Tłumaczenia patentów | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia patentów

Tłumaczenia patentów

Tłumaczenia patentów na najwyższym poziomie może zapewnić jedynie bardzo dobrze zorganizowane biuro tłumaczeń technicznych. Dlatego wskazujemy na korzyści, jakie Klienci odnoszą ze współpracy z Biurem Tłumaczeń ATT.

Biuro Tłumaczeń ATT – twój patent na tłumaczenia opisów patentowych

Przekłady patentów wymagają szczególnej uwagi, wyobraźni, wiedzy merytorycznej, dobrej współpracy i sprawnej koordynacji między tłumaczem technicznym i weryfikatorem. Wymagania te związane są z jednej strony z innowacyjnością zagadnień technicznych opisywanych w dokumentacjach patentowych, a z drugiej strony z prawniczą specyfiką tekstu opisu patentowego.

Dokonujemy tłumaczeń opisów patentowych z następujących języków:

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • francuskiego

Najczęściej wykonywane przez nas tłumaczenia patentów dotyczą:

 • chemii
 • farmacji
 • farmakologii
 • budowy maszyn
 • okien dachowych
 • elektroniki
 • budownictwa
 • mechaniki precyzyjnej
 • motoryzacji.

Poniżej przykłady wykonanych przez nas tłumaczeń opisów patentowych:

 • opis wynalazku dotyczącego środków endopasożytobójczych do stosowania miejscowego – tłumaczenie ATT
 • tłumaczenie opisu wynalazku dotyczącego zespołów substancji czynnych o synergetycznym działaniu grzybobójczym
 • opis wynalazku dotyczącego farmaceutycznych preparatów oksaliplatyny do aplikowania drogą parenteralną – przekład ATT
 • przekład opisu wynalazku dotyczącego układu różnicowego, będącego częścią przekładni różnicowej i służącego w szczególności do zastosowania w paśmie napędowym pojazdu
 • opis wynalazku dotyczącego komunikacji bezprzewodowej. W szczególności zaś sposobu i urządzeń służących do rekonfiguracji parametrów warstwy RLC (radio link control) podczas połączenia. Tłumaczenie techniczne wykonane przez Biuro Tłumaczeń ATT.
 • tłumaczenie opisu wynalazku dotyczącego polimeryzacji suspensyjnej monomeru chlorku winylu (MCW). W szczególności dotyczy zastosowania w polimeryzacji tego typu udoskonalonego dodatkowego koloidu ochronnego.
 • opis wynalazku dotyczącego oszczędnego pod względem zużycia energii destylacyjnego procesu rozdzielenia wodnych roztworów aminowych. Tworzą się one podczas katalitycznej hydrogenizacji nitroaromatów. Przekład Biura Tłumaczeń ATT.
 • tłumaczenie opisu patentowego wynalazku dotyczącego automatycznego urządzenia sterującego zmianą przełożenia. Jest ono przeznaczone do zastosowania w pojazdach oraz metody wykrywania punktu synchronizacji do stosowania w tym urządzeniu. Tłumaczenie ATT.

Tłumaczenie patentu – perfekcyjne tłumaczenie ma znaczenie

Tłumaczenia patentów to odrębna dziedzina tłumaczeń, wymagająca specjalistycznej wiedzy, znajomości ściśle sprecyzowanej terminologii oraz prawniczego zacięcia. Dlaczego? Najpierw należałoby odpowiedzieć na pytanie: co to jest patent?

Co to jest patent?

Patent to prawo do korzystania z wynalazku na zasadzie wyłączności przez określony czas, w sposób zarobkowy (handlowy lub przemysłowy), na obszarze danego państwa lub państw. Prawo to przyznawane jest przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Co to oznacza w praktyce? Ochrona patentowa stanowi zabezpieczenie przed bezprawnym wykorzystaniem danego rozwiązania, pomysłu czy idei, jak również przed ich kradzieżą przez firmy konkurencyjne. Ochroną patentową można objąć wynalazki z różnych dziedzin nauki i techniki, wśród nich produkty, urządzenia, sposoby, metody uzyskiwania czy zastosowania. Patenty na wynalazki to poza tym składniki majątku, które można sprzedawać, kupować lub udzielać na nie licencje i w ten sposób na nich zarabiać. Wynalazki patentują zatem nie tylko wielkie korporacje, ale też sami wynalazcy, którzy nie mogą we własnym zakresie wdrożyć opatentowanego wynalazku, więc udzielają licencji na korzystanie z niego innym przedsiębiorcom lub go odsprzedają.

Zasady tłumaczenia opisów patentowych

Tłumaczenie opisów patentowych rządzi się określonymi zasadami, które należy znać przed rozpoczęciem pracy nad przekładem, aby odpowiednio zastosować je w praktyce, mianowicie:

 • Tłumacz powinien ściśle trzymać się litery oryginału, przekładając tekst dokładnie, nie dokonując jego interpretacji. Nie wolno dodawać słów lub sformułowań, które nie występują w tekście oryginalnym. Istotne jest ponadto, by nie rozszerzać ani nie skracać tekstu i nie dzielić długich zdań na krótsze.
 • Konsekwentne stosowanie jednolitej terminologii ma znaczenie nadrzędne. Jeśli dana fraza, zwrot lub sformułowanie pojawia się w patencie oryginalnym kilka razy, w całym tekście powinno być ono tłumaczone w identyczny sposób.
 • W różnych miejscach opisu patentowego powtarzają się z pozoru takie same zdania lub ich fragmenty. Jeśli w trakcie tłumaczenia dla ułatwienia tłumacz kopiuje je, aby oszczędzić nieco czasu, musi dokładnie sprawdzić je pod względem ewentualnych różnic. Często zdarza się bowiem, że fragmenty, które pozornie wyglądają identycznie, zawierają jednak nieznaczne różnice. Brak uwagi może więc skutkować pojawieniem się błędu w tłumaczeniu.
 • Jeśli zdaniem tłumacza w tekście oryginalnym doszło do pomyłki, należy poinformować o tym fakcie zleceniodawcę, natomiast w treści tłumaczenia błędne sformułowanie należy pozostawić – zgodnie z tłumaczonym oryginałem.
 • Jeżeli w tekście występuje oczywisty błąd literowy, słowo takie należy przetłumaczyć w sposób prawidłowy.

Doświadczony tłumacz opisów patentowych wie, że w tłumaczeniu patentów należy stosować ściśle określone słownictwo. Słowa „method” nie tłumaczy zatem jako „metoda”, ale „sposób” lub „proces”, a „preferred embodiments” to nie „preferowane wdrożenia”, a „korzystne przykłady wykonania”.

Wybierając Biuro Tłumaczeń ATT jako swojego dostawcę usług tłumaczeniowych, mogą być Państwo pewni, że terminologia patentowa zostanie zastosowana prawidłowo, a sam patent w języku docelowym doskonale spełni swoją funkcję i umożliwi prawidłowe przeprowadzenie procedury patentowej.

Koszt tłumaczenia jednolitego patentu europejskiego

11 grudnia 2012 r. Parlament Europejski uchwalił przepisy umożliwiające jednoczesne zgłoszenie patentu we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Patent na dany wynalazek może być odtąd zgłoszony tylko raz, zamiast 28 rejestracji w 28 krajach członkowskich UE. Tym samym możliwe staje się kilkukrotne obniżenie kosztów rejestracji wynalazków. Nowe prawo europejskie nie jest dyrektywą, a więc nie jest prawem twardym, bezwzględnie zmuszającym kraje członkowskie do jego implementacji i wydania aktów wykonawczych. Może być, ale nie musi być przyjęte przez Sejm.

Kto traci na wprowadzeniu nowego systemu?

Ewidentnie tracą rzecznicy patentowi, kancelarie rzeczników patentowych, adwokaci i kancelarie prawne, a także krajowe zrzeszenia rzeczników patentowych. Po prostu dostają jedno zlecenie na rejestrację patentu zamiast 25 zleceń (tłumaczeń na 23 języki europejskie) kierowanych do wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W praktyce bardzo niewielu przedsiębiorców decydowało się na zgłaszanie swojego wynalazku gdziekolwiek indziej poza Polską. Świadczy o tym liczba zgłoszeń polskich wynalazków. Bezlitośnie obnaża smutną prawdę: polskich wynalazców nie stać na płacenie za 25 zgłoszeń patentowych.

Kto zyskuje na wprowadzeniu jednolitego patentu europejskiego?

W oczywisty sposób zyskują wynalazcy. Koszt opatentowania wynalazku w całej Unii Europejskiej spada szacunkowo o około -70% do -80%. Kwota potrzebna obecnie na opłacenie wszystkich zgłoszeń patentowych w UE wynosi około 25 tys. euro, a po wprowadzeniu jednolitego patentu europejskiego ma wynieść około 5 -7 tys. euro.

Czy na wprowadzeniu nowego prawa zyskają Klienci Biura Tłumaczeń ATT?

Mamy przede wszystkim nadzieję, że to nowe prawo europejskie, dotyczące w dużej mierze tłumaczeń technicznych i prawno-technicznych, ośmieli i zachęci polskich przedsiębiorców i wynalazców do rzeczywistego dbania o rozwój i innowacyjność własnych przedsiębiorstw i da im prawdziwe narzędzie do ochrony prawnej własnych pomysłów. Swoje nadzieje wiążemy zdecydowanie z pozytywnym bodźcem rozwojowym dla biznesu płynącym z jednolitego patentu europejskiego.