Usługi

Usługi tłumaczeń – kompetencje

Biuro Tłumaczeń ATT specjalizuje się w pisemnych tłumaczeniach technicznych, prawnych i marketingowych w wielu kombinacjach językowych. Tłumaczymy instrukcje obsługi maszyn, dokumentacje techniczno-ruchowe, umowy, oferty przetargowe, opisy patentowe, sprawozdania finansowe, foldery reklamowe. Wspieramy naszych klientów w przygotowaniu wielojęzycznych dokumentów o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Dodatkową i uzupełniającą usługą wobec samych tłumaczeń jest skład tekstu i grafiki.

Świadomy wybór specjalizacji pozwolił nam na wypracowanie zestawu najlepszych praktyk, dzięki którym oferujemy klientowi kompleksowe, a zarazem zindywidualizowane usługi tłumaczeniowe dostosowane do jego potrzeb.

Przyrzeczenia zawarte w tekście definiującym misję stanowią rzeczywisty punkt odniesienia dla naszych codziennych działań i wyrażają autentyczne aspiracje zawodowe całego zespołu Biura Tłumaczeń ATT. Dzięki zdefiniowanemu i świadomie zaakceptowanemu systemowi wartości biznesowych możemy w naturalny sposób realizować założone cele i wypełniać dane obietnice. Kryterium komunikatywności udaje nam się spełnić poprzez ciągłą wymianę informacji, poznawanie potrzeb i wymagań naszych partnerów. Każdemu etapowi realizacji zamówienia towarzyszy dobry przepływ informacji pomiędzy klientem a agencją. W równym stopniu dbamy o tworzenie jak najlepszych kanałów komunikacji wewnątrz firmy. Przejrzystość oferty tłumaczeń specjalistycznych, procedur i dokumentów handlowych jest wyrazem naszej dbałości o czas i komfort pracy klienta. Terminowość pracy traktujemy jako rzecz oczywistą, a w praktyce priorytetem jest zawsze potrzeba klienta. Szacunek dla osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych klienta stanowi podstawę naszej etyki biznesu: wiemy z obserwacji wielu firm, na rzecz których świadczymy usługi tłumaczeniowe, a także z własnego doświadczenia, jak dużo wysiłku, wiedzy i zaradności wymaga stworzenie dobrze działającego organizmu gospodarczego.

Ten zbiór kryteriów stanowi dla nas stały punkt odniesienia niezmiennie od 1998 roku. Jednocześnie na bieżąco dostosowujemy nasze działania do zmieniających się wymogów rzeczywistości biznesowej, wprowadzając aktualne technologie i coraz nowocześniejsze systemy zarządzania. Jakość obsługi i produktu zapewnia stały zespół pracowników Biura Tłumaczeń ATT, budowany w oparciu o wartości takie jak pracowitość, punktualność, odpowiedzialność i zdolność do współdziałania. To pozwoliło nam zdobyć grono stałych klientów, którzy rozumieją i podzielają naszą filozofię – czego potwierdzeniem jest zarówno codzienna współpraca, jak i szczególna forma wyróżnienia, jaką są wystawione nam rekomendacje.

 

Masz pytania odnośnie tłumaczeń? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu