Tłumaczenia umów | ATT@ATT.PL | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia umów

Tłumaczenia umów: angielski, niemiecki, francuski, ukraiński

W świetle prawa pojęcie „umowa” rozumiane jest najczęściej jako „zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch stron, zmierzające do powstania, zmiany lub uchylenia stosunku prawnego”. Umowa jest najczęściej zawierana w postaci dokumentu mającego moc prawną. Jej przedmiotem mogą być różnego rodzaju transakcje i warunki ich przeprowadzania. Umowy zawierane są także w celu nawiązania stosunku pracy lub udostępnienia innej osobie prawa, rzeczy lub własności. Tłumaczenie umów z angielskiego i na angielski jest podstawowym typem pracy wykonywanym przez Biuro Tłumaczeń ATT od 1998 roku.

Tłumaczenie umów online to nie jest dobry pomysł

W relacjach biznesowych niezbędne bywa dostarczenie partnerowi tłumaczenia umowy.  Na przykład do załatwienia kwestii formalnych w związku z realizacją inwestycji. Najczęściej w przypadku gdy umowa została zawarta pomiędzy spółkami, których siedziby znajdują się w różnych krajach. Każdy tłumacz otrzymujący zlecenie na przetłumaczenie umowy powinien mieć na uwadze, iż wykonana przez niego praca może mieć realny wpływ na rozwój biznesu klienta. Na to, czy uda mu się podpisać ważny kontrakt, zdobyć wartościowego kontrahenta itd. Wszelkie błędy lub nieścisłości mogą wiązać się z negatywnymi skutkami prawnymi dla stron umowy.

Tłumaczenie tekstów z elementami języka prawniczego

W przypadku tego rodzaju tłumaczeń nawet bardzo dobra znajomość języka obcego może okazać się niewystarczająca. Tłumaczenie umów wymaga nie tylko znajomości terminologii prawnej, ale również dogłębnego zrozumienia zagadnień z zakresu prawa obu krajów. Bardzo często umowy przygotowywane są w oparciu o normy prawne obowiązujące lokalnie. Wówczas poszczególne zwroty i sformułowania mogą mieć odmienne znaczenie w różnych systemach prawnych. Przykładowo: anglosaska formuła limited liability company, bez względu na pozorne pokrewieństwo znaczeniowe, nie jest dokładnym odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego tłumacz umów musi wykazać się umiejętnością wiernego odwzorowania postanowień zawartych w umowie. Jednocześnie musi również umieć dostosować tłumaczenie do lokalnie obowiązujących przepisów prawa. Pamiętajmy, że nieznajomość prawa nie chroni nikogo przed konsekwencjami. Ponadto, oprócz żargonu prawnego, nierzadko umowy wymagają także znajomości zagadnień z zakresu ekonomii, a czasami również techniki.

Tłumaczenia umów powierzaj jedynie specjalistom

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku tłumaczeń umów konieczne będzie zaangażowanie profesjonalnej agencji tłumaczeń, która zajmie się wyborem odpowiedniego tłumacza. Wszelkiego rodzaju błędy merytoryczne mogą skutkować zmianą rzeczywistych zapisów umowy, a brak dokładności i dbałości o detale może mieć fatalne skutki. Wyobraźmy sobie, że do kwoty inwestycji, której dotyczy umowa tłumacz przypadkowo dopisze jedno lub dwa zera…

Na koniec warto wspomnieć o tym, jak ważna jest w przypadku tłumaczenia umów ochrona danych. Żaden klient nie chciałby, aby jego wrażliwe dane – jak na przykład ustalenia handlowe– zostały ujawnione lub przekazane stronom trzecim. To kolejny powód, dla którego warto skorzystać z usług profesjonalnej agencji tłumaczeń, gwarantującej bezpieczeństwo danych oraz dającej możliwość podpisania umowy o poufności.

Zapraszamy do składania zapytań w Biurze Tłumaczeń ATT, jeśli chcesz:

Chętnie przygotujemy bezpłatną wycenę.

Przykłady tłumaczeń umów:

 • Tłumaczenie umowy o dostarczenie gazu skroplonego z angielskiego na polski
 • Umowa o współpracy międzyoperatorskiej – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Umowa o zarządzanie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – tłumaczenie z niemieckiego na polski
 • Tłumaczenie umowy z polskiego na angielski o opracowanie projektu i przeniesienie autorskich praw majątkowych do tego projektu
 • Cesja praw własności intelektualnej – tłumaczenie z angielskiego na polski
 • Umowa o świadczenie usług doradztwa podatkowego przetłumaczona z niemieckiego na polski
 • Umowa o świadczenie usługi internetowej – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Z polskiego na angielski – umowa o świadczenie zintegrowanej usługi ICT
 • Umowa o wykonanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej – tłumaczenie z angielskiego na polski
 • Z niemieckiego na polski usługa tłumaczenia Umowy o świadczeniu usług księgowych
 • Tłumaczenie z polskiego na rosyjski – Umowa o pracę
 • Umowa podnajmu lokalu biurowego – z polskiego na angielski
 • I umowa najmu lokalu użytkowego – tłumaczenie w tej samej kombinacji językowej jak wyżej
 • Tłumaczenie na niemiecki Umowy pożyczki
 • Tłumaczenie na angielski Umowy o zachowaniu poufności
 • Umowa o świadczenie usług doradztwa podatkowego – tłumaczenie z polskiego na niemiecki
 • Umowa licencyjna – z angielskiego na polski

Inne przykłady tłumaczeń umów:

 • Tłumaczenie z polskiego na ukraiński umowy dystrybucyjnej
 • Umowa spółki z o.o. – tłumaczenie z polskiego na niemiecki
 • Umowa ramowa o dostarczenie LNG – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Tłumaczenie z polskiego na angielski Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Umowa prowizyjna – tłumaczenie z polskiego na niemiecki
 • Umowa dostawy biomasy – tłumaczenie z polskiego na ukraiński
 • Umowa ramowa w sprawie finansowania – tłumaczenie z angielskiego na polski
 • Tłumaczenie z niemieckiego na polski – Umowa najmu pomieszczeń i powierzchni użytkowych
 • Umowa o Udostępnieniu Wirtualnej Numeracji Mobilnej IMC – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Umowa o świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Tłumaczenie z angielskiego na polski Umowy o składowanie i magazynowanie
 • Umowa agencyjna – tłumaczenie z polskiego na francuski
 • Umowa o podziale kosztów prac badawczo-rozwojowych i kosztów marketingowych – tłumaczenie z angielskiego na polski
 • Tłumaczenie z niemieckiego na polski Umowy o wykorzystanie wyników badań
 • Umowa zlecenia – tłumaczenie z polskiego na ukraiński

Kolejne przykłady:

 • Tłumaczenie a francuskiego na polski – umowa o wykonanie prac przyłączeniowych instalacji produkcji biometanu
 • Umowa na zatłaczanie biometanu do sieci dystrybucyjnej gazu – tłumaczenie z francuskiego na polski
 • Umowa o wykonanie odtworzenia kompleksowego absorberów IOS – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Tłumaczenie z polskiego na szwedzki – umowa o dostawę wirówek
 • Tłumaczenie z estońskiego na polski – umowa najmu
 • Umowa o współpracy polegającej na sprzedaży produktów wyposażenia wojskowego – tłumaczenie z polskiego na czeski
 • Umowa ramowa w sprawie marek własnych – tłumaczenie z angielskiego na polski
 • Tłumaczenie z polskiego na ukraiński – umowa sprzedaży
 • Tłumaczenie z polskiego na angielski – umowa sprzedaży
 • Umowa o pracę – tłumaczenie z polskiego na ukraiński
 • Umowa o dostawę kukurydzy – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Tłumaczenie z polskiego na angielski umowy o świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska
 • Umowa o świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia audytów – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Umowa o świadczenie usług księgowych i doradztwa biznesowego – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Z polskiego na niemiecki – umowa o opracowanie studium wykonalności projektu
 • Aneks do umowy ustanowienia służebności – tłumaczenie z polskiego na niemiecki
 • Umowa ramowa o współpracy przy przedsięwzięciach generalnych – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Umowa o pracę na czas określony – tłumaczenie z polskiego na ukraiński
 • Z polskiego na angielski – tłumaczenie umowy o współpracy
 • Z angielskiego na polski – tłumaczenie umowy o świadczeniu usług z zakresu sprzątania

Inne przykłady tłumaczeń umów:

 • Umowa licencyjna na korzystanie z technologii i know-how – tłumaczenie umowy z polskiego na angielski
 • Umowa w zakresie usług marketingu rekrutacyjnego – tłumaczenie umowy z polskiego na angielski
 • Tłumaczenie umowy z polskiego na niemiecki – umowa ramowa o współpracy w zakresie zakupu wierzytelności wobec firm ubezpieczeniowych
 • Tłumaczenie z polskiego na angielski – umowa użyczenia standu
 • Umowa dotycząca usług wsparcia pogwarancyjnego platformy VoIP realizującej usługi hurtu głosowego – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Umowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie transmisji danych i zasadach rozliczeń – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Tłumaczenie umowy najmu z obsługą serwisową – a polskiego na angielski
 • Tłumaczenie z polskiego na angielski umowy o świadczenie usługi internetowej
 • Umowa o oddelegowanie – tłumaczenie z angielskiego na polski
 • Umowa o podwykonawstwo: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Z polskiego na litewski i na łotewski – tłumaczenie umowy sprzedaży materiałów budowlanych
 • Na niemiecki z polskiego – tłumaczenie umowy o zachowaniu poufności
 • Umowa kontraktacyjna na dostawę rzepaku – przetłumaczona z polskiego na rosyjski
 • Umowa na odbiór odpadów – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Z polskiego na niemiecki – tłumaczenie – umowa najmu
 • Z polskiego na angielski – tłumaczenie – umowa prowizyjna
 • Umowa najmu włókien światłowodowych – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Umowa o świadczenie usług telematycznych – tłumaczenie z angielskiego na polski
 • Tłumaczenie z polskiego na niemiecki – umowa w sprawie wykonania dostawy i montażu kabiny lakierniczej
 • Z polskiego na niemiecki – tłumaczenie umowy sprzedaży
 • Umowa licencyjna o udostępnienie materiałów reklamowych firmy – tłumaczenie z polskiego na angielski
 • Umowa ramowa dotycząca świadczenia usług pralniczych – tłumaczenie z niemieckiego na polski
 • Z polskiego na angielski – tłumaczenie – umowa powdrożeniowa
 • Umowa wyłącznego przedstawicielstwa na okres próbny trwający 1 rok – tłumaczenie z angielskiego na polski

Słownik techniczny polsko-niemiecko-angielski

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia umów

Tłumaczenia artykułów naukowych

Język mówiony a język pisany

Tłumaczenia ukraiński Łódź