Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze

Biuro Tłumaczeń ATT zajmuje się tłumaczeniami prawniczymi wszelkich dokumentów, wykorzystywanych przez Klientów w ich codziennej pracy.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów prawniczych:

 • ustawy
 • uchwały
 • zarządzenia
 • rozporządzenia
 • decyzje
 • upoważnienia
 • pełnomocnictwa
 • tłumaczenia umów – handlowe, kredytowe, kupna, leasingu, sprzedaży
 • dokumentacje przetargowe
 • akty założycielskie
 • prospekty emisyjne
 • gwarancje bankowe
 • wyciągi z rejestru handlowego
 • orzeczenia sądowe
 • akty notarialne
 • dokumenty ubezpieczeniowe
 • umowy kredytowe
 • odpisy z KRS
 • ogólne warunki handlowe
 • ustawa o podatku akcyzowym
 • umowy o zachowaniu poufności
 • akty zwolnienia z odpowiedzialności
 • wnioski o zawezwanie do próby ugodowej
 • ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • umowy kupna-sprzedaży
 • zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • wnioski o wszczęcie postępowania upadłościowego
 • projekt uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia
 • protokół z walnego zgromadzenia uczestników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • raporty prawne
 • projekt ustawy o wolnej konkurencji w sektorze motoryzacyjnym
 • regulamin otwierania przedstawicielstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Towarzyszymy naszym Klientom w tworzeniu nowych wersji językowych dokumentów prawnych o strategicznym znaczeniu dla przyszłości ich przedsiębiorstw.

Jakość tłumaczeń prawniczych

Gwarantujemy najwyższą jakość tłumaczeń prawniczych dzięki zastosowaniu systemu podwójnej weryfikacji przetłumaczonych tekstów:

 • standardowa korekta – Dział Weryfikacji Językowej ATT
 • dodatkowa korekta – współpracująca z nami kancelaria radców prawnych

Biuro Tłumaczeń ATT przykłada dużą wagę do rozumienia systemów prawa przez tłumaczy i weryfikatorów. Regularnie prowadzone szkolenia dla wewnętrznego Działu Weryfikacji Językowej z zakresu aktów prawnych i tłumaczeń prawniczych przynoszą efekty w postaci właściwego rozumienia systemu prawnego Unii Europejskiej; w tym polskiego systemu prawnego.

Niestandardowa usługa tłumaczenia prawniczego

Poza standardowymi usługami przekładu dokumentów prawniczych, oferujemy naszym Klientom pełną obsługę prawną wraz z tłumaczeniem. Oferta jest wynikiem naszej stałej współpracy z kancelarią radców prawnych. W ramach tej oferty, klient konsultuje z prawnikiem potrzebne mu zapisy i rozwiązania, a Biuro Tłumaczeń ATT, po podpisaniu odpowiednich pełnomocnictw i zleceń, zapewnia tłumaczenia przygotowanych przez prawnika tekstów.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń prawniczych, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Masz pytania odnośnie tłumaczeń prawniczych? Zadzwoń do nas lub wyślij e-mail!

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu