Tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe?

Tłumaczenie zwykłe czy przysięgłe?

Pieczęć złożona na dokumencie przez tłumacza przysięgłego nie stanowi z samej swej natury znaku wyższej jakości tłumaczenia. Klient zamawiający tłumaczenie zwykłe również otrzymuje dokument przetłumaczony wiernie i zgodnie z regułami sztuki. Jedynym kryterium jest przeznaczenie danego dokumentu. Jeśli nie jest on potrzebny do złożenia w sądzie, w urzędzie celnym lub w innym organie administracji państwowej lub w banku czy innej instytucji finansowej, wystarczy tłumaczenie zwykłe.

Do grupy dokumentów, które najczęściej wymagają uwierzytelnia przez tłumacza przysięgłego należą: świadectwa ukończenia szkół, dyplomy, certyfikaty, umowy, faktury, dokumenty finansowe i bankowe, potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, gwarancje bankowe, pełnomocnictwa, akty notarialne, dokumenty procesowe i wyroki sądowe, testamenty oraz dokumenty medyczne.