Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Pułapki w tłumaczeniu umów

Zgodne oświadczenie woli dwóch stron do przetłumaczenia – tłumaczenie umów

W świetle prawa pojęcie umowa rozumiane jest najczęściej jako „zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch stron, zmierzające do powstania, zmiany lub uchylenia stosunku prawnego”. Umowa jest najczęściej zawierana w postaci dokumentu mającego moc prawną. Jej przedmiotem mogą być różnego rodzaju transakcje i warunki ich przeprowadzania. Umowy zawierane są także w celu nawiązania stosunku pracy lub udostępnienia innej osobie prawa, rzeczy lub własności. Tłumaczenie umów z angielskiego i na angielski jest podstawowym typem pracy wykonywanym przez Biuro Tłumaczeń ATT od 1998 roku.

Tłumaczenie umów online to nie jest dobry pomysł

W relacjach biznesowych niezbędne bywa dostarczenie partnerowi tłumaczenia umowy.  Na przykład do załatwienia kwestii formalnych w związku z realizacją inwestycji. Najczęściej w przypadku gdy umowa została zawarta pomiędzy spółkami, których siedziby znajdują się w różnych krajach. Każdy tłumacz otrzymujący zlecenie na przetłumaczenie umowy powinien mieć na uwadze, iż wykonana przez niego praca może mieć realny wpływ na rozwój biznesu klienta. Na to, czy uda mu się podpisać ważny kontrakt, zdobyć wartościowego kontrahenta itd. Wszelkie błędy lub nieścisłości mogą wiązać się z negatywnymi skutkami prawnymi dla stron umowy.

Tłumaczenie tekstów z elementami języka prawniczego

W przypadku tego rodzaju tłumaczeń nawet bardzo dobra znajomość języka obcego może okazać się niewystarczająca. Tłumaczenie umów wymaga nie tylko znajomości terminologii prawnej, ale również dogłębnego zrozumienia zagadnień z zakresu prawa obu krajów. Bardzo często umowy przygotowywane są w oparciu o normy prawne obowiązujące lokalnie. Wówczas poszczególne zwroty i sformułowania mogą mieć odmienne znaczenie w różnych systemach prawnych. Przykładowo: anglosaska formuła limited liability company, bez względu na pozorne pokrewieństwo znaczeniowe, nie jest dokładnym odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego tłumacz umów musi wykazać się umiejętnością wiernego odwzorowania postanowień zawartych w umowie. Jednocześnie musi również umieć dostosować tłumaczenie do lokalnie obowiązujących przepisów prawa. Pamiętajmy, że nieznajomość prawa nie chroni nikogo przed konsekwencjami. Ponadto, oprócz żargonu prawnego, nierzadko umowy wymagają także znajomości zagadnień z zakresu ekonomii, a czasami również techniki.

Tłumaczenia umów powierzaj jedynie specjalistom

Nie ulega wątpliwości, że w przypadku tłumaczeń umów konieczne będzie zaangażowanie profesjonalnej agencji tłumaczeń, która zajmie się wyborem odpowiedniego tłumacza. Wszelkiego rodzaju błędy merytoryczne mogą skutkować zmianą rzeczywistych zapisów umowy, a brak dokładności i dbałości o detale może mieć fatalne skutki. Wyobraźmy sobie, że do kwoty inwestycji, której dotyczy umowa tłumacz przypadkowo dopisze jedno lub dwa zera…

Na koniec warto wspomnieć o tym, jak ważna jest w przypadku tłumaczenia umów ochrona danych. Żaden klient nie chciałby, aby jego wrażliwe dane – jak na przykład ustalenia handlowe– zostały ujawnione lub przekazane stronom trzecim. To kolejny powód, dla którego warto skorzystać z usług profesjonalnej agencji tłumaczeń, gwarantującej bezpieczeństwo danych oraz dającej możliwość podpisania umowy o poufności.

Zapraszamy do składania zapytań w Biurze Tłumaczeń ATT, jeśli chcesz:

Chętnie przygotujemy bezpłatną wycenę.

Słownik techniczny

Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń?

Pułapki w tłumaczeniu umów

Tłumaczenia artykułów naukowych

Język mówiony a język pisany