Wyślij dokumenty do wyceny
Biuro tłumaczeń ATT

Tłumaczenia niemiecki

Tłumaczenia – niemiecki

Ważną część funkcjonowania Biura Tłumaczeń ATT stanowią tłumaczenia na niemiecki i z niemieckiego na polski. Zespół naszych tłumaczy nie tylko doskonale posługuje się językiem niemieckim, ale także zna subtelności i wymagania komunikacyjne biznesu niemieckiego. Oferujemy tłumaczenia z uwzględnieniem specyfiki branżowej oraz kulturowych niuansów, co sprawia, że Twoja firma może skutecznie komunikować się na międzynarodowym rynku. Rekomenduje nas Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Sprawdź także nasze referencje otrzymane od klientów z Niemiec i Austrii!

 

Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami języka niemieckiego – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Zatrudniamy też na stałe zespół weryfikatorów zajmujący się sczytywaniem i weryfikacją wszystkich tłumaczeń z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie. W procesie tłumaczenia dokumentów na język niemiecki stawiamy również na native speakerów. Dlatego, że teksty tworzone przez osoby zanurzone w niemieckojęzycznym otoczeniu odznaczają się autentyzmem stosowanej składni i frazowania – po prostu „brzmią dobrze” i naturalnie po niemiecku. Tłumaczenia te są zatem wolne od błędów dosłowności i kalek językowych, których trudniej jest ustrzec się Polakom tłumaczącym na język obcy, nawet jeśli znają go doskonale.

Tłumaczenia techniczne – język niemiecki

Język niemiecki jest niezwykle powszechny w użyciu w zakresie nauk technicznych i przemysłu. Zatem Biuro Tłumaczeń ATT w swojej działalności niemal codziennie podejmuje się przekładów dokumentacji technicznej z języka niemieckiego na polski. Specjalizujemy się więc w tłumaczeniach niemiecko-polskich dotyczących takich dziedzin techniki, jak:

Po przetłumaczeniu przez doświadczonego tłumacza tekstu technicznego z niemieckiego na polski do pracy przystępują zatrudnieni przez ATT wewnętrzni weryfikatorzy językowi. Ci pracownicy Biura Tłumaczeń ATT są filologami niemieckimi, a także doświadczonymi tłumaczami niemieckiego. Dlatego pracują jako korektorzy języka niemieckiego i na co dzień korzystają z oprogramowania wspomagającego proces tłumaczenia. Wszystkie przetłumaczone w ten sposób dokumenty są sprawdzane pod kątem poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Końcowy etap pracy nad tekstami technicznymi to obróbka graficzna, której podejmuje się profesjonalny grafik. Wlewa on przetłumaczony tekst do matrycy, z której został pobrany tekst do przetłumaczenia. Dzięki tym wszystkim operacjom zlecone nam dokumenty zachowują oryginalny wygląd. Wykorzystane jest w nich również słownictwo specjalistyczne przypisane danej branży i zapewniona jest całkowita spójność treści.

Tłumaczenia prawnicze – język niemiecki

Znaczną część tłumaczeń z języka niemieckiego na polski i odwrotnie stanowią dokumenty o tematyce prawnej i prawniczej. W kontekście tłumaczeń prawniczych istotne jest rozróżnienie na teksty prawne oraz prawnicze. Te pierwsze to dokumenty sporządzane z wykorzystaniem języka funkcjonującego w dziedzinie prawa – czyli językiem prawnym. Są to więc akty i dokumenty, które stanowią wynik pracy organów ustawodawczych. Do tej grupy należy m.in. konstytucja, międzynarodowe umowy, rozporządzenia, ustawy i akty prawa miejscowego. Natomiast teksty prawnicze sporządzane są z wykorzystaniem języka prawniczego, czyli takiego, który stosują prawnicy. W tej grupie znajdują się m.in. artykuły naukowe czy teksty w podręcznikach prawa, jak również analizy. Tekstami prawniczymi są także umowy pełnomocnictwa, akty założycielskie spółek czy dokumenty sądowe.

Tłumaczymy z języka niemieckiego na polski i odwrotnie:

 • umowy
 • statuty
 • uchwały
 • akty notarialne
 • akta sądowe
 • interpretacje przepisów prawa
 • wnioski, pozwy, wyroki.

Ważną składową naszej usługi „tłumaczenia niemiecki” są przekłady dokumentacji przetargowej, zapytań ofertowych i korespondencji biznesowej. Z dumą podkreślamy dlatego, że mamy swój udział w przygotowywaniu przetłumaczonych dokumentów prawniczych wykorzystywanych na etapie wdrażania nowoczesnych technologii na rynku polskim.

Etyka biznesu

Jako biuro tłumaczeń pełnimy rolę usługową w stosunku do naszych Klientów. Polega ona na umożliwianiu im skutecznej i pewnej komunikacji treści technicznych i biznesowych w języku polskim i niemieckim. Wieloletnie doświadczenia potwierdziły zatem, że:

zawarte w naszej misjiw relacjach z partnerami biznesowymi z Niemiec korzystne dla każdej ze stron. W praktyce okazało się, że jest to najlepsza, bo najbardziej naturalna, podstawa etyki biznesu. Wprowadzając ją świadomie i zapisując w tekście misji, kierowaliśmy się wzorami pochodzącymi z niemieckiej kultury gospodarczej, gdzie kluczowe znaczenie ma:

 • praca
 • odpowiedzialność
 • solidność
 • terminowość.

I dlatego takimi wartościami kierujemy się w naszej codziennej pracy tłumaczeniowej.

Aby poznać dokładną cenę tłumaczenia z lub na język niemiecki, prześlij dokumenty do wyceny

Wyślij do wyceny