Biuro Tłumaczeń Łódź

ul. Andrzeja Struga 55 lok. 44, 90-640 Łódź, Biuro Tłumaczeń ATT

 

Zadzwoń do nas

 

Łódź – Biuro Tłumaczeń ATT

Siedziba naszej agencji tłumaczeń znajduje się w Łodzi.
Dla większości pracowników Biura Tłumaczeń ATT Łódź jest miastem pochodzenia bądź nieprzypadkowego wyboru. Jesteśmy zespołem o cechach lokalnych patriotów. Nasze miasto daje nam energię i poczucie wspólnoty. Jako pracownicy biura tłumaczeń z Łodzi identyfikujemy się z naszym miastem.
Jego etos pracy ukształtowany przez historię determinuje to, w jaki sposób działamy na co dzień i do czego dążymy.

Skąd się wziął współczesny etos pracy w Łodzi?

Naszą siedzibą jest Łódź. Miasto to wyrosło z marzeń ludzi pracy, ich energii, zaangażowania, przedsiębiorczości, zaradności i sumienności.
Łódź jest miastem postindustrialnym – stworzonym od podstaw przez przedsiębiorców i ludzi pracy. Dlatego dzisiejsi Łodzianie przedsiębiorczość i pracę czują i rozumieją.

Korzenie Biura Tłumaczeń ATT – Łódź

Po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości, w latach 90-tych, Łódź radziła sobie bez jakiejkolwiek pomocy budżetu państwa. Wtedy w łódzkich fabrykach nie pracowali masowo silni mężczyźni, lecz kobiety, które nie mogły pojechać pod Sejm, by protestować i walczyć o podwyżki. Masowo zamykano fabryki włókiennicze, w których produkcja wciąż odbywała się na XIX-wiecznych maszynach. Dochodziło do grupowych zwolnień z pracy. W 1991 roku, w ciągu kilku miesięcy przestała dymić większość łódzkich kominów. Stary przemysł nieodwołalnie odszedł w przeszłość.
Łodzianie wzięli wtedy swój los w swoje ręce i bez żadnego wsparcia tworzyli własne firmy. W ten sposób postąpiliśmy także my – zakładając w latach 90-tych ATT INTERWERS Agencję Tłumaczeń Technicznych. Pierwsze nasze biuro mieściło się w wynajętym lokalu w Łodzi przy ulicy 6-go Sierpnia 2/4, tuż przy Piotrkowskiej. Tak staliśmy się Lodzermenschen.

Kim był Lodzermensch?

Określenie „Lodzermensch” pochodzi z języka niemieckiego i w dosłownym tłumaczeniu oznaczała „łódzki człowiek”. Pojęcie to było żywe w XIX wieku.
Wówczas, w erze rozkwitu przemysłu włókienniczego, Łódź była miastem czterech kultur:

 • polskiej
 • niemieckiej
 • żydowskiej
 • rosyjskiej.

Żyli w nim – i ze sobą – członkowie różnych narodowości i wyznawcy różnych religii. Jak w tyglu mieszały się modele życia i systemy wartości.
Ludzie robili interesy. Powstawały niebotyczne fortuny. Wymiana handlowa prowadzona w oparciu o zawarte tu umowy sięgała od bawełnianych pól Alabamy po Władywostok.

Łódź przetrwała obie wojny światowe i zmiany ustrojów w sposób, który zachował charakterystyczną łódzką tkankę społeczną. Osiedla robotnicze i szpitale wybudowane przez fabrykantów są po dziś dzień żywym elementem urbanistycznym miasta.

Dążenie do rozwoju, otwartość na zmiany, chęć zrozumienia partnera – cechy te stały się zalążkiem kultury przedsiębiorczości i pracowitości charakterystycznej dla Łodzi i dla naszej agencji tłumaczeń. Z historii Łodzi Biuro Tłumaczeń ATT czerpie swoje wartości biznesowe.

Kim jest mikrospołeczność łódzkiego Biura Tłumaczeń ATT?

Biuro Tłumaczeń ATT świadomie pielęgnuje tę kulturę biznesu. Uważamy, że idea „miasta czterech kultur” oraz solidarnościowy etos „brania swojego losu we własne ręce” są dla nas wskazówkami, które stanowią podstawę rozwoju i sukcesu naszej łódzkiej agencji tłumaczeń. Przedstawiliśmy je w jasny sposób, by nasi współpracownicy i klienci wiedzieli, dlaczego warto współpracować właśnie z biurem tłumaczeń z Łodzi.

Dlaczego warto zaufać ludziom pracy z Łodzi?

Ta sama energia napędza ludzi dzisiaj, pobudza ich kreatywność i innowacyjność, daje motywację także pracownikom Biura Tłumaczeń ATT. Teraz, na naszych oczach i z naszym udziałem Łódź staje się symbolem transformacji i odrodzenia. W bardzo krótkim czasie staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej społeczności i zaczęliśmy wykorzystywać szanse oferowane przez europejskie rynki. Czujemy się dzięki temu aktywnymi uczestnikami zachodzących przeobrażeń. Budując firmę i zespół tłumaczy i korektorów, ustalając procedury współpracy z klientem i definiując standardy usług tłumaczeniowych czerpiemy z potencjału, jaki daje nam entuzjazm, odwaga i optymizm „łódzkiego człowieka”.

Dlaczego warto wybrać Biuro Tłumaczeń ATT Łódź?

Kultura biznesowa naszego łódzkiego Biura Tłumaczeń pochodzi wprost z historii Łodzi, tej starszej i tej najnowszej, której uczestnikami mieliśmy szczęście być. Na tych podstawach wypracowaliśmy proces obsługi klienta. Realizacja zamówień na tłumaczenia jest przez nas jasno zdefiniowana. Przebiega według określonego harmonogramu i zgodnie z listą kontrolną.
Pod pojęciem jakości naszych usług rozumiemy:

 • najwyższą jakość przetłumaczonych dokumentów
 • poprawność merytoryczną
 • poprawność językową
 • kompletność treści
 • terminowość wykonania tłumaczenia
 • umiejętność wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi do optymalizacji procesu tłumaczenia
 • dobry kontakt z klientem
 • elastyczność podejścia
 • chęć zrozumienia potrzeb klienta.

Ten system wartości biznesowych realizujemy konsekwentnie od początku istnienia naszej firmy w Łodzi.
Biuro Tłumaczeń ATT czerpie z tradycji łódzkiej przedsiębiorczości, jednocześnie na bieżąco dostosowując swoje działania do zmieniających się wymogów rzeczywistości.

 

Zadzwoń do nas