Misja Biura Tłumaczeń ATT

Misja Biura Tłumaczeń ATT

Naszym celem jest stworzenie Klientowi poczucia bezpieczeństwa i komfortu przez terminowe dostarczanie najwyższej jakości tłumaczeń technicznych i prawnych. Chcemy, by wybór Biura Tłumaczeń ATT był dla Klienta oczywistym etapem prac nad wszelkimi dokumentami. Pragniemy, by tłumaczenie stanowiło kolejny atut Klienta, a nasza praca wpisywała się w sprawne funkcjonowanie nowoczesnych organizmów gospodarczych. Oto misja Biura Tłumaczeń ATT.

Realizacja misji

Misja pomaga wszystkim zrozumieć sens i miejsce danej firmy na rynku oraz zachęcić Klientów do zwrócenia się o świadczenie danej usługi
My zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i komfortu naszym Klientom – osobom zamawiającym u nas tłumaczenia.
Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na napisanie misji i stosowanie zdefiniowanego i świadomie zaakceptowanego systemu wartości biznesowych:

  • Utrzymywanie dobrych relacji biznesowych. Angażujemy więc czas i energię na poznanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych Klientów w zakresie usług tłumaczeń.

  • Indywidualne podejście. Dopasowujemy się zatem do stylu i systemu pracy, do zmian zachodzących w organizacji Klienta. Staramy się poznać pojawiające się nowe potrzeby Klientów.  Utrzymujemy stałe i intensywne relacje z pracownikami odpowiedzialnymi za zlecanie tłumaczeń.

  • Trafne i korzystne ofertowanie. Staramy się rozumieć sytuację biznesową i ekonomiczną Klienta. Zawsze znamy też ogólny kontekst gospodarczo-społeczno-polityczny, w którym funkcjonuje nasz Klient.

  • Świadczenie najlepszych jakościowo i cenowo usług. Poznajemy więc produkt lub usługę Klienta i dostosowujemy nasze działania tłumaczeniowe i rozwiązania organizacyjne do jego potrzeb.

  • Oszczędność środków i czasu Klienta. Jasno i jednoznacznie przekazujemy informacje. Dlatego sporządzamy przejrzyste wyceny. Dlatego stosujemy sprawdzone procedury. Dział Obsługi Klienta prowadzi wiarygodne rozliczenia oparte na wyliczeniach ilości tekstu do przetłumaczenia.

  • Poprawność merytoryczną i dokładność tłumaczeń. Wewnętrzny Dział Weryfikacji Językowej współpracuje z doświadczonymi tłumaczami oraz prowadzi kontrolę jakości przetłumaczonych tekstów.

  • Terminowość.  Punktualnie dostarczamy w zadeklarowanym wcześniej terminie przetłumaczone dokumenty.

  • Nowoczesność. Stosujemy najnowocześniejsze metody pracy. Używamy narzędzi informatycznych wspomagających proces pracy nad przekładem. Posiadamy również nowoczesny program do zarządzania zamówieniami.