Dział Weryfikacji Językowej

Dział Weryfikacji Językowej – kontrola jakości tłumaczeń

Wszystkie nasze tłumaczenia z grupy językowej A są kontrolowane i sprawdzane przez pracowników wewnętrznego działu weryfikacji Biura Tłumaczeń ATT, a w przypadku grup językowych B i C przez podmioty zagraniczne na stałe z nami współpracujące.

Zadaniem Działu Weryfikacji Językowej jest przygotowanie ostatecznej wersji przetłumaczonego dokumentu w takiej formie, aby w pełni przekazywał on treść oryginału, a jednocześnie napisany był poprawnie i spełniał oczekiwania klienta. Dział Weryfikacji Językowej zajmuje się przede wszystkim sprawdzaniem poprawności językowej i merytorycznej przetłumaczonych dokumentów. Każdy tekst, który otrzymujemy od Klienta do przetłumaczenia szczegółowo analizujemy w celu określenia tematyki i dziedziny, której dotyczy. Na podstawie tej analizy dokonujemy wyboru tłumacza. Baza tłumaczy Biura Tłumaczeń ATT pozwala na szybkie wyszukanie odpowiedniego specjalisty. Po przetłumaczeniu dokument trafia ponownie do nas i jest poddawany weryfikacji. Pracownik Działu Weryfikacji Językowej sprawdza poprawność stylistyczną, językową tekstu oraz wprowadza niezbędne korekty ortografii i interpunkcji. Dba o kompletność i terminowość tłumaczeń. Kontroluje poprawność merytoryczną dokumentu: sprawdza zgodność użytej terminologii z zatwierdzoną nomenklaturą, tworzy bazy terminologiczne (TB) w trakcie weryfikacji tłumaczeń, konsultuje słownictwo z odpowiednią liczbą tłumaczy-specjalistów, a w razie potrzeby – również z klientem.

Dział Weryfikacji Językowej wyposażony jest w informatyczne narzędzia kontroli tłumaczeń, zarządza projektami tłumaczeniowymi, realizuje tłumaczenia wielojęzykowe, zdalnie kontroluje tłumaczy pracujących w grupie w ramach projektu tłumaczeniowego.

 

Masz pytania odnośnie tłumaczeń? Zadzwoń do nas

+48 42 678 79 38

+48 607 456 240

Codziennie w godzinach 8:00 do 17:00

Wyślij e-mail att@att.pl

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu