Pułapki i wyzwania w tłumaczeniu umów

Pułapki i wyzwania w tłumaczeniu umów

W świetle prawa pojęcie umowa rozumiane jest najczęściej jako „zgodne oświadczenie woli przynajmniej dwóch stron, zmierzające do powstania, zmiany lub uchylenia stosunku prawnego”. Umowa jest najczęściej zawierana w postaci dokumentu mającego moc prawną, a jej przedmiotem mogą być różnego rodzaju transakcje i warunki ich przeprowadzania. Umowy zawierane są także w celu nawiązania stosunku pracy lub udostępnienia innej osobie prawa, rzeczy lub własności.

Tłumaczenie umów

W dzisiejszych czasach bardzo często niezbędne jest dostarczenie tłumaczenia umowy – na przykład do załatwienia kwestii formalnych w związku z realizacją inwestycji, w przypadku gdy umowa na jej wdrożenie została zawarta pomiędzy spółkami, których siedziby znajdują się w różnych krajach. Każdy tłumacz otrzymujący zlecenie na przetłumaczenie umowy powinien mieć na uwadze, iż wykonana przez niego praca może mieć realny wpływ na rozwój biznesu klienta – na to, czy uda mu się podpisać intratny kontrakt, zdobyć wartościowego kontrahenta itd. Wszelkie błędy lub nieścisłości mogą wiązać się z negatywnymi skutkami prawnymi dla stron umowy.

Tłumaczenie prawne

W przypadku tego rodzaju tłumaczeń nawet bardzo dobra znajomość języka obcego może okazać się niewystarczająca. Tłumaczenie umów wymaga obeznania nie tylko z terminologią prawną, ale również dogłębnego zrozumienia zagadnień z zakresu prawa obu krajów. Bardzo często umowy przygotowywane są w oparciu o normy prawne obowiązujące lokalnie, a poszczególne zwroty i sformułowania mogą mieć odmienne znaczenie w różnych systemach prawnych. Przykładowo: anglosaska forma limited liability company, bez względu na pozorne pokrewieństwo znaczeniowe, nie jest dokładnym odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego tłumacz umów musi wykazać się umiejętnością wiernego odwzorowania postanowień zawartych w umowie, jak również dostosowania ich do lokalnie obowiązujących przepisów prawa. Pamiętajmy, że nieznajomość prawa nie chroni nikogo przed konsekwencjami. Ponadto, oprócz żargonu prawnego, nierzadko umowy wymagają także znajomości zagadnień z zakresu ekonomii, a czasami również tłumaczeń technicznych.

Tłumaczenia umów powierzaj jedynie specjalistom

Biorąc wszystko to pod uwagę, nie ulega wątpliwości, że w przypadku tłumaczeń umów konieczne będzie zaangażowanie zawodowego tłumacza specjalisty lub profesjonalnej agencji tłumaczeń, która zajmie się wyborem odpowiedniej osoby. Wszelkiego rodzaju błędy merytoryczne mogą skutkować zmianą rzeczywistych zapisów umowy, a brak dokładności i dbałości o detale może mieć fatalne skutki. Wyobraźmy sobie, że do kwoty inwestycji, której dotyczy umowa tłumacz przypadkowo dopisze jedno lub dwa zera…

Na koniec warto wspomnieć o tym, jak ważna jest w przypadku tłumaczenia umów ochrona danych. Żaden klient nie chciałby, aby jego wrażliwe dane – jak na przykład ustalenia handlowe– zostały ujawnione lub przekazane stronom trzecim. To kolejny powód, dla którego warto skorzystać z usług profesjonalnej agencji tłumaczeń, gwarantującej bezpieczeństwo danych oraz dającej możliwość podpisania umowy o poufności.

Zapraszamy do składania zapytań w Biurze Tłumaczeń ATT.

Chętnie przygotujemy bezpłatną wycenę.