Projekt tłumaczeniowy | ATT@ATT.PL | Tel.: 42 678 79 38 | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Projekt tłumaczeniowy

Zarządzaj projektami tłumaczeniowymi w memoQ

Pracujesz dla przedsiębiorstwa produkcyjnego lub handlowego obecnego na wielu rynkach międzynarodowych i chcesz dostarczać różne informacje jednocześnie w wielu różnych językach albo jesteś koordynatorem projektu tłumaczeniowego w agencji tłumaczeń?

W takiej sytuacji zdarza się często, że pewne informacje musisz opublikować w jednym języku lub przetłumaczyć na jeden język, ale nie mogą się one pojawić w innym języku – ze względu na rodzaj przekazywanej treści, czy charakter dokumentu, publikacji. Może zdarzyć się również tak, że współpracujesz z różnymi rodzajami dostawców tłumaczeń. Niektórzy z nich będą korzystać z Twoich rozwiązań technologicznych, a inni nie. memoQ jest narzędziem, które najlepiej współpracuje z obecnym na rynku oprogramowaniem biurowym i programami CAT, co oznacza, że możesz koordynować prace podwykonawców bez konieczności wdrażania jakichkolwiek nowych rozwiązań u dostawców. Kontrola ta nie musi być rygorystyczna i nie muszą być wprowadzane żadne ograniczenia. Może być ona dyskretna – Twoi dostawcy usług tłumaczeniowych to nie agencje tłumaczeń, zespoły tłumaczy, czy pojedynczy tłumacze, którzy działają przeciwko Tobie. Oni pracują dla Ciebie. Nie oznacza to jednak, że nie popełniają błędów, a Ty chcesz przecież dowiadywać się o tych błędach w odpowiednim czasie i mieć możliwość zareagowania, wprowadzenia zmian, uzgodnień, korekt. memoQ umożliwia wykonywanie tłumaczenia na różne sposoby. W każdym przypadku możesz przygotować dla swoich dostawców pakiety dokumentów do tłumaczenia i śledzić postępy pracy nad nimi. Wszystkie wykonywane czynności zawierają się w bieżących raportach.

Tłumaczenie online umożliwia zapewnienie największej kontroli. Można obserwować postęp prac tłumaczeniowych oraz dokonywać weryfikacji tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Dokumenty do tłumaczenia można przekazać innemu tłumaczowi za pomocą jednego kliknięcia. W prosty sposób można obserwować, który z tłumaczy nie dotrzymał terminu, a który nie rozpoczął pracy w wymaganym terminie. Tłumaczenie online wymaga jednak od tłumaczy wykonywania pracy w programie memoQ. Model tłumaczenia online można zatem stosować w przypadku dostawców, którzy chętnie pracują w ramach projektu. Tłumacze mogą wykorzystywać ich własne licencje na stosowanie oprogramowania memoQ, albo możesz im przypisać jedną z posiadanych przez Ciebie licencji na memoQ.

Tłumaczenie offline umożliwia dostawcom usług tłumaczeniowych wykonywanie pracy w programie memoQ, w innych narzędziach wspomagających tłumaczenie, albo nawet w edytorze Microsoft Word. Możesz przesyłać im pakiety dokumentów do tłumaczenia, oni natomiast odsyłają gotowe tłumaczenie. Pakiety dokumentów do tłumaczenia oraz dokumentów przetłumaczonych można monitorować automatycznie. Otrzymane od tłumaczy dokumenty pobierane są do programu memoQ, a każdy etap tłumaczenia jest dokumentowany. Jeśli zaistnieje taka konieczność, możesz poprosić tłumaczy o częstsze dosyłanie przetłumaczonych pakietów, o przesyłanie tekstów partiami, albo nawet o przesyłanie pojedynczych plików. Możliwa jest wtedy lepsza kontrola tłumaczy: może okazać się, że nie dostarczyli jeszcze żadnego przetłumaczonego pliku, a może nie rozpoczęli nawet pracy.

memoQ umożliwia sporządzanie szczegółowych raportów z postępu prac. Jest to również jedyne tego typu narzędzie, które umożliwia sporządzenie analizy „potłumaczeniowej” – dzięki temu możliwa jest obserwacja sposobu, w jaki poszczególni tłumacze w rzeczywistości wykonywali swoją pracę w czasie realizacji wspólnego projektu tłumaczeniowego we współpracy z innymi tłumaczami. Możliwe jest również skonfigurowanie narzędzia memoQ w taki sposób, aby wtedy, kiedy okaże się to konieczne, generowane i wysyłane były automatyczne maile z powiadomieniami do wszystkich osób pracujących nad projektem.

Zwrot z inwestycji

Wszyscy tłumacze mają możliwość kontynuowania swojej pracy zgodnie z ich własnym trybem pracy. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko utraty dobrych tłumaczy ze względu na zastosowane rozwiązanie technologiczne. Nadal można dokładnie śledzić postęp prac nad projektem. Nad projektami online może pracować kilku tłumaczy. Analiza potłumaczeniowa wykonywana przy pomocy memoQ to jedyny model biznesowy umożliwiający współpracę wielu tłumaczy. Bez względu na to, czy prace wykonywane są w trybie online czy offline, zawsze wiadomo jest, które dokumenty wymagają tłumaczenia, na jakie języki oraz jaki jest postęp prac w przypadku każdego z nich. W prosty sposób można uzyskać raporty z postępu wykonywanych prac oraz raporty kosztowe dla jednego lub wszystkich języków docelowych. Raporty z postępu wykonywanych prac umożliwiają skrócenie cennego czasu przeznaczonego na zarządzanie projektem. Można by było oczywiście rejestrować terminy i czas oddawania wszystkich dokumentów np. w pliku Excel lub w formie papierowej, ale i tak informacje te wymagałyby przecież sprawdzenia. Wiele z błędów, które mogą popełnić tłumacze, jest automatycznie wykrywanych dzięki modułowi zapewnienia jakości, w tym np. pomyłki w danych liczbowych, które w niektórych branżach przemysłu mogą prowadzić do poważnych problemów.