Referencje od De Nova dla Biura Tłumaczeń ATT

Prezentujemy referencje od biura architektonicznego De Nova,  które otrzymaliśmy za nasze tłumaczenia budowlane.

Łódź, dnia 16.05.2012 r.

Referencje

ATT INTERWERS Agencja Tłumaczeń Technicznych z siedzibą w Łodzi przy ul. A. Struga 55 lok. 44 wykonała dla naszej firmy tłumaczenia techniczne na język angielski pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Legionów 61.
W zakresie:
tłumaczenia projektu architektury i konstrukcji
tłumaczenia projektów: instalacji wod-kan, elektrycznych, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
przekłady wszystkich rzutów, przekrojów i elewacji
tłumaczenia opisów technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
Polecamy biuro tłumaczeń ATT INTERWERS  jako odpowiedzialnego partnera, umiejącego dostosować się do oczekiwań zleceniodawcy.

Z poważaniem
Ewa Dąbrowska

 

Tłumaczenia budowlane ATT polecane przez architektów