Tagowanie w memoQ | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tagowanie w memoQ

W pracy wielojęzykowej agencji tłumaczeń liczą się przede wszystkim dane, a wykorzystywane narzędzia wspomagające tłumaczenie i kontrolę mają znaczenie drugorzędne. Biuro Tłumaczeń ATT pracuje bardzo często z wieloma dostawcami tłumaczeń nad jednym projektem tłumaczeniowym. Wówczas musimy skutecznie wykonać bieżące zamówienie na tłumaczenie, ale także w taki sposób organizować tę zespołową pracę, by osiągnąć trwałe efekty w postaci budowania bazy tłumaczeń i bazy terminologicznej.

Jeśli Twoja agencja tłumaczeń znajduje się w podobnej sytuacji, wówczas współpracując ze swoimi tłumaczami technicznymi zastanawiasz się, jak pogodzić następujące sprawy:
– nie chcesz narzucać im sposobu organizowania przepływów pracy,
– zależy Ci na pełnej kontroli nad pamięciami tłumaczeniowymi, które podlegają ciągłym zmianom,
– chcesz jak najwięcej zyskać dzięki ponownemu wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Możliwym rozwiązaniem jest wprowadzenie systemu zarządzania tłumaczeniami. Jest to sposób skuteczny, ale nie wolny od pewnych ograniczeń. Na przykład, wszystkie informacje opisowe odnoszące się do wpisów, jakie posiadasz w swojej pamięci TM, mogą łatwo zostać utracone. Programy tłumaczeniowe nie posiadają zabezpieczeń zapobiegających utracie metadanych. Jeżeli zarządzasz milionami wpisów, ich tagowanie za pomocą metadanych może okazać się kluczem do sukcesu.

W przypadku przepływów pracy niezależnych od stosowanego narzędzia, z definicji zakładamy wykorzystanie otwartych standardów, a wręcz maksymalne wykorzystanie ich możliwości przy jednoczesnym zminimalizowaniu skutków niedociągnięć. Zaproponowane przez Kilgray narzędzie TM Repository rozwiązuje wiele problemów wiążących się ze stosowaniem najbardziej rozpowszechnionego standardu – TMX, a zarazem pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów i zminimalizowanie kosztów obsługi TM.

Rozwiązanie to daje ci pełną kontrolę nad wpisami, które znajdują się w Twoich pamięciach tłumaczeniowych – nie tylko nad całymi pamięciami. Jest to wspólna baza danych, dysponująca udoskonalonymi funkcjami związanymi z zarządzaniem tłumaczeniami. TM Repository nie jest pamięcią tłumaczeniową online. Jest to narzędzie umożliwiające znaczne oszczędności, które sprawdza się najlepiej, gdy masz miliony wpisów w swoich pamięciach. Pozwala ono na bardziej skuteczne wykorzystanie materiału i obniżenie kosztów związanych z obsługą TM. Może ono zostać włączone do dowolnego systemu zarządzania tłumaczeniami, a także wykorzystywane przez interfejs webowy. TM Repository nie stanowi części składowej programu memoQ i jest jedynym tego typu rozwiązaniem dostępnym na rynku. To całkowicie nowa koncepcja zarządzania pamięciami tłumaczeniowymi.

Dzięki temu rozwiązaniu możesz udostępniać swoim dostawcom pamięci tłumaczeniowe zawierające wpisy najlepiej dopasowane do danego zlecenia. Jeżeli możesz wykorzystać ponownie choćby jeden wpis, na pewno nie przegapisz szansy. Ponadto, jeżeli dokonujesz lokalizacji na kilka języków docelowych (na przykład z angielskiego na francuski i z angielskiego na polski), bez problemu możesz również stworzyć TM dla kombinacji z jednego języka docelowego na drugi (z francuskiego na polski).

TM REPOSITORY OFERUJE NASTĘPUJĄCE FUNKCJE:

 • możesz ustanowić strukturę metadanych odzwierciedlającą Twój system przepływu pracy, strukturę produktów i dokumentacji,
 • TM Repository wymusza zastosowanie tej struktury metadanych w odniesieniu do każdej tłumaczonej jednostki oraz chroni metadane,
 • narzędzie umożliwia ponadto tworzenie doraźnych pamięci tłumaczeniowych dla każdego zlecenia przez filtrowanie wpisów w TM Repository. Te doraźne pamięci tłumaczeniowe oznaczone są specjalnym identyfikatorem,
 • po przetłumaczeniu zlecenia, możesz wrzucić zaktualizowane pamięci tłumaczeniowe z powrotem do TM Repository. Jeżeli metadane uległy uszkodzeniu w programie tłumaczeniowym używanym przez Twojego tłumacza technicznego, TM Repository naprawia je i archiwizuje zarówno stare, jak i nowe wpisy,
 • ponadto umożliwia ono wersjonowanie wpisów w pamięci tłumaczeniowej.

Co zyskuje Twoje biuro tłumaczeń dzięki memoQ?

 • minimalizujesz koszty związane z obsługą TM i maksymalizujesz wydajność dzięki ponownemu wykorzystaniu przetłumaczonego materiału,
 • możesz oflagować wpisy wszystkimi istotnymi informacjami i tworzyć pamięci tłumaczeniowe idealnie dopasowane do wymogów każdego zlecenia,
 • zabezpieczasz wpisy przed wprowadzeniem niepożądanych zmian,
 • możesz wykonywać czynności związane z obsługą TM i w dowolny sposób wracać do wpisów historycznych,
 • możesz wersjonować wpisy w pamięci tłumaczeniowej,
 • zyskujesz możliwość analizowania TM pod kątem dowolnego zlecenia wykonanego w przeszłości. Identyfikujesz wpisy dodane w ramach danego zlecenia, a także wpisy, które uległy już modyfikacji. Szybko poprawiasz i eliminujesz błędy,
 • masz gwarancję, że Twoje pamięci tłumaczeniowe są wysokiej jakości,
 • tworzysz nowe informacje na podstawie istniejących wpisów. Jeżeli na przykład masz w pamięci segment przetłumaczony z angielskiego na niemiecki i z angielskiego na polski, tworzysz tłumaczenie z niemieckiego na polski,
 • Twoi dostawcy mogą korzystać z dowolnego programu tłumaczeniowego bez obniżania Twojej wydajności.