Dział Weryfikacji Tłumaczeń | Biuro Tłumaczeń ATT
Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Dział Weryfikacji Tłumaczeń

Dział Weryfikacji Językowej – kontrola jakości tłumaczeń

Biuro Tłumaczeń ATT stworzyło Dział Weryfikacji Językowej, w którym na stałe zatrudnia weryfikatorów tłumaczeń. Wszystkie nasze tłumaczenia z grupy językowej A są kontrolowane i sprawdzane przez pracowników tego działu. W przypadku grup językowych B i C weryfikacja dokonywana jest przez podmioty zagraniczne na stałe z nami współpracujące. Zadaniem Działu Weryfikacji Językowej jest przygotowanie ostatecznej wersji przetłumaczonego dokumentu w takiej formie, aby w pełni przekazywał on treść oryginału. Jednocześnie weryfikatorzy ATT dbają o to, by napisany był on poprawnie. Przede wszystkim zaś o to, by spełniał oczekiwania klienta. Nasz Dział Weryfikacji Językowej zajmuje się więc przede wszystkim sprawdzaniem poprawności językowej i merytorycznej przetłumaczonych dokumentów.

Analiza tekstu do tłumaczenia

Każdy tekst, który otrzymujemy od Klienta do przetłumaczenia zawsze więc analizujemy w celu określenia tematyki i dziedziny, której dotyczy. Następnie na podstawie tej analizy dokonujemy wyboru tłumacza i weryfikatora. W tym celu posługujemy się bazą tłumaczy Biura Tłumaczeń ATT, która pozwala na szybkie wyszukanie odpowiedniego specjalisty. W kolejnym etapie, po przetłumaczeniu, dokument trafia do Działu Weryfikacji Językowej Biura Tłumaczeń ATT i jest poddawany weryfikacji. Pracownik tego działu sprawdza poprawność stylistyczną, językową tekstu oraz wprowadza niezbędne korekty ortografii i interpunkcji. Dba o kompletność i terminowość tłumaczeń. Kontroluje poprawność merytoryczną dokumentu: sprawdza zgodność użytej terminologii z zatwierdzoną nomenklaturą, tworzy bazy terminologiczne (TB) w trakcie weryfikacji tłumaczeń, konsultuje słownictwo z odpowiednią liczbą tłumaczy-specjalistów, a w razie potrzeby – również z klientem.

Dział Weryfikacji Językowej wyposażony jest w informatyczne narzędzia kontroli tłumaczeń, zarządza projektami tłumaczeniowymi, realizuje tłumaczenia wielojęzykowe, zdalnie kontroluje tłumaczy pracujących w grupie w ramach projektu tłumaczeniowego.

Weryfikacja, czyli korekta i redakcja tekstu

Jednym z podstawowych standardów pracy nad tłumaczeniem jest weryfikacja. Uważamy, że oferowanie tekstów niesczytanych przez weryfikatora, czyli przesyłanie tłumaczeń technicznych i prawnych klientowi bezpośrednio od tłumacza, jest brakiem jakościowym, który nie stanowi oszczędności, bo zawsze obniża jakość dokumentów. Biuro Tłumaczeń ATT nie pobiera dodatkowych opłat za weryfikację tłumaczeń. Stanowi ona zatem wartość dodatkową dla klienta. Ta niedostrzegana niekiedy praca jest najważniejszą korzyścią jaką otrzymuje klient. Nasze podejście do obowiązku weryfikacji wszystkich tłumaczeń odróżnia dobrą agencję tłumaczeń od indywidualnego tłumacza.

Pracownicy Działu Weryfikacji Językowej

Nad sczytywaniem pracuje w Biurze Tłumaczeń ATT zespół wykwalifikowanych weryfikatorów. Współpracujemy także z korektorami zewnętrznymi, sczytującymi tłumaczenia w swoich językach rodzimych.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia sprawdzonego pod kątem poprawności gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej, koniecznie do nas zadzwoń!

Zadzwoń do nas
Niezwłocznie odpowiemy na Twoje zapytanie i przygotujemy szybką i bezpłatną wycenę.

Pracujemy na oprogramowaniu CAT: memoQ server.

Przeczytaj także nasz artykuł pod tytułem Jak znaleźć dobre biuro tłumaczeń.