Misja

Misja Biura Tłumaczeń ATT

Naszym celem jest stworzenie Klientowi poczucia bezpieczeństwa i komfortu przez terminowe dostarczanie najwyższej jakości tłumaczeń technicznych i prawnych. Chcemy, by wybór Biura Tłumaczeń ATT był dla Klienta oczywistym etapem prac nad wszelkimi dokumentami. Pragniemy, by tłumaczenie stanowiło kolejny atut Klienta, a nasza praca wpisywała się w sprawne funkcjonowanie nowoczesnych organizmów gospodarczych.

Realizacja misji

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i komfortu naszym Klientom – osobom zamawiającym u nas tłumaczenia – dzięki stosowaniu zdefiniowanego i świadomie zaakceptowanego systemu wartości biznesowych:

  • utrzymywanie dobrych relacji biznesowych: poprzez zaangażowanie czasu i energii na poznanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych Klientów w zakresie usług tłumaczeniowych

  • indywidualne podejście: poprzez dopasowanie się do stylu i systemu pracy, zmian zachodzących w organizacji Klienta oraz pojawiających się nowych potrzeb oraz poprzez utrzymywanie stałych i intensywnych relacji z pracownikami odpowiedzialnymi za zlecanie tłumaczeń

  • trafne i korzystne ofertowanie: poprzez zrozumienie sytuacji biznesowej i ekonomicznej Klienta oraz ogólnego kontekstu gospodarczo-społeczno-politycznego, w którym funkcjonuje

  • świadczenie najlepszych jakościowo i cenowo usług: poprzez poznanie produktu lub usług Klienta i dostosowanie naszych działań tłumaczeniowych i rozwiązań organizacyjnych do jego potrzeb

  • oszczędność środków i czasu Klienta: poprzez jasne i jednoznaczne przekazywanie informacji, sporządzanie przejrzystych wycen, stosowanie sprawdzonych procedur i udokumentowanych rozliczeń przez Dział Obsługi Klienta

  • poprawność merytoryczną i dokładność tłumaczeń: poprzez współpracę z doświadczonymi tłumaczami oraz kontrolę jakości przetłumaczonych tekstów przeprowadzaną w wewnętrznym Dziale Weryfikacji Językowej

  • terminowość: poprzez punktualne dostarczanie w zadeklarowanym wcześniej terminie przetłumaczonych dokumentów

  • nowoczesność: poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod pracy i narzędzi nad przekładem oraz poprzez korzystanie z najnowszych systemów do zarządzania zamówieniami