ul. Andrzeja Struga 55 lok. 44, 90-640 Łódź, Biuro Tłumaczeń ATT

 

Biuro tłumaczeń – Łódź

Dla wszystkich pracowników Biura Tłumaczeń ATT, Łódź jest miastem pochodzenia bądź nieprzypadkowego wyboru. Jesteśmy zespołem o cechach lokalnych patriotów. Nasze miasto daje nam energię i poczucie wspólnoty. Jako pracownicy biura tłumaczeń z Łodzi identyfikujemy się z nim, a jego ukształtowany przez historię etos pracy determinuje to, w jaki sposób działamy na co dzień i do czego dążymy.

Łódź wyrosła z marzeń ludzi pracy, ich energii, zaangażowania, przedsiębiorczości, zaradności i sumienności.

Kim jest Lodzermensch?

Określenie „Lodzermensch” pochodzi z języka niemieckiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „łódzki człowiek”. Kim więc jest łódzki człowiek? Kim my jesteśmy?
W XIX wieku, w erze rozkwitu przemysłu włókienniczego, Łódź była miastem czterech kultur. Żyli w nim – i ze sobą – i pracowali obok siebie członkowie różnych narodowości i wyznawcy różnych religii. Jak w tyglu mieszały się różne modele życia i systemy wartości. Ludzie robili interesy, powstawały niebotyczne fortuny, wymiana handlowa prowadzona w oparciu o zawarte tu umowy sięgała od bawełnianych pól Alabamy po Władywostok. Osiedla robotnicze i szpitale wybudowane przez fabrykantów są po dziś dzień żywym elementem tkanki miasta. Dążenie do rozwoju, otwartość na zmiany, chęć zrozumienia partnera – cechy te stały się zalążkiem kultury przedsiębiorczości i pracowitości.

Dlaczego warto zaufać ludziom z Łodzi?

Ta sama energia napędza ludzi dzisiaj, pobudza ich kreatywność i innowacyjność, daje motywację. Teraz, gdy na naszych oczach i z naszym udziałem Łódź staje się symbolem transformacji i odrodzenia. W bardzo krótkim czasie staliśmy się pełnoprawnym członkiem europejskiej społeczności i zaczęliśmy wykorzystywać szanse oferowane przez europejskie rynki. Czujemy się aktywnymi uczestnikami zachodzących przeobrażeń – przejawia się to w naszej codziennej pracy. Budując firmę i zespół, ustalając procedury współpracy z klientem i definiując standardy usług czerpiemy z potencjału, jaki daje nam entuzjazm, odwaga i optymizm „łódzkiego człowieka”.

Dlaczego warto wybrać Biuro Tłumaczeń ATT?

Proces obsługi klienta oraz realizacja zamówienia na tłumaczenie są przez nas jasno zdefiniowane i przebiegają według określonego harmonogramu. Pod pojęciem jakości naszych usług rozumiemy: najwyższą jakość przetłumaczonych dokumentów, poprawność merytoryczną i językową, kompletność, terminowość, umiejętność wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi do optymalizacji procesu tłumaczenia oraz dobry kontakt z klientem, elastyczność podejścia i chęć zrozumienia jego potrzeb. Ten system wartości biznesowych realizujemy konsekwentnie od początku istnienia firmy, czerpiemy z tradycji łódzkiej przedsiębiorczości, jednocześnie na bieżąco dostosowując nasze działania do zmieniających się wymogów rzeczywistości.