memoQ – informacje podstawowe | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

memoQ – informacje podstawowe

memoQ – informacje podstawowe

Jeżeli tłumaczysz cały czas dla tych samych Klientów, jest bardzo prawdopodobne lub nawet pewne, że będziesz musiał tłumaczyć wiele razy te same zdania. Twoi Klienci na pewno wykorzystują ten sam kontent (te same teksty, fragmenty tekstu, zdania, zwroty) wielokrotnie opisując różne produkty należące do tej samej linii produktowej, tej samej gamy produktów, różne wersje tej samej maszyny, czy linii produkcyjnej, różne edycje tej samej instrukcji działania robota przemysłowego.  Często zdarza się, że teksty już przetłumaczone chcą tylko nieznacznie zmienić i przeredagować zgodnie z bieżącymi potrzebami. W miarę postępu prac wyszukujesz potrzebną terminologię, ale jeżeli nie prowadzisz specjalnego glosariusza, możesz nie pamiętać wszystkich terminów. Wiele zadań związanych z procesem tłumaczenia można uprościć dzięki wykorzystaniu specjalnego oprogramowania. Dlatego program do wspomagania tłumaczeń memoQ może być ci bardzo pomocny. Zwiększa wydajność pracy tłumaczy – zarówno jakość, jak i szybkość tłumaczeń. Agencje tłumaczeń i firmy posiadające wewnętrzne działy tłumaczeń korzystające jednak z tłumaczeń zewnętrznych także odnoszą korzyści dzięki możliwości skoordynowania własnej pracy z pracą tłumaczy zewnętrznych, czy pracą agencji tłumaczeń. Wszyscy obniżają koszty, ponieważ nie muszą tłumaczyć dwa razy tych samych treści. Program memoQ pozwala na szybsze wykonywanie dobrych tłumaczeń, bez utraty jakości typowej dla tłumaczeń maszynowych (tłumaczeń automatycznych wykonywanych przez translatory).

Czym jest memoQ

memoQ stanowi zintegrowane środowisko tłumaczeniowe. Tłumacząc dokumenty, możesz mieć do czynienia z plikami zapisanymi w rozmaitych formatach należących do pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), zapisanymi w formatach typowych dla programów DTP (Adobe InDesign lub Framemaker), w formatach opartych na XML, a także w HTML i formatach lokalizacyjnych (takich jak RESX lub „Java properties file”). Program memoQ oddziela tekst od formatowania, pozostawiając Ci do opracowania wyłącznie tekst. Po ukończeniu tłumaczenia, memoQ formatuje tekst w języku docelowym w sposób zgodny z oryginałem. Dzięki temu formatowanie pozostaje bez zmian, a Ty możesz pracować na różnych formatach plików i nie musisz uczyć się obsługi różnych narzędzi.

Co oferuje memoQ

memoQ oferuje pełne środowisko edycyjne, które ułatwia proces tłumaczenia. Podczas tłumaczenia widzisz, jak oryginalny tekst w dokumentach zastępowany jest tekstem przetłumaczonym przez Ciebie. Tłumaczysz zdanie po zdaniu, a w przypadku tekstów, w których zdanie nie stanowi podstawowej jednostki organizacyjnej (np. katalogi) – segment po segmencie. Po przetłumaczeniu kolejnych zdań, są one dodawane do pamięci tłumaczeniowej – bazy danych, w której zapamiętywane są wszystkie dotychczas tłumaczone pary zdań w języku źródłowym i docelowym. Jeżeli memoQ znajdzie potrzebne zdanie w pamięci tłumaczeniowej, pokazuje Ci, że ma dopasowanie. Pokazuje nawet, czy dane zdanie było tłumaczone w tym samym, czy innym kontekście.

Bazy terminologiczne

Możesz również budować bazę terminologiczną lub glosariusz w trakcie tłumaczenia. Dodane przez Ciebie wyrażenia zostaną podświetlone wraz z propozycją automatycznego wstawienia, jeżeli segment źródłowy będzie je zawierać. Jeżeli chcesz wykluczyć zastosowanie określonych słów, również możesz w tym celu wykorzystać bazę terminologiczną. Jeżeli chcesz odnaleźć poprzednie tłumaczenie danego wyrażenia, wystarczy, że je zaznaczysz i po kliknięciu na odpowiedni przycisk otrzymujesz wszystkie zdania źródłowe i przetłumaczone zdania docelowe zawierające to wyrażenie. Jeżeli memoQ znajdzie dłuższe wyrażenie, które było już tłumaczone, ale nie zostało dodane do bazy terminologicznej, automatycznie je wyróżnia – pomaga to w konsekwentnym tłumaczeniu nazw instytucji, części zamiennych i innych wyrażeń. Nawet jeżeli nie posiadasz pamięci tłumaczeniowej, również możesz ponownie wykorzystać już przetłumaczony materiał (pliki w języku źródłowym i docelowym). Wystarczy, że dodasz je do projektu. memoQ automatycznie przegląda w tle zawartość tych plików, umożliwiając zarazem interwencję użytkownika w celu precyzyjnego dopasowania wyników wyszukiwania. memoQ to jedyne rozpowszechnione narzędzie dla tłumaczy oferujące tę funkcjonalność, stanowi więc idealne rozwiązanie dla osób dopiero poznających programy wspomagające tłumaczenie.

Ty przyspieszasz dzięki memoQ

memoQ zwiększa Twoją wydajność. Przyśpieszenie edycji dokumentów: memoQ automatycznie wyszukuje sugerowane tłumaczenia wyrażeń lub całych zdań i umożliwia ich wstawianie do tekstu za pomocą jednego kliknięcia myszką lub przyciśnięcia jednego przycisku. Nie musisz też zaprzątać sobie głowy formatowaniem. Gdy opanujesz obsługę jednego, łatwego narzędzia, możesz tłumaczyć dowolne typy dokumentów. Jest to rozwiązanie idealne dla osób nieczujących się pewnie w dziedzinie technologii komputerowych, a zarazem niechcących tracić przez to zleceń na tłumaczenia.

Skrócenie czasu potrzebnego na wyszukanie terminologii. memoQ zapamiętuje wszystko, co przetłumaczyłeś do tej pory, więc nie musisz szukać dwa razy tego samego. Wystarczy jedno kliknięcie, by uzyskać dostęp do dowolnego tłumaczonego wcześniej wyrażenia. Możesz też wymieniać się bazami danych z innymi tłumaczami (wysyłasz plik z pamięcią tłumaczeń lub plik z pamięcią terminologiczną).

Ujednolicenie tłumaczeń

Podpowiedzi w trakcie tłumaczenia, edycja poprawek i wbudowany system pamięci segmentów i pamięci terminologicznej zapewniają możliwie największą jednolitość tłumaczeń. Konsekwentne użycie określonych terminów jest jednym z kluczowych aspektów jakości.

Możliwość jednoczesnej pracy w kilku dokumentach. Jeśli pracujesz w programie memoQ, nie ma dla Ciebie znaczenia, czy Klient dostarczy ci kontent ze strony internetowej w postaci jednego pliku w Wordzie czy też tysiąca plików HTML – możesz wykonywać wszystkie operacje na jednym pliku lub na całym pakiecie. Możesz sprawdzić, czy nie przetłumaczyłeś tego samego zdania inaczej w innym pliku, albo możesz zmieniać tłumaczenie określonych wyrażeń we wszystkich plikach jednocześnie.

Wykluczenie błędów

Możesz wykryć wszelkie potencjalne błędy dzięki wbudowanemu systemowi zapewnienia jakości. Twoje tłumaczenia są po prostu lepsze i masz większą szansę na kolejne zlecenia.

memoQ należy do najbardziej popularnych środowisk tłumaczeniowych. Korzysta z niego Biuro Tłumaczeń ATT oraz tysiące tłumaczy i setki firm na całym świecie. Jest to najlepsze z obecnie dostępnych narzędzi pod następującymi względami:

  1. Ponowne wykorzystanie gotowego materiału. memoQ buduje bazy danych i oferuje największe w branży możliwości wykorzystania przetłumaczonego kontentu.
  2. Łatwość użytkowania. Możesz rozpocząć pracę w ciągu niecałej godziny.
  3. Elastyczność. memoQ nie wymaga przyjęcia określonej procedury roboczej ani nie narzuca Ci wykorzystania tylko jednego narzędzia.
  4. Współpraca. Możesz łatwo współpracować ze swoimi Klientami, a także innymi tłumaczami.
  5. Możliwość wymiany danych z innymi narzędziami. Możesz wymieniać się bazami danych z Twoimi Klientami lub kolegami tłumaczami, niezależnie od środowiska tłumaczeniowego, w jakim pracujecie. Możesz przyjmować zlecenia, które wymagają oddania przetłumaczonego tekstu w innym formacie, a pracując w agencji tłumaczeń możesz dawać zlecenia tłumaczom pracującym w innych narzędziach.
  6. Wyczulenie na szczegóły. memoQ został opracowany przez ludzi posiadających duże doświadczenie w tłumaczeniu i zarządzaniu projektami. Poświęcili oni dużo uwagi drobiazgom, które mogą zwiększyć Twoją wydajność.