Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe są rodzajem tłumaczeń regulowanych ustawowo. Tego rodzaju tłumaczenia wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych. Mogą mieć formę pisemną lub ustną. W przypadku pisemnych tłumaczeń poświadczonych, takie uwierzytelnione przetłumaczone dokumentacje techniczne mogą zostać przedłożone w urzędach, instytucjach lub sądach. Biuro Tłumaczeń ATT wykonuje tłumaczenia przysięgłe wyłącznie na rzecz klientów biznesowych. Są to z reguły tłumaczenia techniczne uwierzytelnione następnie przez tłumacza przysięgłego lub dokumenty rejestrowe firm tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe – informacje dla klientów

 1. Tylko pełne dokumenty mogą być tłumaczone w formie tłumaczenia przysięgłego. Zgodnie z ustawą tłumacz przysięgły nie ma prawa tłumaczyć wybranych fragmentów tekstów.
 2. Tłumaczenia przysięgłe rozliczane są za jednostkę tłumaczenia przysięgłego – jedną stronę przeliczeniową = 1125 uderzeń (czyli znaków ze spacjami).
 3. Dokumenty potwierdzone przez tłumacza przysięgłego występują w formie papierowej lub elektronicznej uwierzytelnione e-podpisem.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Biuro Tłumaczeń ATT przekazuje klientowi wersje papierowe tłumaczeń za pośrednictwem sprawdzonej firmy kurierskiej.

Do dokumentów, które wymagają tłumaczenia przysięgłego zaliczyć można:

 • pełnomocnictwa
 • umowy
 • akty notarialne oraz inne dokumenty notarialne
 • gwarancje bankowe
 • wypisy z KRS
 • potwierdzenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • faktury i dokumenty księgowe
 • zarządzenia i orzeczenia
 • wyroki i postanowienia sądowe.

Tłumaczenia przysięgłe techniczne?

W Biurze Tłumaczeń ATT zajmujemy się głównie zwykłymi tłumaczeniami technicznymi i prawniczymi. Oczywiście na życzenie Klienta podejmujemy się realizacji także tłumaczeń przysięgłych o charakterze technicznym, które z powodów formalnych powinny być przedłożone w sądzie, w urzędach celnych lub w innych organach administracji państwowej w formie tłumaczenia uwierzytelnionego. W przypadku tego typu dokumentów Biuro Tłumaczeń ATT w pierwszej kolejności przekazuje dokumenty tłumaczowi technicznemu, specjaliście z danej branży, a następnie do uwierzytelnienia tłumaczowi przysięgłemu. Takie postępowanie gwarantuje zarówno merytoryczną jakość tekstu technicznego, jak również jego wysoką jakość językową, a poza tym spełnia wymagania postępowań sądowych czy innych urzędów państwowych.

Tłumacz przysięgły uwierzytelnia dokumenty przetłumaczone przez tłumacza technicznego i przygotowane przez weryfikatorów Biura Tłumaczeń ATT, takie jak:

 • deklaracje zgodności
 • aprobaty techniczne
 • sprawozdania z badań urządzeń
 • atesty i certyfikaty
 • deklaracje właściwości użytkowych
 • ekspertyzy techniczne.

Organy audytowe lub certyfikacyjne mogą wymagać tego rodzaju dokumentów.


Więcej o tłumaczeniach przysięgłych w zakładce Publikacje

Naszą wiedzą w zakresie tłumaczeń przysięgłych podzieliliśmy się w artykułach napisanych przez członków naszego zespołu. Zachęcamy do wejścia na naszą stronę Publikacje.

Uwierzytelnienie tłumaczenia

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego

Nie wiem, czy potrzebuję tłumaczenia przysięgłego, czy wystarczy mi zwykłe tłumaczenie

 

 

Masz pytania odnośnie tłumaczeń? Zadzwoń do nas!

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu