Tłumaczenie stron internetowych

Tłumaczenie stron internetowych

Masz stronę internetową, którą chciałbyś przetłumaczyć na kilka języków? Czy memoQ może to dla Ciebie zrobić?
Oczywiście, ale nie od ręki. Nie istnieje takie narzędzie tłumaczeniowe, które mogłoby to wykonać od razu, bez wcześniejszego przygotowania.

Nowoczesne strony internetowe nie są już prostymi stronami HTML. Zawierają kody programowe w wielu językach, jak np. Javascript czy PHP. Wiele stron internetowych jest obsługiwanych za pomocą tworzonych na potrzeby Klienta systemów zarządzania kontentem lub oprogramowania otwartego typu open source, które ułatwiają publikowanie tego kontentu (czyli zawartości tekstowej i graficznej).

Zanim zaczniemy myśleć o lokalizacji strony internetowej, warto zadać sobie kilka pytań:

Gdzie znajduje się tekst?

Idealną sytuacja to taka, w której teksty oryginalne oraz tłumaczenia przechowywane są w plikach źródłowych, a nie jako zakodowane pliki programowe.

Gdzie powinien być przechowywany tekst? Czy tekst w różnych wersjach językowych znajduje się w jednym czy w kilku plikach z określonymi nazwami?
Jaki jest format tekstu, który jest możliwy do przetłumaczenia?

Jeśli teksty są przechowywane w plikach źródłowych, mogą mieć oczywiście odmienny format. Najprostszym z nich jest najprawdopodobniej format XML. memoQ obsługuje jednak pliki w formacie .RESX, czy pliki o rozszerzeniu .properties. Jeśli wykorzystywany jest format używany przez Klienta, konieczne może okazać się stworzenie filtra, który zaimportuje do programu memoQ tylko te teksty, które będą możliwe do przetłumaczenia. Proces ten nazywany jest tagowaniem i istnieją doskonałe narzędzia, takie jak Preptags, które ułatwiają wykonanie tego zadania.

W jaki sposób obsługiwana jest zmiana w treści strony internetowej? Czy chcesz tworzyć projekty tłumaczeniowe automatycznie czy też może rozsyłać pojedyncze pliki? Kogo informuje się o zmianach? Co dzieje się z innymi wersjami językowymi, jeśli w wersji w języku autorskim wprowadzono zmiany? Czy chcesz, aby strona internetowa była identyczna we wszystkich wersjach językowych, czy też wersje językowe mają się różnić?

Im bardziej jednolite są strony, tym łatwiejsze wykonanie tego zadania. Może się jednak okazać, że w przypadku niektórych rynków wystarczy mniejsza ilość informacji. W takiej sytuacji należy ustanowić odpowiedni reżim: język pierwszy w hierarchii ważności, drugi w hierarchii ważności itd.. Takie proste rozwiązanie wspiera proces aktualizacji stron. Jak widać, lokalizacja stron internetowych to zadanie skomplikowane, które wymaga rozważnego planowania. Jeśli potrzebują Państwo pomocy, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami. Najważniejszy jest świadomy wybór odpowiednich narzędzi do zarządzania treścią wszystkich wersji językowych. Pomocny może być także wybór agencji tłumaczeń, która zajmie się tłumaczeniem poszczególnych wersji – czyli lokalizacją. Jeśli strona internetowa nadaje się do przetłumaczenia, memoQ może być bardzo pomocny w procesie tłumaczenia. Należy pamiętać, że obcojęzyczne teksty marketingowe zamieszczane na stronach internetowych wymagają, inaczej niż tłumaczenia techniczne, odpowiedniej redakcji, gdyż poza zwykłym przekazem informacyjnym (to jest główna cecha stylu technicznego), teksty marketingowe mają wywierać psychologiczną presję, zachęcać do zakupu, do zainteresowania się produktem lub świadczoną usługą.

Zwrot z inwestycji:

  • opcja filtrowania plików z możliwością szczegółowej konfiguracji – łatwiejsze doprecyzowanie, które treści należy przetłumaczyć, a które nie,
  • memoQ może wykonywać wszystkie operacje na pojedynczym pliku, na jego części, na kilku dokumentach lub na wszystkich dokumentach przypisanych do danego projektu,
  • konfigurowalne ścieżki eksportu umożliwiają zdefiniowanie nazw plików, które po przetłumaczeniu eksportowane są z programu memoQ.  Bez względu na to, czy pracujemy na 10.000 plików HTML lub XML, czy na jednym pliku, proces tłumaczenia oraz zarządzanie przetłumaczonymi treściami odbywa się w ten sam sposób. Za pomocą jednego kliknięcia można importować i eksportować struktury folderów,
  • możliwość zautomatyzowania narzędzi lokalizacyjnych poprzez wykorzystanie memoQ enterprise.

Biuro Tłumaczeń ATT świadczy usługi lokalizacji stron internetowych.