Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej

Dla wielu firm rynek zamówień publicznych stanowi doskonałą okazję do wzięcia udziału w dużych inwestycjach oraz znalezienia nowych kontrahentów. Aby sprostać wymogom stawianym przez prawo zamówień publicznych, strona przystępująca do udziału w przetargu zobowiązana jest dostarczyć niezbędną dokumentację w języku kraju, w którym prowadzone jest postępowanie przetargowe, a jeżeli została ona sporządzona w innym języku – przedłożenia tłumaczenia oryginalnych dokumentów.

Warto zauważyć, że jakość tłumaczenia może mieć istotny wpływ na sukces przedsięwzięcia i możliwość uzyskania przez dane przedsiębiorstwo prawa do realizacji inwestycji. Dlatego nie ulega wątpliwości, że tłumaczenie dokumentacji przetargowej powinno zostać zlecone sprawdzonemu, doświadczonemu wykonawcy, specjalizującemu się w tłumaczeniu tekstów o charakterze techniczno-prawnym.

Wymagania dotyczące tłumaczeń ofert przetargowych

Zgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacja przetargowa nie musi być tłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Mimo to, tłumaczenie tego rodzaju dokumentów powinno zostać wykonane przez tłumacza zaznajomionego z zapisami prawa zamówień publicznych oraz jego terminologią. Część techniczna nierzadko stanowi istotny element tego rodzaju dokumentów; wybierając wykonawcę, który dostarczy nam tłumaczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy upewnić się, że tłumacz lub agencja tłumaczeń gotowi są zagwarantować odpowiednią wiedzę merytoryczną. Ponadto, w przypadku dokumentacji przetargowej, ilość stron do przetłumaczenia jest często imponująco duża, dlatego zaleca się skorzystać z usług biura tłumaczeń korzystającego z narzędzi CAT, aby mieć pewność, że poszczególne terminy będą konsekwentnie tłumaczone w ten sam sposób.

Konieczna jest również weryfikacja gotowego tłumaczenia:

 • sprawdzenie poprawności merytorycznej,
 • oraz spójności stosowanej terminologii.

Korzyści z tłumaczenia dokumentacji przetargowej w Biurze Tłumaczeń ATT:

 • ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tłumaczeniach,
 • kompetentni tłumacze techniczni i prawni,
 • sprawdzony zespół weryfikatorów językowych,
 • nowoczesne oprogramowanie wspomagające proces tłumaczenia,
 • spójność terminologii technicznej i prawnej w całej ofercie przetargowej,
 • możliwość budowanie baz terminologicznych,
 • szybkość i terminowość realizacji zamówienia,
 • przejrzyste i zdefiniowane sposoby wycen i rozliczeń,
 • atrakcyjne rabaty wynikające ze stałej współpracy i powtórzeń tłumaczenia fragmentów kolejnej dokumentacji przetargowej dla danego klienta,
 • poczucie bezpieczeństwa zapewniane przez stały zespół pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach.

Słownik techniczny

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Pułapki w tłumaczeniu umów

Tłumaczenia artykułów naukowych

Język mówiony a język pisany