realizacji zamówień na tłumaczenia.
 3. ATT nie przekazuje nigdzie żadnych danych osobowych.
 4. Postępowanie z danymi osobowymi opisuje dokument Polityka prywatności Biura Tłumaczeń ATT zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: https://www.att.pl/kontakt/polityka-prywatnosci/

Dane kontaktowe do firmy:

Biuro Tłumaczeń ATT Grzegorz Norman
ul. Andrzeja Struga 55 lok. 44
90-640 Łódź
www.att.pl
e-mail: att@att.pl
tel.: +48426787938

 

Chcesz poznać dokładną cenę
tłumaczenia?


Zapraszam do kontaktu.

Maja Walczyk
Kierownik biura

+48 607 456 234
att@att.pl
Biuro tłumaczeń ATT
Rachunek bankowy w PLN:

mBank: 72 1140 2017 0000 4102 0569 9220Bank data for foreign transfers in EUR:

mBankIBAN: PL83 1140 2004 0000 3112 0416 6617SWIFT code: BREXPLPWMBKBank data for foreign transfers in CHF:

mBankIBAN: PL 1511 4020 04 0000 3812 0416 6625SWIFT code: BREXPLPWMBK