Tłumaczenia techniczne angielski Warszawa tel.: +48226330755 | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia techniczne angielski

Tłumaczenie techniczne – angielski

Tłumaczenie z języka angielskiego – tłumaczenie techniczne to flagowa usługa świadczona przez Biuro Tłumaczeń ATT. Ten rodzaj tłumaczeń dotyczy  instrukcji obsługi, specyfikacji technicznych i wszelkich innych rodzajów tekstów związanych z techniką. Obejmuje również projekty budowlane, dokumenty związane z produkcją przemysłową, nauką, inżynierią lub innymi dziedzinami wymagającymi specjalistycznej wiedzy. Do tego typu dokumentów zalicza się także opisy nowych technologii, procesów czy produktów, międzynarodowe zgłoszenia patentowe, normy, raporty z badań klinicznych, literaturę i prasę fachową. Większość dokumentów będących w obiegu biznesowym jest dostępna najczęściej tylko w języku angielskim. Dlatego tłumaczenie takich materiałów jest w wielu firmach sprawą priorytetową i konieczną.

 

Szczególnie w przypadku tłumaczeń technicznych z i na język angielski ważna jest wiedza merytoryczna, dokładność i kompetencje językowe tłumaczy. I właśnie te cechy, a także naszą elastyczność organizacyjną i zrozumienie specyfiki potrzeb tłumaczeniowych doceniają nasi klienci.

 

W naszej działalności tłumaczeniowej na co dzień korzystamy z najnowszych narzędzi pracy, w tym programów CAT (Computer-Assisted Translation). Dzięki temu zapewniamy spójność i efektywność tłumaczeń technicznych. Oferujemy także różne tryby realizacji tłumaczeń dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Gwarantujemy tym samym szybkie i terminowe dostarczenie gotowego materiału.

 

Jako doświadczona agencja tłumaczeń technicznych jesteśmy dla naszych klientów partnerem i wsparciem w przygotowaniu, aktualizowaniu i weryfikowaniu dokumentacji technicznej z języka angielskiego na polski i odwrotnie – niezbędnej do realizacji inwestycji, do produkcji wyrobów, do utrzymania obiektów i linii technologicznych w dobrym stanie technicznym. Dzięki naszej zdolności do koordynacji pracy wielu osób oraz stosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, efektywnie wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych. Portfolio naszych tłumaczeń technicznych w przypadku języka angielskiego jest bardzo bogate.

 

Dodatkowo oferowane przez nas ceny sprawiają, że usługi tłumaczeniowe są dostępne dla szerokiego spektrum firm, niezależnie od ich wielkości czy branży.

Branże i rodzaje tłumaczeń z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski

 • energetyka – tłumaczenia dla elektrociepłowni wprowadzających nowoczesne rozwiązania związane z oczyszczaniem spalin
 • mechanika – tłumaczenia dokumentacji budowy nowych obiektów i linii produkcyjnych
 • automatyka przemysłowa i sterowanie – tłumaczenia opisów projektów, montażu i uruchomienia złożonych układów automatyki
 • motoryzacja – tłumaczenia angielsko-polskie dla firm produkujących samochody i części motoryzacyjne
 • telekomunikacja – tłumaczenia specyfikacji zaawansowanych systemów łączności i umów świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • budownictwo i architektura -tłumaczenia dokumentacji w formatach CAD dla pracowni architektonicznych i inwestorów budowlanych
 • przemysł rafineryjny – tłumaczenia dokumentów dotyczących udzielenia koncesji na wydobycie ropy naftowej
 • rolnictwo – tłumaczenia angielsko-polskie katalogów maszyn rolniczych
 • medycyna – tłumaczenia z języka angielskiego na język polski raportów z badań klinicznych

 

Korzyści ze współpracy z Biurem Tłumaczeń ATT w zakresie tłumaczeń technicznych z i na język angielski:

 • gwarancja jakości – doświadczeni tłumacze języka angielskiego specjalizujący się w różnych dziedzinach techniki. W przypadku tłumaczeń technicznych niezbędna jest znajomość, terminologii specyficznej dla danej branży oraz właściwe zrozumienie kontekstu, w jakim używa się tych terminów. To kluczowa kompetencja szczególnie w przypadku tłumaczeń technicznych z i na język angielski.
 • znajomość norm i standardów w obowiązujących w obszarze angielskojęzycznym – tłumacz języka angielskiego musi zagwarantować zgodność tłumaczenia z wymaganiami konkretnej branży. W tego typu tłumaczeniach często stosuje się dodatkowe etapy kontroli jakości, takie jak opinia innego tłumacza lub specjalisty z danej branży.
 • weryfikacja tłumaczeń w cenie usługi – profesjonalni weryfikatorzy językowi. Wszystkie tłumaczenia techniczne z i na język angielski są sprawdzane i weryfikowane pod kątem poprawności stylistycznej, gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej. A także kompletności i poprawności edycyjnej.
 • spójność terminologiczna tłumaczeń – dzięki zastosowaniu narzędzi wspomagających proces tłumaczenia (Computer-Assisted Translation tools). Te nowoczesne rozwiązania gwarantują konsekwencję stosowanych terminów oraz przyśpieszają proces tłumaczenia. A także obniżają koszty tłumaczeń.
 • oszczędność czasu: w wielu firmach język angielski jest językiem komunikacji wewnętrznej. Jednak przekazanie do tłumaczenia dokumentacji technicznej zewnętrznej agencji tłumaczeń zdecydowanie wpływa na oszczędność czasu pracowników, który mogą poświęcić go na inne ważne zadania.
 • zachowanie poufności – wszystkie tłumaczenia objęte są klauzulą poufności. Bezpieczeństwo danych klienta jest kluczowe w przypadku tłumaczenia materiałów technicznych.
 • pewność i bezpieczeństwo – tłumaczenie dokumentacji technicznej z i na język angielski daje klientom pewność, że zostanie ona przetłumaczona zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, co pozwala skupić się na innych aspektach działalności bez konieczności martwienia się o jakość tłumaczenia.

 

Tłumaczenia techniczne z opracowaniem graficznym

Oprócz wysoko ocenianych prze klientów przekładów z i na język angielski, dostarczamy także usługi polegające na składzie przetłumaczonego tekstu i grafiki. Posiadamy wewnętrzny Dział składu przetłumaczonego tekstu i grafiki. Dlatego możemy oferować tłumaczenia techniczne z/na angielski z gwarancją pełnej kontroli nad procesem wprowadzania tekstu do matrycy zawierającej grafikę.

Skład przetłumaczonego z angielskiego tekstu technicznego i grafiki

Decydując się na przesłanie dokumentów do wyceny i zamówienie tłumaczenia technicznego w Biurze Tłumaczeń ATT pamiętaj o możliwości ułożenia go z grafiką. Dzięki temu otrzymasz przetłumaczony tekst w nowym dokumencie, ale z oryginalną grafiką. Zyskasz czas, najlepszą jakość tekstu oraz odpowiednie dopasowanie i rozmieszczenie nowego tekstu względem oryginalnej grafiki. Warto o tym pamiętać przede wszystkim z tego względu, że tekst po przetłumaczeniu zawsze ma inną objętość niż oryginał.

Dopasowanie tekstu technicznego po przetłumaczeniu z angielskiego do oryginalnych grafik

Wiemy z doświadczenia, że po przetłumaczeniu z angielskiego na polski teksty zwiększają swoją objętość od około 10 % do 25 %. W szczególności dotyczy to właśnie tekstów o charakterze technicznym, w których zwykle znajduje się wiele skrótów nazw urządzeń, które trzeba rozwinąć w języku polskim. Inne zjawisko wpływające na zwiększenie objętości tekstu technicznego przetłumaczonego z języka angielskiego na polski to składnia angielska i sposób obrazowania, które są zwięzłe ze swojego charakteru, a w języku polskim, który jak każdy język słowiański jest bardziej abstrakcyjny w sposobie obrazowania, wymagają „powiedzenia”, czyli dodania czasami nawet całego zdania (a co najmniej orzeczenia z dopełnieniami).

 

Przykłady tłumaczeń technicznych z języka angielskiego na polski

W zakresie naszych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zdobytego przez lata działalności – od 1998 roku, są tłumaczenia angielsko-polskie i polsko-angielskie wszelkich dokumentów technicznych. Podejmujemy się realizacji najbardziej ambitnych tłumaczeń technicznych.

 

Oto przykłady i typy dokumentów technicznych tłumaczonych z/na angielski przez Biuro Tłumaczeń ATT:

Prześlij dokumenty do wyceny

Poznaj dokładny koszt tłumaczenia technicznego z angielskiego na polski!

Poznaj dokładną cenę tłumaczenia technicznego z polskiego na angielski!

Wyślij do wyceny