Referencje od Fabryki Transformatorów w Żychlinie

Biuro Tłumaczeń ATT z dumą przedstawia rekomendację, którą otrzymało za tłumaczenia techniczne na wiele języków europejskich.

Żychlin, 25.10.2010 r.

Rekomendacja

Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o. rekomenduje usługi ATT INTERWERS Agencji Tłumaczeń Technicznych. W latach 2001-2010 Biuro Tłumaczeń Technicznych ATT.PL wykonało dla Fabryki Transformatorów w Żychlinie około 300 tłumaczeń dokumentacji technicznych transformatorów mocy, transformatorów rozdzielczych, transformatorów suchych, uziemiających, dławików gaszących, transformatorów i dławików piecowych, trójfazowych, olejowych, transformatorów i dławików specjalnych, a także naszych ofert handlowych z języka polskiego na języki europejskie i odwrotnie, w tym angielski, niemiecki, rosyjski, czeski, litewski, słowacki i hiszpański. Tłumaczenia techniczne ATT.PL oceniamy jako w pełni profesjonalne, a obsługę klienta uważamy za godną polecenia.

Jadwiga Pawęzka
Prezes Zarządu

 

Rekomendacje dla Biura Tłumaczeń ATT od FT w Żychlinie