Płock, 31 stycznia 2008 r.

Rekomendacja

ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń Technicznych świadczy usługi tłumaczeniowe dla PETRO Remont Sp. z o.o. od 2007 r. Agencja wykonała następujące tłumaczenia:
– z języka polskiego na angielski (instrukcje BHP, opisy techniczne dotyczące modernizacji reaktora R-201 w AB “Mažeikių Nafta”, itd.),
– z języka polskiego na rosyjski i odwrotnie (umowy),
– z języka polskiego na litewski (certyfikaty jakościowe, certyfikaty UDT, akty notarialne, wpisy do KRS).

Usługi świadczone przez ATT INTERWERS Agencję Tłumaczeń Technicznych są zawsze dobrej jakości i dostarczane na czas, PETRO Remont Sp. z o.o. rekomenduje ATT INTERWERS Agencję Tłumaczeń Technicznych innym spółkom z Grupy ORLEN jako wiarygodnego partnera w biznesie.

PETRO Remont Sp. z o.o.
Andrzej Janiak
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. technicznych