Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Merytorycznie nie różni się niczym. Zarówno w jednym, jak i w drugim chodzi o jak najstaranniejsze przełożenie treści dokumentu z jednego języka na drugi. Różnice występują w przyjętym przez tłumacza przysięgłego zobowiązaniu do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy występujące w tłumaczeniu i ich konsekwencje. Jeśli klient tłumacza przysięgłego poniesie straty w następstwie niepoprawnie wykonanej pracy, może ubiegać się o odszkodowanie. Druga różnica dotyczy formy tłumaczenia przysięgłego – jest ono dostarczane wyłącznie w wersji papierowej. Kolejna różnica dotyczy ceny. Tłumaczenia przysięgłe są droższe, ponieważ mniejsza jest jednostka przeliczeniowa – czyli strona przeliczeniowa, która w przypadku tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 uderzeń. Jeśli charakter dokumentów wymaga, aby po dokonaniu przekładu zachowały one swoją moc prawną, wówczas winny one podlegać procedurze tłumaczenia przysięgłego.