Tłumaczenia medyczne angielski | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia medyczne angielski

Tłumaczenia medyczne

Biuro Tłumaczeń ATT wykonuje specjalistyczne tłumaczenia medyczne. Warto zatem zaznaczyć, że przekład tekstu o charakterze medycznym, uważa się za jedno z najtrudniejszych zadań translatorskich. Dlatego Biuro Tłumaczeń ATT korzysta ze stworzonego specjalnego zespołu składającego się z tłumacza o wykształceniu medycznym i weryfikatora językowego z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Wszystkie te działania są w pełni uzasadnione, ponieważ tłumaczenia medyczne wymagają nie tylko doskonałej znajomości języka źródłowego i docelowego, ale także rozległej wiedzy z zakresu medycyny, chemii i biologii. Bez dogłębnego zrozumienia pojęć, znaczeń i terminów medycznych nie jest możliwe wykonanie dobrego tłumaczenia medycznego, które oddaje sens tekstu oryginalnego.

Tłumaczenia medyczne angielski

Jako doświadczone i profesjonalne biuro tłumaczeń jesteśmy gotowi przetłumaczyć dokumenty z każdej dziedziny medycyny: chirurgii, onkologii, ginekologii, neurologii, kardiologii, a także pediatrii. Z naszych usług korzystają firmy zajmujące się produkcją leków oraz producenci sprzętu medycznego. Na ich użytek tłumaczymy z angielskiego teksty takie jak: raporty z badań klinicznych, dokumenty rejestracyjne produktów leczniczych, certyfikaty i deklaracje wydawane przez instytucje nadzoru medycznego, a także standardowe procedury operacyjne oraz instrukcje obsługi urządzeń medycznych.

Przekłady medyczne obejmują szeroki zakres tekstów – i najczęściej dotyczą języka angielskiego – od wysoce specjalistycznych publikacji naukowych po materiały promocyjne oraz praktyczne informacje i wskazówki dla pacjentów i ich rodzin.

Przykłady tłumaczeń medycznych:

 • Ulotki zawierające informacje dla pacjentów i lekarzy
 • Charakterystyka produktu leczniczego
 • Foldery informacyjne o nowych produktach leczniczych
 • Raporty z badań klinicznych, w tym protokoły, formularze świadomej zgody pacjenta, informacje dla pacjentów
 • Dokumentacja szpitalna i medyczna – skierowania, zalecenia lekarskie, epikryzy, wypisy z historii choroby, raporty chirurgiczne
 • Dokumentacja szkoleniowa – w szczególności dla pielęgniarek i innego personelu szpitalnego
 • Materiały promocyjne – informacje i publikacje prasowe, ulotki i foldery promocyjne, strony internetowe firm farmaceutycznych
 • Instrukcje urządzeń i instrumentów medycznych
 • Publikacje naukowe i popularne z zakresu medycyny
 • Ocena bezpośrednia i odległa zastosowania protezy kości czaszki
 • Tekst do filmu szkoleniowego o nowym produkcie leczniczym
 • Decyzje o dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego
 • Instrukcje użytkowania protez chirurgicznych
 • Monografia produktu leczniczego
 • Opisy procedur analitycznych
 • Certyfikat jakości produktu leczniczego
 • Karty informacyjne leczenia szpitalnego
 • Wyniki badań diagnostycznych
 • Formularze świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym (ICF)
 • Umowy trójstronne na przeprowadzenie badania klinicznego (ośrodek – sponsor – badacz)
 • Standardowe procedury operacyjne dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych
 • Wyniki leczenia operacyjnego przepuklin brzusznych z zastosowaniem siatek chirurgicznych
 • Identyfikacja zanieczyszczeń w produkcie leczniczym

Jak tłumaczyć teksty z dziedziny medycyny

Tłumacząc dokumenty z dziedziny medycyny, zwracamy przede wszystkim uwagę na specyfikę języka, przeznaczenie tłumaczenia oraz charakterystykę grupy docelowej. Zatem teksty adresowane do pacjentów muszą być łatwe do zrozumienia dla każdego, nawet dla odbiorców nieposiadających wykształcenia medycznego. Główny nacisk kładziemy na dostarczenie praktycznego, łatwego do odczytania i spójnego przekazu. Z drugiej strony, jeśli chodzi o tłumaczenie publikacji naukowych, protokołów badań klinicznych lub informacji o lekach, kluczowe znaczenie ma to, że zachowujemy najwyższy poziom dokładności i spójności terminologicznej. Takie teksty muszą zawierać właściwą terminologię fachową.

Profesjonalne tłumaczenie tekstów medycznych

Ponieważ tolerancja na błędy w tłumaczeniach z dziedziny medycyny jest mniejsza niż w innych dziedzinach, bardzo ważne jest, aby tłumaczenie zostało wykonane ze szczególną starannością, a także z zachowaniem najwyższych standardów sztuki translatorskiej. Na początku pracy tłumacz powinien uważnie przeczytać tekst i wyodrębnić skomplikowane i rzadko używane terminy. Kolejnym krokiem w tłumaczeniu medycznym powinna być ich analiza, przypisanie im właściwych znaczeń i odpowiednich nazw stosowanych w języku docelowym. Dopiero wtedy możliwe staje się profesjonalne tłumaczenie dokumentów medycznych. Na każdym etapie pracy wskazana jest wymiana informacji pomiędzy tłumaczem, korektorem językowym oraz zewnętrznym redaktorem medycznym.

Ten całościowy pakiet usług otrzymasz, zlecając tłumaczenie medyczne do Biura Tłumaczeń ATT. Wdrożone procedury zarządzania jakością pozwalają nam profesjonalnie obsługiwać Klientów i oddawać tłumaczenia najwyższej jakości. Biuro Tłumaczeń ATT wykonuje specjalistyczne tłumaczenia medyczne spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

 

 

tłumaczenia medyczne angielski