Słownik techniczny polsko-niemiecko-angielski | ATT@ATT.PL | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Słownik techniczny polsko-niemiecko-angielski

Słownik techniczny polsko-niemiecko-angielski

Aż się w głowie kręci, ile razy użytkownicy wpisują do wyszukiwarki frazę „słownik techniczny polsko-angielski”. Potwierdza to, jak bardzo poszukiwane jest rzetelne źródło terminologii technicznej, które pozwoliłoby zarówno na prawidłowe rozumienie dokumentów, jak i ich poprawne formułowanie w języku obcym.

Słowniki dostępne online

O ile słowniki dostępne online bywają przydatne do ogólnego zrozumienia tekstu, to trudno polecać korzystanie z nich podczas tworzenia zaawansowanych tekstów technicznych czy naukowych. Oceniając przydatność tych opracowań jako wiarygodnego źródła informacji językowej, należy pamiętać, że nieodpłatnie dostępne słowniki powstają zwykle w wyniku automatycznego łączenia w pary fraz z opublikowanych w Internecie tekstów w języku polskim i angielskim, bez uprzedniej weryfikacji poprawności tych tłumaczeń. Słowniki online zwykle nie podają ponadto informacji o kontekście użycia danego terminu. Przecież jedno i to samo pojęcie może mieć zupełnie różne odpowiedniki w zależności od obszaru tematycznego.

Przykład tłumaczenia:

Za przykład może tu posłużyć potoczne słowo „podłoże”, które w różnych kontekstach technicznych będziemy tłumaczyć na różne sposoby:

  • inaczej tłumacząc instrukcję obsługi maszyny rolniczej,
  • jeszcze inaczej w dokumencie, w którym mowa o hodowli kultur w laboratorium mikrobiologicznym,
  • inaczej w tekście z dziedziny geologii,
  • jeszcze inaczej w informacji handlowej dotyczącej preparatu gruntującego do ścian,
  • i wreszcie jeszcze inaczej w opisie procesu produkcji płytek drukowanych.

Profesjonalne słowniki techniczne

Chcąc mieć pewność, że znajdziemy właściwy ekwiwalent szukanego terminu w języku obcym, warto sięgać po leksykony tworzone przez profesjonalistów. Biuro Tłumaczeń ATT na zlecenie swojego wieloletniego klienta, instytucji organizującej egzaminy umożliwiające uznawanie kwalifikacji zawodowych na rynku niemieckim, uczestniczyła w przygotowaniu polsko-angielskoniemieckiego słownika terminów technicznych. Opracowanie skompilowano w oparciu o materiały egzaminacyjne. Przetłumaczyliśmy je na niemiecki dzięki specjalistom Biura Tłumaczeń ATT z poszczególnych dziedzin i sprawdzone przez kompetentnych weryfikatorów. Dlatego użytkownik słownika może mieć pewność, że prezentowana wiedza jest na najwyższym poziomie merytorycznym.

Polsko-angielsko-niemiecki słownik terminów technicznych

Blisko 6000 zawartych w publikacji haseł zostało podzielonych na pięć obszarów tematycznych. Cztery z nich pokrywają się z konkretnymi kierunkami kształcenia. Są to: operator obrabiarek skrawających, mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych, mechatronik i elektronik techniki automatyzacyjnej. W każdym rozdziale oprócz glosariusza użytkownik ma do dyspozycji również część ilustracyjną. Na ponad 100 czytelnych rysunkach przedstawiono budowę np. głowicy termostatycznej, zaworu rozdzielającego, przekładni planetarnej czy tokarki CNC, z pełnym nazewnictwem komponentów w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Piąty obszar zatytułowany jest „Przemysł przyszłości” i ma charakter bardziej interdyscyplinarny. Zawiera pojęcia dotyczące elektromobilności i szeroko pojętej technologii Przemysłu 4.0 (robotyzacja, Big Data, chmura obliczeniowa). Dzięki uwzględnieniu tej tematyki słownik zyskuje charakter niezwykle wszechstronny, a zarazem aktualny, zorientowany na wymogi przyszłości.

Tak zaplanowana i zrealizowana publikacja będzie służyć pomocą nie tylko uczniom przygotowującym się do pracy na rynku europejskim i ich nauczycielom, ale także studentom i inżynierom, tłumaczom, a także pracownikom firm poszukującym profesjonalnego słownika pojęć z dziedziny mechaniki, elektryki, elektroniki, mechatroniki, automatyki i inżynierii przyszłości.

Słownik techniczny polsko-niemiecko-angielski

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia umów

Tłumaczenia artykułów naukowych

Język mówiony a język pisany

Tłumaczenia ukraiński Łódź