Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne to dziedzina tłumaczeń pisemnych oraz rodzaj usług świadczonych przez agencje tłumaczeń technicznych. Polegają one na tłumaczeniu tekstów o charakterze biznesowym i naukowym związanych z techniką, przemysłem i naukami ścisłymi. Przekłady tego rodzaju dotyczą następujących obszarów tematycznych:

 • wszystkich gałęzi przemysłu i produkcji
 • wszelkich procesów technologicznych
 • oraz materiałoznawstwa.

W odróżnieniu od tłumaczeń specjalistycznych, pojęcie to nie obejmuje nauk społecznych, w tym prawa, marketingu i ekonomii. Natomiast charakterystyczną cechą jest powszechne użycie angielskiego jako języka biznesu.

Ile kosztuje tłumaczenie techniczne?

Cena tłumaczenia technicznego uzależniona jest od języka przekładu, objętości tekstu oraz wymaganego tempa pracy tłumaczy i weryfikatorów. Natomiast czynnikiem dodatkowym mającym wpływ na cenę za całość usługi, a nie tylko na cenę za 1 stronę tłumaczenia technicznego, może być jakość nośnika, na którym znajduje się tekst źródłowy. Tym samym cena samego przekładu to jedna sprawa, a ewentualne przygotowanie tekstu do jego wykonania to druga rzecz. Poza tym w grę wchodzi także kwestia składu przetłumaczonego tekstu i grafiki. Trzeba przecież ułożyć nowo powstały tekst o zupełnie innej długości zdań i wyrazów w miejscach, które do tej pory zajmował oryginał. I oczywiście takie nowe teksty nigdy nie mieszczą się w przeznaczonych dla nich ramkach. Trzeba więc różne pola, tabele, miejsca na teksty przesuwać, zsuwać, zmniejszać lub zwiększać. Wszystkie szczegóły zawsze są z Klientem omówione, wyjaśnione i zawarte w wycenie tłumaczenia technicznego, a także w formularzu zamówienia.

Język tłumaczeń technicznych

Teksty tego typu wyróżniają się specyficznym naukowym i technicznym stylem, a więc niemal całkowitą wiernością przekładu, w którym tłumacz unika podwójnego nazewnictwa. Użyte sformułowania starają się naśladować oryginał i są osadzone w tradycji języka technicznego. Zmiany w szyku wyrazów i zdań zawsze powinny być ograniczone do minimum względem oryginału. W wielu przypadkach, zwłaszcza w firmach międzynarodowych, najczęstszym sposobem komunikacji technicznej jest użycie angielskiego. Język angielski i niemiecki stanowią więc w Polsce około 85 % całego woluminu przekładów technicznych.

Najwyższa jakość tłumaczenia technicznego

Prawidłowe i rzetelne wykonanie tłumaczenia technicznego wymaga od tłumacza znajomości języka obcego oraz zasad poprawnej polszczyzny, znajomości branży, której dotyczy tłumaczony dokument oraz precyzji, dokładności i skrupulatności. Treści o charakterze technicznym nacechowane są bowiem hermetycznym słownictwem, występuje w nich fachowa terminologia, skróty, a często nomenklatura używana jedynie w konkretnej firmie. Tłumaczenie nie tylko musi wiernie oddawać treść oryginału, ale także być dostosowane do wymogów języka i kraju, w którym będzie wykorzystywane. Biuro Tłumaczeń ATT dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy merytorycznej, kompetencjom językowym oraz umiejętnościom organizacyjnym stworzyło konieczne warunki ramowe do realizacji tłumaczeń z każdej dziedziny techniki i nauki.

Sprawdź nas i zaufaj profesjonalistom

Wszystkie najważniejsze dla Klienta aspekty dobrze wykonanego tłumaczenia sprowadzają się do wyboru właściwego usługodawcy. Radzimy wybrać nas, ponieważ Biuro Tłumaczeń ATT ma olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie. Działając przez 23 lata jako ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń Technicznych przeszliśmy kilka etapów rozwoju i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do świadczenia profesjonalnych usług tłumaczeń technicznych. Dlatego nasi Klienci otrzymują szybko pewne informacje i mogą podjąć właściwe decyzje. Nasze kompetencje, doświadczenie, profesjonalizm są gwarancją doskonałej jakości tłumaczeń: a wszyscy pracownicy Biura Tłumaczeń ATT codziennie pracują na utrzymanie najwyższego poziomu świadczonych usług.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń technicznych, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Tłumaczenia techniczne w Biurze Tłumaczeń ATT

Lata ścisłej współpracy z klientami z wszystkich branż przemysłu i techniki pozwoliło nam zdobyć doświadczenie w różnorodnych zakresach wiedzy. Tego rodzaju przekłady stanowią podstawę naszej działalności.

Tłumaczymy teksty techniczne:

 • instrukcje obsługi
 • dokumentacje techniczno-ruchowe
 • specyfikacje techniczne
 • katalogi produktów
 • opisy instalacji
 • projekty budowlane
 • ekspertyzy
 • opisy patentowe
 • karty charakterystyki

Tłumaczymy dokumentacje techniczne z następujących języków:

 1. tłumaczenia techniczne angielski
 2. tłumaczenia techniczne niemiecki
 3. tłumaczenia techniczne francuski
 4. przekłady techniczne ukraiński
 5. przekłady techniczne rosyjski
 6. czeski
 7. słowacki
 8. rumuński
 9. węgierski
 10. szwedzki
 11. fiński
 12. norweski
 13. duński
 14. estoński
 15. łotewski
 16. litewski
 17. niderlandzki
 18. włoski
 19. hiszpański
 20. portugalski
 21. chorwacki
 22. grecki
 23. bułgarski
 24. chiński

Co się składa na doskonałe tłumaczenie techniczne?

 • wiedza merytoryczna
 • dogłębne zrozumienie tekstu
 • wierność i dokładność przekładu
 • oraz wysokie kompetencje językowe tłumaczy i weryfikatorów.

W Biurze Tłumaczeń ATT już na etapie otrzymania dokumentów do tłumaczenia dokonujemy analizy tekstu. Robimy to w celu najlepszego dostosowania warunków realizacji zamówienia do charakteru dokumentu oraz potrzeb klienta. W tym celu na stałe współpracujemy z wybitnymi specjalistami. Są to zarówno lingwiści, jak i inżynierowie z różnych branż przemysłu. To właśnie oni doskonale wiedzą, że tłumaczenia techniczne mają na celu przekazanie w nowej wersji językowej tych samych danych, które pierwotnie zapisane były w innym języku. Aby to zrealizować tłumacze, a następnie weryfikatorzy językowi poruszają się w ramach określonego tematu technicznego. Posługują się konwencją językową charakterystyczną dla danej dziedziny, branży czy firmy. W swojej pracy używają stylu technicznego, czyli takiego sposobu formułowania myśli, który ma na celu przekaz ścisłych informacji zawartych w dokumencie oryginalnym.

Praca tłumacza technicznego

Dobór odpowiednich tłumaczy do pracy na rzecz Biura Tłumaczeń ATT polega nie tylko na wieloetapowym postępowaniu rekrutacyjnym, ale również na przemyślanym poprowadzeniu tłumacza i doskonaleniu jego umiejętności językowych na początkowym etapie współpracy. Takie wielostopniowe podejście do procesu rekrutacyjnego i intensywny kontakt z tłumaczem-inżynierem, polegający na przekazywaniu mu precyzyjnych informacji o specyfice pracy nad tłumaczeniami technicznymi, a następnie na dostarczaniu mu informacji zwrotnych na temat wykonanej przez niego pracy – gwarantuje udaną długoterminową współpracę. Dzięki takiemu otwartemu podejściu nastawionemu na współpracę i połączenie wiedzy językowej z wiedzą techniczną, zarówno tłumacze, jak i weryfikatorzy rozwijają swoje umiejętności i doskonalą kompetencje.

Wszyscy tłumacze pracujący dla Biura Tłumaczeń ATT przechodzą wieloetapowy proces rekrutacji. Wymagamy nie tylko doskonałej znajomości języka oryginału i języka tekstu docelowego. Aby tekst mógł być przekazany do przetłumaczenia danemu tłumaczowi, koniecznie musi się on uprzednio wykazać wiedzą teoretyczną z danej dziedziny techniki i praktycznymi umiejętnościami tłumaczenia tekstu technicznego.

Wiemy, jak istotna jest sprawa poufności w świecie biznesu. Chcemy podkreślić, że zawsze wymagamy od tłumaczy podpisania umowy o zachowaniu poufności. W ten sposób, w czasie wielu lat naszej działalności, wszystkim naszym Klientom zapewniamy ochronę prawną ich informacji technologicznych i handlowych, a oni powierzają nam swoje dokumenty będąc pewnymi, że wszelkie informacje pozostaną poufne.

Tłumaczy z wykształceniem technicznym chcących z nami współpracować zapraszamy do wysłania zgłoszenia za pomocą naszego formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie Rekrutacja tłumaczy oraz do zapoznania się z naszymi artykułami branżowymi na temat zawodu tłumacza umieszczonymi na stronach Publikacje oraz Dla tłumaczy.

Narzędzia informatyczne do tłumaczeń technicznych

W Biurze Tłumaczeń ATT korzystamy z programów wspomagających proces tłumaczenia. Techniczne rozwiązania tego typu, czyli nowoczesne narzędzia informatyczne pozwalają zbudować bazę terminologiczną. Jest ona przypisana do danego klienta. Dzięki temu możemy zachować spójność terminologiczną we wszystkich tłumaczonych dokumentach oraz oferować coraz atrakcyjniejsze rabaty na kolejne zlecane tłumaczenia. Poza tym dysponujemy sprawdzonym zespołem i oferujemy merytoryczne wsparcie językowe dla klientów aktywnych w następujących sektorach gospodarki: