Referencje od Biprowłók dla Biura Tłumaczeń ATT

Przedstawiamy z dumą trzecią w historii naszego biura tłumaczeń rekomendację od firmy architektonicznej o bogatej i długiej tradycji.

Łódź, 3 grudnia 1998 r.

Rekomendacja

Niniejszym zaświadczamy, że korzystamy z usług firmy ATT INTERWERS w zakresie tłumaczeń technicznych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowego przebiegu współpracy. Jakość wykonywanych usług nie budzi żadnych zastrzeżeń, a terminy realizacji są ściśle przestrzegane. ATT INTERWERS jest firmą godną polecenia.

mgr Mieczysław Różański
Dyrektor Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji “Biprowłók”

Biuro Tłumaczeń ATT polecane przez Biprowłók