Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawne

Biuro Tłumaczeń ATT zajmuje się przekładem wszelkich dokumentów prawnych, wykorzystywanych przez Klientów w ich bieżącej, codziennej pracy. Tłumaczymy ustawy, uchwały, zarządzenia, rozporządzenia, decyzje, upoważnienia, pełnomocnictwa, umowy handlowe, kredytowe, kupna, leasingu, sprzedaży, dokumentacje przetargowe, akty założycielskie, prospekty emisyjne, gwarancje bankowe, wyciągi z rejestru handlowego, orzeczenia sądowe, akty notarialne, dokumenty ubezpieczeniowe. Towarzyszymy naszym Klientom w tworzeniu nowych wersji językowych dokumentów prawnych o strategicznym znaczeniu dla przyszłości ich przedsiębiorstw.

Biuro Tłumaczeń ATT przykłada dużą wagę do rozumienia systemów prawa przez tłumaczy i weryfikatorów. Regularnie prowadzone szkolenia dla wewnętrznego Działu Weryfikacji Językowej z zakresu tłumaczeń prawnych przynoszą efekty w postaci właściwego rozumienia polskiego systemu prawnego i systemu prawnego Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń prawnych, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Poniżej przykłady dokumentów tłumaczeń prawnych:

 • Umowy kredytowe
 • Odpisy z KRS
 • Ogólne warunki handlowe
 • Ustawa o podatku akcyzowym
 • Umowy o zachowaniu poufności
 • Akty zwolnienia z odpowiedzialności
 • Wnioski o zawezwanie do próby ugodowej
 • Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • Sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • Umowy kupna-sprzedaży
 • Zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • Wnioski o wszczęcie postępowania upadłościowego
 • Projekt uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia
 • Protokół z walnego zgromadzenia uczestników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Raporty prawne
 • Projekt ustawy o wolnej konkurencji w sektorze motoryzacyjnym
 • Regulamin otwierania przedstawicielstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Masz pytania odnośnie tłumaczeń z zakresu prawa? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu