Tłumaczenia prawnicze niemiecki | ATT@ATT.PL | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia prawnicze niemiecki

Tłumaczenia umów – niemiecki – prawo

Znaczną część tłumaczeń z języka niemieckiego na polski w Biurze Tłumaczeń ATT stanowią dokumenty o tematyce prawnej i prawniczej. W kontekście tłumaczeń prawniczych istotne jest rozróżnienie na teksty prawne oraz prawnicze. Te pierwsze to dokumenty sporządzane z wykorzystaniem języka funkcjonującego w dziedzinie prawa – czyli językiem prawnym. Są to więc akty i dokumenty, które stanowią wynik pracy organów ustawodawczych. Do tej grupy należy m.in. konstytucja, międzynarodowe umowy, rozporządzenia, ustawy i akty prawa miejscowego. Natomiast teksty prawnicze sporządzane są z wykorzystaniem języka prawniczego, czyli takiego, który stosują prawnicy. W tej grupie znajdują się m.in. artykuły naukowe czy teksty w podręcznikach prawa, jak również analizy. Tekstami prawniczymi są także umowy pełnomocnictwa, akty założycielskie spółek czy dokumenty sądowe.

Biuro Tłumaczeń ATT tłumaczy z języka niemieckiego na polski i odwrotnie:

  • umowy
  • statuty
  • uchwały
  • akty notarialne
  • akty sądowe, wyroki, postanowienia sądowe
  • interpretacje przepisów prawa
  • wnioski i pozwy

Ważną składową usługi „tłumaczenia prawnicze niemiecki” świadczonej przez Biuro Tłumaczeń ATT są przekłady dokumentacji przetargowej, zapytań ofertowych i korespondencji biznesowej. Z dumą podkreślamy dlatego, że mamy swój udział w przygotowywaniu przetłumaczonych dokumentów prawniczych wykorzystywanych na etapie wdrażania nowoczesnych technologii na rynku polskim.