Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne

W przeciwieństwie do tłumaczeń technicznych, termin ten odnosi się do nauk nietechnicznych oraz do kompetencji poznawczych, społecznych i osobistych.
W trakcie tłumaczenia tekstów specjalistycznych, tłumacz powinien wziąć pod uwagę kontekst historyczny, kulturowy i społeczny, w którym powstał tekst oryginału, a także ten, w którym będzie on funkcjonował po przekładzie.
Uznaje się, że najłatwiej tłumaczy się na język, który zna się najlepiej, czyli na język ojczysty, choć oczywiście sama znajomość języka nie jest wystarczającą kompetencją do tłumaczenia. Niezbędna jest dogłębna wiedza na temat języka docelowego, jego gramatyki, semantyki, składni, idiomów, dodatkowo wiedza merytoryczna, dotycząca tłumaczonego tekstu, kontekst kulturowy i społeczny, a także osobiste predyspozycje tłumacza. Dobrego tłumacza podejmującego się przekładów tekstów specjalistycznych powinna cechować cierpliwość, dokładność, umiejętność szybkiego uczenia się i chęć ciągłego pogłębiania wiedzy.
Wszystkie powyżej wymienione czynniki składają się na efekt końcowy w postaci przekładu tekstu specjalistycznego na najwyższym możliwym poziomie.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń specjalistycznych, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Proces tłumaczenia specjalistycznego

W społeczeństwie funkcjonuje nieprawdziwe przekonanie, że tłumaczenie to proces łatwy i mechaniczny, wymagający ze strony tłumacza jedynie znajomości dwóch języków. W tym błędnym sądzie zakłada się, że tłumacz to rzemieślnik, który jedynie koduje i dekoduje pomiędzy dwoma językami używając słownika jako przewodnika. Okazuje się być wprost przeciwnie. Tłumaczenie specjalistyczne to trudny, wieloetapowy i wymagający proces twórczy. Nie da się w nim założyć, że opierając się jedynie na ściśle określonych korelacjach między wyrazami i zwrotami, oraz korzystając ze sprawdzonych i znanych form i „wzorów językowych” da się stworzyć przekład doskonały. Takie podejście jest zgubne w przypadku tłumaczeń specjalistycznych takich jak: tłumaczenia marketingowe, reklamowe i oczywiście literackie. W przypadku tego typu tłumaczeń ogromnego znaczenia nabierają wieloznaczności, synonimy, idiomy, wyrazy zapomniane, neologizmy, a czasem nawet błędy językowe, które na trwale wchodzą w skład żywego języka. I właśnie o ten efekt naturalności, świeżości, energii, znajomości kontekstu kulturowego, elastyczności i otwartości na zmiany chodzi w tłumaczeniach specjalistycznych.

Zaufaj specjalistom

Jeśli zatem zgodzimy się z opinią, że tłumaczenie specjalistyczne jest procesem twórczym i wielowątkowym, warto powierzyć jego wykonanie specjalistom. Jako biuro tłumaczeń ATT podejmujemy się realizacji tego typu zamówień, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką na siebie przyjmujemy. Tłumaczone przez nas teksty cechuje dbałość o każdy szczegół, zrozumienie istoty i sensu przekazu, kreatywne podejście do tworzonych treści oraz dogłębna znajomość potrzeb klienta.

Masz pytania odnośnie tłumaczeń specjalistycznych? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu