Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia prawnicze

Biuro Tłumaczeń ATT dostarcza tłumaczenia prawnicze wszelkich dokumentów wykorzystywanych przez Klientów w ich codziennej pracy.

Czy tłumacz zna dwa systemy prawne dwóch różnych krajów?

W dziedzinie tłumaczeń prawnych i prawniczych precyzja słowa ma kluczowe znaczenie. Dlatego w przypadku tłumaczeń umów lub innych dokumentów prawniczych i prawnych sama bardzo dobra znajomość języka obcego okazuje się jednak niewystarczająca. Tego rodzaju tłumaczenia wymagają bowiem doskonałej znajomości terminologii prawnej i prawniczej. W dodatku niezbędne jest dogłębne zrozumienia zagadnień z zakresu prawa obu krajów. Dlatego zasadnicza trudność polega na tym, że umowy i inne dokumenty biznesowe przygotowywane są w oparciu o normy prawne obowiązujące lokalnie. Prawo różnych krajów się różni, a w dodatku cały czas się zmienia. Ponadto poszczególne zwroty i sformułowania mogą mieć odmienne znaczenie w różnych systemach prawnych. A żeby było jeszcze ciekawiej, zakresy znaczeniowe słów, zwrotów i terminów też ulegają ciągłym zmianom. Dlatego tłumacz umów musi wykazać się umiejętnością wiernego odwzorowania postanowień zawartych w umowie, jak również dostosowania ich do lokalnie obowiązujących przepisów prawa.

Biuro Tłumaczeń ATT specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych

Jedyną drogą do wykonania prawidłowego tłumaczenia jest więc ciągła nauka i praktyka w tej dziedzinie. Tłumacze i weryfikatorzy Biura Tłumaczeń ATT posiadają właśnie taką niezbędną wiedzę i praktykę, ponieważ pracują nad tłumaczeniem umów i innych dokumentów prawniczych dla biznesu codziennie. 

Rodzaje tłumaczonych dokumentów prawnych i prawniczych:

 • ustawy i uchwały
 • zarządzenia i rozporządzenia
 • decyzje, upoważnienia, pełnomocnictwa
 • tłumaczenia umów – handlowe, kredytowe, kupna, leasingu, sprzedaży
 • dokumentacje przetargowe
 • akty założycielskie, prospekty emisyjne, gwarancje bankowe
 • wyciągi z rejestru handlowego
 • orzeczenia sądowe, odpisy z KRS
 • akty notarialne
 • dokumenty ubezpieczeniowe
 • ogólne warunki handlowe
 • sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • wnioski o wszczęcie postępowania upadłościowego
 • protokoły z walnego zgromadzenia
 • raporty prawne, regulaminy i postanowienia

Towarzyszymy naszym Klientom w tworzeniu nowych wersji językowych dokumentów prawnych o strategicznym znaczeniu dla przyszłości ich przedsiębiorstw.

Jakość przekładu

Gwarantujemy najwyższą jakość tłumaczeń prawnych i prawniczych dzięki zastosowaniu systemu podwójnej weryfikacji przetłumaczonych tekstów:

 • standardowa korekta – Dział Weryfikacji Językowej ATT
 • dodatkowa korekta – współpracująca z nami kancelaria radców prawnych

Biuro Tłumaczeń ATT przykłada dużą wagę do rozumienia systemów prawa przez tłumaczy i weryfikatorów. Regularnie prowadzone szkolenia dla wewnętrznego Działu Weryfikacji Językowej z zakresu aktów prawnych i tłumaczeń prawniczych przynoszą efekty w postaci właściwego rozumienia systemu prawnego Unii Europejskiej, w tym polskiego systemu prawnego.

Tłumaczenia prawnicze i pełna obsługa prawnicza

Poza standardowymi usługami przekładu dokumentów prawniczych, oferujemy naszym Klientom pełną obsługę prawną wraz z tłumaczeniem. Oferta jest wynikiem naszej stałej współpracy z kancelarią radców prawnych. W ramach tej usługi, klient konsultuje z prawnikiem potrzebne mu zapisy i rozwiązania, a Biuro Tłumaczeń ATT, po podpisaniu odpowiednich pełnomocnictw i zleceń, zapewnia tłumaczenia przygotowanych przez prawnika tekstów.

Jeśli chcesz poznać dokładną cenę tłumaczeń prawniczych, prześlij nam dokumenty do wyceny

Sprawdź wycenę

Masz pytania odnośnie tłumaczeń prawniczych? Zadzwoń do nas lub wyślij e-mail!

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu